De ‘O’ van opdrachtgeven: van MVI naar MVOI

Duurzaam inkopen is al lang niet meer alleen de taak van de inkoper, maar vooral ook van opdrachtgevers. Die gedachte staat centraal in het Nationaal Plan MVOI en het Manifest MVOI dat daarop volgde. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) heet daarom nu Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). PIANOo wijdt er uitleg aan op hun site en in een video. “Helaas wordt de verantwoordelijkheid voor MVI nog te vaak gelegd bij de inkoopafdeling, terwijl de kern ligt bij goed opdrachtgeverschap”, schrijft PIANOo in het nieuwsbericht.

Still uit de video: van MVI naar MVOI

Sociaal en duurzaam

Met opdrachten aan de markt kunnen overheden significant bijdragen aan de maatschappelijke doelen die de overheid zichzelf en de samenleving gesteld heeft. Het expertisecentrum ondersteunt de publieke sector bij het inkopen en aanbesteden van producten, leveringen en diensten. Een van de belangrijkste thema’s is wat sinds jaar en dag maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) heet, ook wel duurzaam inkopen genoemd. MVI betekent dat je onder meer aandacht hebt voor sociale aspecten en de effecten van je inkoop op het milieu of het klimaat. Niet alleen voor de prijs. De inmiddels toegevoegde ‘O’ in MVOI laat zien dat dat doel niet alleen een verantwoordelijkheid is van inkopers. 

De ‘O’ van Opdrachtgeven

Van visie- en planvorming tot opdrachtgeven en inkopen: de hele organisatie kan bijdragen aan de doelen. In de nieuwe video richt PIANOo zich tot de opdrachtgever en andere sleutelfiguren. “U maakt pas echt impact als niet alleen de afdeling inkoop, maar héél uw organisatie op alle niveaus betrokken is”, schrijft PIANOo. “Vandaar dat we niet spreken van MVI maar van MVOI: de ‘O’ van (intern) opdrachtgeven gaat vooraf aan het inkopen.” De video is bedoeld om organisaties hiervan bewust te maken. 

Betrekken van de interne opdrachtgever

Betrokkenheid van de interne opdrachtgever bij MVOI is niet vanzelfsprekend. Daarom geeft PIANOo een aantal manieren om die betrokkenheid te stimuleren, gebaseerd op een formele en informele sturingslijn. Bij de formele sturingslijn hoort onder meer het inrichten van processen gericht op de betrokkenheid van de opdrachtgever, gebruik van de tool Ambitieweb en het opstellen van een actieplan MVOI. De informele sturing kan worden ingevuld met onder meer het gebruik van inspirerende voorbeelden, die medewerkers enthousiasmeren om zelf ook de lat hoger te leggen. Maar ook de inzet van sleutelfiguren stimuleert betrokkenheid. Dit zijn inspirerende personen op strategische posities, zoals opdrachtgevers van grote inkoopprojecten, die duurzaamheid daadwerkelijk zelf uitdragen. Daarbij speelt persoonlijke betrokkenheid van bestuur en directie ook een grote rol.  

Meer weten? PIANOo geeft meer uitleg in dit artikel (met video).