Doelen voor kantoren

Om klimaatneutraal te worden is het belangrijk om het energieverbruik van onze kantoren en gebouwen zoveel mogelijk te beperken. Daarom werken we toe naar energiezuinige labels voor onze kantoren en werken we aan allerlei energiebesparende maatregelen die moeten leiden tot een halvering van het energieverbruik. Daarnaast zijn de kantoren een belangrijke bouwsteen voor het reduceren van het grondstoffengebruik.
Op zaterdag 2 april 2022 is de landelijke campagne ‘Zet ook de knop om’ van start gegaan. Deze campagne staat in het teken van het besparen van energie. Nederland wil onafhankelijk zijn van het Russische gas, kosten besparen en de klimaatverandering tegengaan. Het Rijk doet natuurlijk mee, en zet ook de thermostaat in haar kantoorgebouwen op 19 graden.
 

De doelen zijn:

  • In 2030 is het energieverbruik van het gehele rijksvastgoed met 50% afgenomen ten opzichte van 2008.
  • In 2023 beschikken kantoorgebouwen minimaal over energielabel C, de Rijksoverheid streeft naar gemiddeld label B voor haar eigen kantoorgebouwen.
  • In 2030 beschikken rijkskantoren over gemiddeld energielabel A.
  • In 2030 wordt de kantorenportefeuille circulair beheerd.