Presentatie tijdens het event

Week zonder vlees en zuivel van start en bedrijfskleding wordt duurzamer

De tweede nieuwsbrief van dit jaar blikt vooruit op de Week zonder vlees en zuivel, die plaatsvindt van 6 t/m 12 maart 2023. Ook lees je hoe de rijksoverheid ervoor wil zorgen dat alle bedrijfskleding in 2050 circulair is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vertelt hoe het evenementen wil verduurzamen en de circulaire doelen van het Rijk worden uitgelicht. Tot slot zoekt het programmateam van Denk Doe Duurzaam versterking via nieuwe vacatures. Misschien wel iets voor jou…?

Veel leesplezier!

Sta jij aan het roer van je eigen duurzame cao?

Als de grootste werkgever van Nederland kan het Rijk een flinke slag slaan in verduurzaming. Bijvoorbeeld met een duurzamere cao. Iedere rijksambtenaar kan hiervoor ideeën aandragen. Wil je hier meer over weten? Kijk op  www.duurzamecao.nl of meld je aan voor een online spreekuur. Je krijgt dan een toelichting op de pilot en kunt sparren over jouw idee. 

Pilot duurzame cao: heb je een idee? Doe mee!

Tekening van een persoon

Plantaardig is planeetaardig

Het is deze week de Week zonder vlees en zuivel. De voedingsindustrie heeft een enorme impact op CO2-uitstoot. We spraken Corné van Dooren van WWF, en Rob Heijink, categoriemanager consumptieve dienstverlening, over het belang van de Week zonder vlees en zuivel en hoe zij de toekomst van ons voedsel zien.

Plantaardig is planeetaardig

Duurzame opties in de kantine

Alle bedrijfskleding van het Rijk circulair in 2050

Het categorieplan met de slogan ‘Van textiel naar textiel’ beschrijft deze ambitieuze belofte. Textiel heeft wereldwijd negatieve impact door slechte arbeidsomstandigheden en overmatig energieverbruik, grondstofverbruik, transport en afval(water). Innovatieve samenwerking met de juiste partners is nodig om bedrijfskleding duurzaam te maken. Hoe dat bij de rijksoverheid in zijn werk gaat, zie je in deze video.

Categorie bedrijfskleding trekt grote broek aan met duurzaamheidsdoelen (video)

Iemand voelt aan een rek met bedrijfskleding

Ministerie van Buitenlandse Zaken: “Evenementen hebben een voorbeeldfunctie voor verduurzaming.”

Evenementen zijn vaak eenmalig en veroorzaken daardoor veel afval. Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert jaarlijks honderden evenementen. Dat moet duurzamer kunnen, dacht Rosa Peek, adviseur bij het duurzaamheidsprogramma Mission Sustainable. In dit artikel geeft ze 10 tips voor een duurzaam evenement.

10 tips om jouw evenement te verduurzamen

een bijeenkomst in de residentie tijdens de handelsmissie voor Life Sciences & Health
Beeld: ©Leonie Schuurmans.

15% gas besparen in de Rijksbedrijfsvoering

Deze winter wil de rijksoverheid 15% minder gas verbruiken binnen de eigen organisatie. Benieuwd welke invloed de koude maand december en de pilot vakantiesluiting gebouwen hebben gehad op de gasreductie? Bekijk de monitor Feiten & cijfers over energie.

Feiten & cijfers over energie

Warmtepomp

De Week van de Circulaire Economie: wat zijn de doelen van het Rijk?

De tweede week van februari stond in het teken van de circulaire economie. Om de uitputting van de aarde te stoppen en slimmer met onze grondstoffen om te gaan is een circulaire economie essentieel. Daarom wil het Rijk haar eigen gebruik van primaire grondstoffen met 50% verminderen in 2030. In 2050 wil het Rijk volledig circulair zijn. Hoe de organisatie dat voor elkaar wil krijgen en welke doelen ze nog meer heeft, lees je op de nieuwe pagina ‘circulariteit’. 

Circulariteit

Een sticker op de grond met de tekst: "Circulaire economie is geen toekomst, het is vandaag"

De grootste IND-gehoorlocatie van Nederland is circulair heringericht

De locatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan de Proostwetering in Utrecht is volledig opnieuw ingericht. Maar dan zo duurzaam en circulair mogelijk. Een omvangrijke, maar succesvolle opdracht. Adviseur Facilitaire Kennis & Regie Elvis Šukurica was projectleider van de herinrichting. Waarom hij zo trots is op het volbrengen van deze klus, lees je hier.

Een circulaire herinrichting van de IND-locatie aan de Proostwetering

Voorkant van IND gebouw

Plafondplaat uit de Tweede Kamer krijgt een tweede leven

De Tweede Kamer wordt gerenoveerd. In deze tijd wordt extra aandacht gegeven aan de mogelijkheden tot verduurzaming en circulariteit. Een voorbeeld hiervan is het hergebruiken van plafondplaten uit het oude gebouw van de Tweede Kamer als geluidwerende scheidingswanden in het nieuwe gebouw. Technisch manager circulariteit Pieter Wackers vertelt in dit artikel namens het Rijksvastgoedbedrijf over de kansen die het Programma Groene Innovaties in het bouwproject ziet.

Plafondplaten Tweede Kamer verder als scheidingswand?

Afbeelding van de Tweede Kamer

EZK en LNV zetten (nóg) meer stappen richting klimaatneutrale bedrijfsvoering

Klimaatneutraliteit binnen het Rijk in 2030. Alle departementen zijn hiernaar op weg, en ook EZK en LNV pakken het samen stevig aan. Aan de hand van de CO2-Prestatieladder monitoren ze de CO2-footprint nauwgezet en sturen ze op reductie. In dit artikel maken EZK en LNV hun acties en prestaties inzichtelijk.

EZK en LNV blikken terug op CO2-reductie in 2022

Foto van een plakkaat op het EZK/LNV gebouw
Beeld: ©Kick Smeets

Wat staat er in maart op de agenda

In maart is de duurzame agenda goed gevuld. Zo kan je meedoen aan het webinar ‘ruim je digitale rommel op’ van Logius in het kader van Digital Clean Up Day, zijn er spreekuren om je idee aan te scherpen voor de pilot duurzame cao, start de #duurzameboekenweek-estafette op LinkedIn en organiseert de RAFEB de masterclass bedrijfsvoering. Meer weten? Check onze agenda.

Agenda

Nieuwe vacatures programmateam Denk Doe Duurzaam

Het programmateam van Denk Doe Duurzaam zoekt vervanging en versterking! Wil jij werken aan verduurzaming van de rijksbedrijfsvoering? Of ken je iemand die dat geweldig kan? Bekijk en deel de vacatures! We zoeken

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.