Foto van een bloesem in bloei

Verduurzaming van de cao en energielabel A in kantoorpanden

In deze eerste nieuwsbrief van 2023 de oproep om ideeën aan te dragen voor het verduurzamen van de cao. Ook lees je wat het Rijksvastgoedbedrijf doet om de panden te verduurzamen, geven we een doorkijk naar de week van de circulaire economie en delen we de resultaten van de Sustainability Challenges. We geven ook een update van de monitor 15% gasreductie en tot slot lees je hoe het ministerie van Algemene Zaken de CO2-uitstoot in 2025 met 20% wil verlagen. 

Veel leesplezier!

Wat is jouw idee voor een duurzame cao?

De cao die geldt binnen het Rijk kan en moet duurzamer, vinden cao-partijen. Het Rijk is met 140.000 werknemers de grootste werkgever van Nederland en kan daarmee veel impact maken op het gebied van verduurzaming. . Alle rijkscollega’s kunnen daarom ideeën aanleveren. De 10 beste ideeën worden vervolgens als pilot uitgewerkt, met begeleiding en budget. Blijkt het idee haalbaar? Dan wordt het mogelijk opgenomen in de nieuwe cao. Ideeën en mogelijkheden kun je vanaf 15 maart insturen via www.duurzamecao.nl. Lees meer in dit artikel. 

Pilot duurzame cao: heb je een idee? Doe mee!

Tekening van een persoon

#DuurzameEstafette: Energielabel A en laadpalen in kantoorpanden

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is doorlopend op zoek naar vernieuwende inititatieven die bijdragen aan een duurzamer Nederland, vertelt Annet Bertram, directeur-generaal van de grootste vastgoedorganisatie van Nederland. “Denk bijvoorbeeld aan Dynamic Load Balancing; de slimme laadoplossing voor een 100% emissieloos wagenpark. Lees het hele interview in dit artikel.

#DuurzameEstafette: ‘Duurzaamheidsdoelen behaal je niet alleen. We gebruiken elkaars krachten.’

Oplader elektrische auto

Resultaten Sustainability Challenges

Elkaar uitdagen: daar draait het om bij de Sustainability Challenges van de Universiteit Leiden en TU Delft. Dit jaar gingen de challenges voor verduurzaming van de bedrijfsvoering van het Rijk  onder meer over circulariteit in de Rijkslaboratoria, inzicht in de mogelijke verschillen en factoren die ons (duurzame) gedrag beïnvloeden en het verminderen van de ecologische afdruk van een pand. Laat je inspireren en lever volgende keer ook een challenge aan. Een greep uit de challenges lees je in dit artikel. 

Ga de uitdaging aan

De postersessie op de Universiteit Leiden

Ministerie van Algemene Zaken ambitieus van start: 20% CO2-reductie in 2025

Steeds meer ministeries behalen trede 3 van de CO2-Prestatieladder. De ladder helpt CO2-uitstoot in kaart te brengen om zo bewust en gestructureerd te sturen richting een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Ook het ministerie van Algemene Zaken wil de ladder beklimmen. Hoe de CO2- uitstoot van AZ eruitziet en hoe ze deze wil verminderen, lees je in dit artikel.

Ook Algemene Zaken ambitieus van start op de CO2-Prestatieladder

Tekening van poppetje bij de ladder
Beeld: SKAO

15% reductie gasverbruik binnen het Rijk

De monitor voor de extra 15% gasreductie is geactualiseerd met de cijfers van november 2022. Martine Meerburg, coördinator van de rijksbrede gasreductie: “In de periode augustus tot en met november was het aanzienlijk warmer dan in de afgelopen 5 jaar. Daarom leveren de gegevens van de metingen niet direct sturingsinformatie op. Toch delen we de monitor graag. Het aanpassen van de temperatuur in de gebouwen raakt tenslotte alle collega’s.” Bekijk hier de grafiek die het gasverbruik en de gewenste reductie van het Rijk exact laat zien en lees wat het betekent.

Feiten & cijfers over energie

Rijksvastgoedbedrijf zet drones in om te verduurzamen

Het komende jaar maakt het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) drone-inspecties onderdeel van de bedrijfsvoering. De gedachte is namelijk dat drones met thermische camera’s precies kunnen zien waar de isolatie verbeterd kan worden. Bas Engels, programmaleider ‘Drones’ heeft de afgelopen twee jaar veel ervaring opgedaan met drone-inspecties op defensieterreinen. Hij vertelt: “We inspecteerden onder andere gevels en daken van kazernegebouwen, de Moormanbrug en de binnenkant van een leidingentunnel..” Benieuwd naar hoe deze inspecties precies in z’n werk gaan? Lees het hele artikel hier. 

Drone-inspecties zorgen voor duurzaam beheer

Afbeelding van drones en dronepiloot

Stuk minder energieverbruik op de Vliegbasis Woensdrecht

Een zogenoemd greenteam op Vliegbasis Woensdrecht is sinds mei 2021 bezig het energieverbruik op de basis terug te schroeven. Milieucoördinator en energiemanager van het team, Susan Otten, heeft samen met het Rijksvastgoedbedrijf in het afgelopen jaar een besparing van tot nu toe 300.000 m3 aan gas en 1.385.000 kwh aan elektriciteit gerealiseerd. Lees in dit artikel op welke manieren de Vliegbasis energie bespaart. 

“De grootste energiewinst zit in verkeerd ingestelde apparaten”

Suzan en Stefan kijken naar een koelkast die tegen een verwarming staat
Beeld: ©Defensie / Kapitein Marrie Meeuwsen

De Week van de Circulaire Economie

Op maandag 6 februari start de week van de Circulaire Economie. Deze themaweek heeft als doel te laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt. Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium, zo ook bij of georganiseerd door de Rijksoverheid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert bijvoorbeeld de Nationale Conferentie Circulaire Economie 2023 in Zwolle en het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert een Circulaire Escape Room. Op www.denkdoeduurzaam.nl vind je tijdens deze week inspirerende artikelen. 

De Week van de Circulaire Economie

Het logo van de Week van de Circulaire Economie

Masterclass bedrijfsvoering voor managers

De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB) organiseert in maart en april de masterclass bedrijfsvoering voor managers. De masterclass bestaat uit vier middagen en start op 17 maart. De masterclass gaat in op prioritaire thema’s van de strategische agenda 2022 ter vergroting van de realisatiekracht van de rijksbrede bedrijfsvoering. Deze prioritaire thema’s zijn gekoppeld aan de grote opgaven voor de Rijksoverheid die voortvloeien uit het Regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vertrouwen in de toekomst’. Ook dit jaar verzorgt het rijksbrede programma Denk Doe Duurzaam een lesdag. Deze dag heeft als centrale vraag: Wat kan ik als manager doen om de bedrijfsvoering van het Rijk verder te verduurzamen? Meer informatie & inschrijven vind je hier.  

Masterclass bedrijfsvoering

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van Denk Doe Duurzaam. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl