De Haagse Hub: Emissievrij vervoer in de binnenstad

Steden vormen steeds vaker het hart van onze economie. Hierdoor ontstaan er steeds meer verkeersbewegingen, en daardoor meer luchtvervuiling. De bevoorrading van kantoorpanden heeft hier een groot aandeel in. Om de uitstoot in de steden te verminderen is een slimmere aanpak van logistiek nodig. Alleen zo kunnen we stappen maken richting het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord: de broeikasgassen met 49% terugbrengen ten opzichte van 1990.

De Rijksoverheid en de Gemeente Den Haag geven het goede voorbeeld: met de Green Deal Zero Emissie stadslogistiek streven zij naar een emissievrije binnenstad in 2025. Vervuilende vrachtwagens worden geweerd uit de binnenstad en vervangen door schonere alternatieven. De Haagse Hub, een logistieke hub aan de rand van de stad, draait sinds een tijdje op proef en gaat hier vanaf januari 2020 structureel aan bijdragen. Wij spraken Peter van Boven, contractmanager categoriemanagement logistiek en betrokken bij de aanbesteding vanuit het IUC Belastingdienst.

Minder vervoersbewegingen, minder uitstoot

Door de hoeveelheid vervoersbewegingen te verminderen, kan een stad als Den Haag bijdragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. “Nu gaat een volle wagen de stad in en komt er leeg uit, en een andere wagen gaat er leeg in en komt er vol weer uit,” vertelt Peter. Door het plaatsen van een logistieke hub aan de rand van de stad kunnen leveringen worden gebundeld, en met zero-emissie vervoer richting de binnenstad worden gebracht. Vervolgens kunnen afvalstromen, zoals oud papier, bij de kantoren opgehaald worden, en bij de hub ingezameld worden. Door te kiezen voor een aanbesteding met dialooggesprekken hebben 'inschrijvers de kans gekregen om over de eisen in gesprek te gaan.' Zo konden de inkopers en de inschrijvers samen tot de meest duurzame en efficiënte oplossing komen. De Rijksoverheid is de launching customer: het doel is dat de hub over vijf jaar, als het contract afloopt, zonder de Rijksoverheid verder kan.

Den Haag: de ideale stad voor een logistieke hub

Den Haag is de ideale plek voor een logistieke hub: er staan veel kantoorpanden en overheidsgebouwen dichtbij elkaar. In eerste instantie richt de Haagse Hub zich op facilitaire leveringen. Ook de leveranciers zijn enthousiast. Zij weten dat hun voertuigen binnenkort misschien niet meer welkom zijn in de binnenstad, en hoeven dankzij de komst van de hub niet zelf te investeren in duurzame oplossingen. De verwachtingen zijn hoog. De nieuwe hub kan ieder jaar de volgende besparingen opleveren:

  • 25 ton CO2, wat gelijk staat aan 175 keer vliegen van Amsterdam naar Parijs
  • 135 kg NOx, dit staat gelijk aan een colonne van 380 Volkswagen Passats die van Utrecht naar Moskou rijdt, en weer terug
  • 3,4 kg fijnstof, wat gelijk staat aan 100 bestelbusjes die een jaar lang rondrijden

Ook wordt het aantal leveringen per dag dankzij de hub met 90% verminderd. Dit zorgt weer voor een “veiligere en prettigere binnenstad” voor fietsers en voetgangers, legt Peter uit. Daarnaast worden met de hub ook banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

"Gewoon doen!"

Dat is de boodschap van Peter aan anderen die binnen de overheid aan de slag willen gaan met duurzaamheid. De regels worden vaak als beperkend ervaren, waardoor mensen zich erachter gaan verschuilen en er niks veranderd. Houd je aan de regels, maar interpreteer ze niet zodat ze beperkend werken, adviseert Peter, “er is meer mogelijk dan je denkt!”

Wil je meer informatie? Lees hier meer over de logistieke hub of neem contact op met het categoriemanagement Logistiek van de Belastingdienst: categorie.logistiek@belastingdienst.nl.