Doelen voor faciliteiten

De Rijksoverheid wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Daarnaast is het doel om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken en om in 2050 helemaal circulair te zijn. Door bewust en zuinig om te gaan met onze faciliteiten dragen we daaraan bij. Maar er zijn ook veel kansen waar het gaat om het creëren van banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, zowel op het werk in de facilitaire dienstverlening als via de contracten met facilitaire marktpartijen (social return). Via de inkoop van facilitaire goederen en diensten wordt verder bijgedragen aan een (internationale) toeleveringsketen waarin mensenrechten en goede arbeidsomstandigheden worden geborgd en er aandacht is voor het milieu.

Subdoelen zijn:

  • Circulaire inrichting van tien bedrijfsvoeringcategorieën. Denk daarbij aan kantoormeubilair, papier- en drukwerk, catering, ICT-hardware, bedrijfskleding en afval en grondstoffenmanagement.
  • Van de totale hoeveelheid afval, exclusief papier en karton, is maximaal 35% restafval.