Wat las jij het meest in 2021 op Denk Doe Duurzaam?

Met het einde van het jaar in zicht is het weer tijd voor de jaarlijstjes. In 2021 werd de Rijkswebsite Denk Doe Duurzaam weer goed bezocht. De duurzame beweging, waar jij ook deel van uitmaakt, wordt steeds groter. Op Denk Doe Duurzaam vind je mooie, duurzame praktijkvoorbeelden voor en door het Rijk. De onderstaande artikelen op Denk Doe Duurzaam werden in 2021 het meest gelezen. Nog niet alles kunnen lezen? Doe dit dan alsnog en laat je inspireren!

1: Hoe vier ict-speerpunten bijdragen aan de duurzame doelstellingen van het Rijk

Als Chief Information Officer Rijk (CIO Rijk) is Lourens Visser verantwoordelijk voor de coördinatie van ict en informatievoorziening bij het Rijk. In zijn strategie hanteert hij vier rijksbrede speerpunten die moeten bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Rijk, zoals minder CO2-uitstoot veroorzaken en toewerken naar een volledig circulaire overheid. “Duurzaamheid is een thema dat mij aan het hart gaat.” Lees het hele interview met Lourens Visser!

best off_bericht

2: Feiten en cijfers

Het Rijk werkt aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis. Hier vind je daarover de laatste cijfers van het rapportagejaar 2020. Nog niet alle cijfers zijn positief, er gebeurt veel maar het moet sneller en met meer impact. De inhaalslag voor de verduurzaming van de rijksbedrijfsvoering is met een nieuw rijksbreed programma versterkt. Op deze pagina vind je diverse feiten en cijfers per onderwerp.

3: Tip en tools: Instrumenten en methodes

Wat precies duurzaam effect heeft in de praktijk, hangt van veel verschillende dingen af. Met de tips en tools op onze website kun je gericht aan de slag. Sommige instrumenten helpen je bij de concretisering van duurzame ambities, andere bij het bedenken van acties, bij verantwoording afleggen of bij het meten van je resultaten. Je vindt ze op deze pagina.

4: Rijksmarktplaats geeft kantoormeubilair tweede leven

De directie Domeinen Roerende Zaken van het ministerie van Financiën zorgt voor een goede afvoer van alle roerende goederen die de Rijksoverheid niet meer gebruikt. Maar ze dragen ook bij aan een circulaire en duurzame bedrijfsvoering bij het Rijk. Lees hoe zij data-veilig, milieubewust én sociaal te werk gaan, onder andere met behulp van de Rijksmarktplaats voor kantoormeubilair.

5: Trainees ontwikkelen tool voor circulaire Inkoop & Bedrijfsvoering

De Rijksoverheid heeft als doel om in 2050 een volledig circulaire economie te voeren, waarbij grondstoffenketens gesloten zijn en afval tot het verleden behoort. Om dat doel te bereiken moet er zowel binnen als buiten het Rijk meer samengewerkt worden. Die oproep doen Bart Lüschen en Davy Huiberts, inkoopprofessionals bij Rijkswaterstaat, in het Onderzoeks- en adviesrapport Circulaire Categorieën. Het door hen ontwikkelde Analysekader Circulaire Bedrijfsvoering kan Rijksmedewerkers daarbij helpen.

6: Weet wat je wil en werk samen met de markt

Dit jaar gebeurde het echt: Rob van Arnhem (luitenant-kolonel bij het ministerie van Defensie) zwaaide af als categoriemanager Bedrijfskleding en gaf het stokje door aan zijn opvolger. Met succes maakte Rob met zijn team een grote duurzaamheidsslag in de inkoop en verwerking van de bedrijfskleding bij het Rijk. Hoe? Je leest het in dit interview op Denk Doe Duurzaam!

7: De Haagse Hub: Emissievrij vervoer in de binnenstad

Steden vormen steeds vaker het hart van onze economie. Hierdoor ontstaan er steeds meer verkeersbewegingen, en daardoor meer luchtvervuiling. De bevoorrading van kantoorpanden heeft hier een groot aandeel in. Om de uitstoot in de steden te verminderen is een slimmere aanpak van logistiek nodig. Alleen zo kunnen we stappen maken richting het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord: de broeikasgassen met 49% terugbrengen ten opzichte van 1990. Wij spraken Peter van Boven, contractmanager bij de inkoopcategorie logistiek en betrokken bij de aanbesteding vanuit het IUC Belastingdienst.

8: Mooie prestatie van de Haagse Hub: 3,51 ton CO2-besparing in 2020

De Hub blijkt populair bij onze lezers, wel twee artikelen komen in de top 10 voor! De logistieke Haagse Hub, een samenwerking tussen het Rijk en de gemeente Den Haag, levert een waardevolle bijdrage aan CO2-redectie. En hoe: deze hub zorgde in 2020 voor een besparing van 3,51 ton CO2, zo blijkt uit de prestaties gebaseerd op de deelnemende diensten aan deze hub.

9: Een (h)eerlijk kopje koffie bij Rijkswaterstaat

Een lekker kopje koffiedrinken uit herbruikbare bekers waarbij de winst direct gaat naar koffieboeren uit Indonesië, Ethiopië en Rwanda? Sinds oktober is dit mogelijk op de kantoren van Rijkswaterstaat. Maarten van Keulen en koffiebrander Bo Zwarts, twee jonge sociaal ondernemers, laten zien dat eerlijke en transparante koffieschenken heel goed mogelijk is.

10: Rijksvastgoedbedrijf brengt circulair bouwen tot bloei

Met een gebouwenportefeuille van 12 miljoen vierkante meter vloeroppervlak is het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de grootste vastgoedorganisatie van Nederland. “Met de inkoopkracht die dat met zich meebrengt zijn we een launching customer voor de circulaire bouweconomie en stimuleren we circulairder bouwen”, zegt Jille Koop, adviseur duurzaamheid bij het RVB. Om collega’s en andere opdrachtgevers op weg te helpen ontwikkelde het RVB de tool BLOEI.