Doelen voor energie

De Rijksoverheid streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Dit realiseert de rijksbedrijfsvoering door eerst energieverbruik te verminderen, over te schakelen op hernieuwbare energie bronnen en de resterende emissies te compenseren.

De belangrijkste doelen voor het elektriciteits- en gasverbruik zijn:

  • In 2030 is de elektriciteit die door de Rijksoverheid wordt gebruikt 100% hernieuwbaar.
  • In 2030 is het gasverbruik van het Rijk met 30% afgenomen en voor minimaal 50% afkomstig van hernieuwbare bronnen.