Ook Algemene Zaken ambitieus van start op de CO2-Prestatieladder

Het Ministerie van Algemene Zaken is van plan om de CO2-uitstoot in 2025 met 20% te verminderen ten opzichte van 2019. Het ministerie heeft dit jaar aan de hand van de CO2-Prestatieladder de CO2-uitstoot van de eigen organisatie in kaart gebracht. Met dit inzicht in de CO2-uitstoot is AZ aan de slag gegaan om passende maatregelen te bedenken die de CO2-uitstoot verminderen. 

Tekening van poppetje bij de ladder
Beeld: SKAO

Het Ministerie van Algemene Zaken heeft de CO2-uitstoot berekend en daarmee de CO2-footprint voor de jaren 2019, 2020 en 2021 vastgesteld. Hierbij is 2019 het basisjaar, dat dient als nulmeting voor het CO2-beleid conform de systematiek van de CO2-Prestatieladder. 

Footprint 2019

Uit de CO2-footprint blijkt dat een groot deel van de CO2-uitstoot van AZ komt door aardgasverwarming en stadsverwarming. Voor het verminderen van de CO2-uitstoot door stadsverwarming, waar het Binnenhofgebouw gebruik van maakt, is AZ afhankelijk van de verbouwing. De CO2-uitstoot door aardgasverwarming hoopt AZ te verminderen door verouderde ketels te vervangen voor elektrische ketels. Verder zet AZ zich in op het elektrificeren van het wagenpark en het terugdringen van zakelijke en vliegkilometers.

Steeds drukker op de ladder

CO2-beleid wordt steeds belangrijker. Daarom hebben alle ministeries afgesproken om voortaan op hun CO2-uitstoot te sturen met de CO2-Prestatieladder. Dat besluit namen ze in 2021. Met de ladder krijgen zij beter inzicht in hun eigen CO2-uitstoot en – als trede 4 wordt gehaald - die van partners in de keten. En kunnen zij gericht aan de slag met de reductie daarvan. Steeds meer ministeries hebben inmiddels hun certificering binnen, anderen werken hard om verder op de CO2-Prestatieladder te klimmen. Zo staat I&W op trede 5, staan BZK, EZK en LNV op trede 3 en ontvangen OCW, J&V en VWS als alles goed gaat binnenkort ook hun certificering.