Doelen voor energie

De Rijksoverheid streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Dit realiseren we door eerst het energieverbruik te verminderen, als dat niet lukt over te schakelen op hernieuwbare energie bronnen en de resterende emissies te compenseren.

Op zaterdag 2 april 2022 is de landelijke campagne ‘Zet ook de knop om’ van start gegaan. Deze campagne staat in het teken van het besparen van energie. Nederland wil onafhankelijk zijn van het Russische gas, kosten besparen en de klimaatverandering tegengaan. Het Rijk doet natuurlijk mee, en zet ook de thermostaat in haar kantoorgebouwen op 19 graden.
 

De belangrijkste doelen voor het elektriciteits- en gasverbruik zijn:

  • In 2030 is de elektriciteit die door de Rijksoverheid wordt gebruikt 100% hernieuwbaar èn opgewekt in Nederland.
  • In 2030 is het gasverbruik van het Rijk met 30% afgenomen ten opzichte van 2019. En voor minimaal 50% afkomstig van hernieuwbare bronnen.