Foto van een bloesem in bloei

Duurzaam van mens tot magnetron, digitaal opruimen, ecologische hand- of voetafdruk; walk your talk!

In deze nieuwsbrief vertellen we meer over een inspirerend bezoek aan de Duurzame Experience van Facilitair Bedrijf DJI en de resultaten van het Digital Cleanup Day-webinar. Ook lichten we twee nieuwe podcasts vol duurzame inspiratie uit. Meer weten over de aanpak van het duurzaamheidsprogramma Mission Sustainable van Buitenlandse Zaken, het vergroten van je ecologische handafdruk in plaats van je ecologische voetafdruk, of  hoe het COA nóg een stapje verder gaat met impact reporting? Dit en meer lees je in deze nieuwsbrief… 

Veel leesplezier!

Walk our Talk: hoe verduurzaamt het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf

Concrete acties stimuleren bij andere overheden, bedrijven en organisaties, dat is hoe het ministerie van Buitenlandse Zaken wil bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelen. Maar daarbij mag het ministerie de eigen bedrijfsvoering natuurlijk niet overslaan. Practice what you preach. Uitvoeren wat er wordt beloofd: ‘walk our talk’. Hoe dat hen afgaat? Take Padding en Sarah Rose vertellen er over in dit artikel. 

Walk our Talk: de duurzaamheidsmissie van Buitenlandse Zaken

Take en Bas

FB DJI zorgt voor duurzaamheidsinspiratie met expositie

Peter Holtrop en Angélique Cooijmans organiseerden een Duurzame Experience van het Facilitair Bedrijf van de Dienst Justitiële Inrichtingen (FB DJI). Een ware tentoonstelling vol duurzame (on)mogelijkheden: van upcycled kantoormeubilair en extra sterke magnetrons tot focus op social return-initiatieven voor (ex-)gedetineerden. Een groot succes met veel inspiratie voor collega’s rijksbreed als resultaat. Nieuwsgierig? Lees hier meer over de aanpak van Peter en Angélique.

Facilitair bedrijf DJI: duurzaam van mens tot magnetron

Peter en Angélique

Podcastaflevering 4: De CO₂-prestatieladder geen afvinklijstje maar een gericht sturingsinstrument

Hij is al vaak voorbijgekomen: de CO₂-prestatieladder. Een handig instrument om de organisatie in beweging te krijgen om de CO₂-uitstoot effectief naar beneden te brengen. Maar dan moet je wel weten hoe je ‘m gebruikt… tips en tricks worden uitgebreid besproken door collega’s van Rijkswaterstaat, J&V en SKAO, de eigenaar van het managementsysteem, in de nieuwe podcastaflevering van Denk Doe Duurzaam. Nieuwsgierig? Je vindt de podcast hier.

De Denk Doe Duurzaam Podcast aflevering 4: Hoe sturen ministeries gericht op het verminderen van de CO₂-uitstoot met de CO₂-prestatieladder?

Opname podcast

Impact reporting door het COA: inzicht in de data achter de duurzaamheidsdoelstellingen

Het COA heeft eigenlijk te maken met twee grote maatschappelijke opgaves: die van mensen die zijn gevlucht én klimaatverandering. “Je kunt er niet eentje weg delegeren: het is er allebei. In plaats van te kijken vanuit een business case, willen we toe naar een ‘impact case’ waarbij de vraag is: wat is de duurzamere keuze?” Daarom gaat het COA een stap verder dan de CO2-prestatieladder en gebruiken ze de methode ‘impact reporting’. Via deze methode wordt naast de CO₂-reductie ook de sociale impact en impact op het milieu gerapporteerd. Hoe dat precies werkt vertellen Rowena en Judith in dit artikel. 

Impact reporting bij het COA: een stap verder dan de CO₂ -prestatieladder

Twee jongens op een voetbalveld

Impact met inkoop: het kan door Beter Aanbesteden

Inkoop kan een grote rol spelen in circulaire economie, biodiversiteit en inclusiviteit. Toch komt het nauwelijks voor in coalitieakkoorden. Met een podcast waarin gastsprekers en ervaren overheidsbestuurders aan het woord komen, worden collega’s geïnspireerd om maatschappelijke impact voorop te stellen bij alle inkoop. Lees hier meer over de podcast Beter Aanbesteden en beluister ‘m meteen.

Inspiratie voor het Rijk: de podcast Beter Aanbesteden

Beter Aanbesteden Podcast

Duurzaam inkopen ligt niet alleen bij de afdeling Inkoop

De inkoopafdeling is natuurlijk niet alleen verantwoordelijk voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De kern ligt bij goed opdrachtgeverschap. PIANOo legt in dit nieuwsbericht met een video uit waarom goed opdrachtgeverschap belangrijk is om duurzaamheid vanuit de gezamenlijke opgave te realiseren.

De ‘O’ van opdrachtgeven: van MVI naar MVOI

Video MVOI

Managers in de schoolbanken tijdens de Masterclass Duurzame Bedrijfsvoering

Wat zijn de rijksbrede duurzaamheidsdoelstellingen, en hoe geef je daar als manager invulling aan in je eigen werk? Hoe krijg je ook de rest van je collega’s mee? Deze vragen stonden onder meer centraal tijdens een van de lesdagen van de nieuwe Masterclass Bedrijfsvoering van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB). Ivo Bonajo en Nynke de Jong verzorgden de masterclass en onderstrepen dat met de juiste kennis over duurzame bedrijfsvoering alle werknemers verschil kunnen maken. Waarom verduurzaming thuishoort bij de standaardvaardigheden van een manager en wat de reacties van de deelnemers waren, lees je in dit artikel.

Masterclass Bedrijfsvoering: hoe maak jij collega’s bewust van duurzaam werken?

Foto van de een masterclass klassikale sessie

Vergroot je ecologische handafdruk: zorg voor collectieve verandering!

Op 12 april was het Dutch Overshoot Day, de dag waarop Nederland alle grondstoffen voor een heel jaar heeft opgemaakt. Vorig jaar viel deze dag ook al op 12 april; Hoe kunnen we daar dit jaar verandering in brengen? Volgens gedragswetenschappers Esther Parigger en Dr. Loes Kreemers kan dat door het vergroten van jouw collectieve invloed: je ecologische handafdruk. Hoe je dat doet? Lees het hier.

Dutch Overshoot Day

Hoe vaak leeg jij je digitale prullenbak? Resultaten van het webinar op Digital Cleanup Day

Op 18 maart was het Digital Cleanup Day. In het kader van deze dag gaven Arjan Koning (Hogeschool van Amsterdam) en U Yong Hu (Logius) een webinar over de CO₂-uitstoot en het grondstoffenverbruik van digitale activiteiten. Meer dan honderd ambtenaren namen deel. Hoe hebben zij hun werkwijze sindsdien veranderd? Lees het hier.

Digital Cleanup Day blijft niet bij één dag

Wordcloud nav vraag: hoeveel mails heb je in je inbox?

Wat staat er in mei op de agenda?

Jaarlijks verschijnt in mei de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR). Hierin staat onder meer hoe ver het Rijk is met het verduurzamen van haar eigen bedrijfsvoering. Ook delen verschillende ministeries deze maand hun duurzaamheidsverslag. In het kader van transparantie besteedt Denk Doe Duurzaam aan zowel de JBR als de verslagen aandacht op de website. De maand wordt afgesloten met de landelijke Fiets naar je Werk-dag op 25 mei. Zet het in de agenda van je collega’s, zodat je die dag gezellig samen kunt fietsen! Meer weten over duurzaam reizen? Bekijk de video.

Agenda

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.