Uitzicht over Nederlands landschap
Beeld: Matthias Groeneveld

NKW, met welke activiteiten doe jij mee?

Volgende week start de Nationale Klimaatweek (NKW), een landelijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De NKW inspireert, motiveert én activeert om de knop om te zetten. Hoe sneller we onze CO2-uitstoot verminderen, hoe beter. Ook rijksbreed worden er tijdens de NKW veel activiteiten georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we intern grotere stappen kunnen zetten. Van webinars voor het opruimen van je mailbox tot het filmfestival Kijk Klimaat. 

Op de nieuwspagina van het Rijksportaal van jouw organisatie vind je meer informatie over wat er wanneer georganiseerd wordt. Hieronder lichten we enkele activiteiten uit die rijksbreed toegankelijk zijn. Zie hiervoor ook deze agenda. Aan welke activiteit doe jij mee?

Duurzame experience bij DJI Leeuwarden

Angelique Cooijmans en Peter Holtrop geven op 1 november twee rondleidingen in de Duurzame Experience in Leeuwarden. Zij laten zien wat het Facilitair Bedrijf DJI in samenwerking met leveranciers bereikt heeft binnen de duurzame doelstellingen en SDG's. Met de experience maken zij dit resultaat tastbaar. Iedereen die met duurzaamheid bezig is, kan zich laten inspireren door de experience.

Peter en Angélique

Diverse webinars vol praktische tips om digitaal afval te verminderen

Afval en overbodige spullen zie je liggen, data niet. Digitaal werken heeft voordelen, maar een nadeel is de grote CO2-impact. Hoe meer we bewaren, hoe meer servers er nodig zijn. En die servers gebruiken allemaal energie. Tijdens de NKW worden verschillende webinars gegeven over bewuster omgaan met data. Zo verzorgen Logius en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) het webinar ‘de kunst van het weglaten’. Je krijgt praktische tips waar je direct mee aan de slag kan gaan om jouw digitale afval te verminderen. Dit webinar vindt plaats op woensdag 1 november om 10.00 uur. Plan alvast samen met je team een digitaal opruimmoment in om de tips direct toe te passen.

Illustratie cao

Actie(f) in Groningen

Bij DUO in Groningen staat de hele week in het teken van actie: van een lunchwandeling met een ecoloog door het Sterrenbos, tot een gesprek met de ontwerpster van het voedselbos van cateraar Vitam. Zij legt uit hoe je de biodiversiteit uit de natuur in je eigen tuin krijgt. De hele week zijn er ook opruimwandelingen met grijpers. En DUO doet mee met het filmfestival Kijk Klimaat.

Filmfestival Kijk Klimaat

De duurzaamheidsteams van de ministeries van IenW, BZK, J&V, BZ, DUO en het rijksbrede programma Denk Doe Duurzaam hebben de handen ineengeslagen om voor de 1e keer het filmfestival Kijk Klimaat te organiseren. Films zijn een mooi middel om kennis op te doen en ervaringen van anderen te zien. Ze kunnen je inspireren en aan het denken zetten over je eigen handelen. Hier vind je de filmagenda en de aanmeldformulieren. Bij sommige films geeft een collega of de maker van de film een toelichting op de film. Zo geeft Merijn Tinga, ook bekend als de plastic soup surfer, op dinsdag na het vertonen van zijn film Surf To-Go een korte, inspirerende lezing Wat doe jij? over eigenaarschap.

Maandag 31 oktober start op LinkedIn ook de inspiratie-estafette als afgeleide van het filmfestival. Laat weten welke film jou duurzaam geïnspireerd heeft met #KijkKlimaat.

Van lunchlezing tot tentoonstelling en van kledingruilbeurs tot rondleiding

In de kledingindustrie is nog een wereld te winnen, daarom staat dinsdag 31 oktober bij RVO in het teken van circulaire mode. Verklein je fashion footprint door kleding te ruilen op de RVO Kledingruilmarkt. Lees hier hoe je mee doet. Daarnaast is er een lezing van Kim Polder over de weg naar circular textile, een demo over hoe je zelf kleding repareert door duurzaam naaiatelier de Naaierij en kun je je laten stylen door stylisten.

Jan Willem Bolderdijk, hoogleraar Sustainability & Marketing aan de Amsterdam Business School geeft een lunchlezing. Hij onderzocht de rol van sociale barrières bij duurzame beslissingen, bijvoorbeeld tijdens transities. Praten over verandering met anderen en anderen aanspreken kan ongemakkelijk zijn, maar is soms nóg belangrijker dan in de privésfeer verduurzamen. Hoe kan een minderheid anderen mobiliseren en daarmee een systeemverandering bewerkstellingen? In Utrecht staat op het Rijksontmoetingsplein een tentoonstelling over duurzame initiatieven bij de Belastingdienst. Ook vinden in diverse rijksgebouwen rondleidingen plaats. Kom meer te weten over de verduurzaming van onze panden om de klimaatdoelstellingen te bereiken. 

Een imker bij een bijenkorf

In gesprek over afval

Naast digitaal afval is er ook ‘gewoon’ afval. Maurice Goudsmith, categoriemanager Afvalzorg en grondstoffenmanagement, geeft een presentatie over afvalverwerking. In welke mate dragen onze rest(afval)stromen bij aan de afvalberg, en wat doen wij als Rijk om dit te reduceren? Wat kunnen we doen aan de voorkant (inkoop) en de achterkant (verwerking bij Domeinen)? Kunnen we als medewerkers een bijdrage leveren door ons gedrag te veranderen?

Over die vraag gaat ook Vincent Bouwheer van FMHaaglanden graag in gesprek. We hebben zuivere afvalstromen nodig om ons afval als grondstof voor nieuwe producten te kunnen gebruiken. Zo besparen we CO2, energie èn geld. Wat kan jij zelf doen en hoe word jij gemotiveerd bij het maken van de juiste keuzes?

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzaamheid zit in dagelijkse zaken, thuis en op het werk, van kleine tot heel grote ingrepen. Alle duurzame veranderingen dragen bij aan de transitie naar een duurzame rijksbedrijfsvoering en een mooier Nederland. Als land hebben we klimaatdoelen vastgelegd in onder andere het Klimaatakkoord en het Regeerakkoord. Daaraan willen én moeten we met onze eigen bedrijfsvoering ook maximaal bijdragen. In het Klimaatakkoord is er daarom speciaal een hoofdstuk opgenomen over de voorbeeldrol van de Rijksoverheid. We spannen ons niet alleen in om het goede voorbeeld te geven, maar ook omdat het simpelweg zoden aan de dijk zet. Wij zijn werkgever van zo’n 140.000 mensen, hebben vele vierkante kilometers dak, verwarmen meer dan driehonderd kantoren, maken heel veel reisbewegingen per dag en kopen voor zo’n 16 miljard euro per jaar in. Als iemand een groot verschil kan maken, dan is het de Rijksoverheid wel.

Meer informatie over de doelen, aanpak en voorbeelden op het gebied van de verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering vind je op: Duurzame Bedrijfsvoering bij het Rijk - Rijksportaal en www.denkdoeduurzaam.nl.

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van Denk Doe Duurzaam. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl