Doelen voor energie

De Rijksoverheid streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Hiervoor wordt op het gebied van energie de trias energetica toegepast: besparen, duurzaam opwekken, groen inkopen. Dit realiseren we door eerst ons energieverbruik te verminderen, als dat niet lukt over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen en de resterende emissies te compenseren. 

15% extra gasbesparing winter 2022/2023

Sinds deze zomer is er in Europa een gascrisis, waarvan het einde nog niet in zicht is. Dit betekent stijgende energieprijzen, maar ook in het ergste geval risico’s van schaarste of verstoringen. De Europese Commissie heeft daarom het winterpakket “save gas for a safe winter” vastgesteld. Als reactie daarop zet de rijksoverheid deze winter alle mogelijkheden in om 15% gas te besparen in de Rijksbedrijfsvoering. In de afgelopen maanden is in de meeste Rijkskantoren, waar dat technisch en organisatorisch mogelijk was, ‘de knop omgezet’.  Dat wil zeggen dat de verwarming 2 graden lager is gezet naar 19 graden en de koeling 2 graden minder koud. Deze extra, directe besparing ligt in het verlengde van de al bestaande structurele verduurzaming in de rijksbedrijfsvoering. Het Rijk heeft hierin een voorbeeldrol en kan als grote organisatie duurzame impact maken.

De belangrijkste doelen voor het elektriciteits- en gasverbruik zijn:

  • 15% extra gasbesparing winter 2022/2023
  • In 2030 is de elektriciteit die door de Rijksoverheid wordt gebruikt 100% hernieuwbaar èn opgewekt in Nederland.
  • In 2030 is het gasverbruik van het Rijk met 30% afgenomen ten opzichte van 2019. En voor minimaal 50% afkomstig van hernieuwbare bronnen.