Doelen voor faciliteiten

Wist je dat de Rijksoverheid op jaarbasis al € 30 miljoen bespaart door kantoormeubilair te hergebruiken? Ook de kantoorfaciliteiten en diensten bieden veel kans voor de verduurzaming van onze organisatie. Ten opzichte van elektriciteit, gas en gebouwen is de impact in cijfers kleiner. Maar dit zijn bij uitstek productgroepen waarin het Rijk volop kan laten zien welke kansen er zijn voor social return en nieuwe innovatieve en circulaire concepten.

Doelen zijn:

  • In 2020 zijn zes bedrijfsvoeringcategorieën circulair ingericht (waaronder kantoormeubilair, papier- en drukwerk, catering, ICT-hardwaren, bedrijfskleding en afval en grondstoffenmanagement).
  • In 2023 zijn tien bedrijfsvoeringcategorieën circulair ingericht.
  • Van de totale hoeveelheid afval, exclusief papier en karton, is vanaf 2020 maximaal 35% restafval.