Inspiratie voor het Rijk: de podcast Beter Aanbesteden

Inkoop bij de overheid wordt nog vaak gezien als een onderdeel van de bedrijfsvoering en komt nauwelijks voor in coalitieakkoorden. Terwijl het een rol kan spelen bij tal van ambities die wél in die akkoorden staan: circulaire economie, biodiversiteit en inclusiviteit. In de podcast Beter Aanbesteden spreekt aanbestedingsexpert Kim Schofaerts met ervaren overheidsbestuurders over impact maken met inkoop. 4 afleveringen, 4 gasten en 3 casussen. De aanpak van gemeenten is inspirerend voor de Rijksoverheid, die net als de gastsprekers in de podcasts maatschappelijke impact voorop wil stellen bij alle inkoop.  

Collage van de thema's in de Beter Aanbesteden Podcast
Een greep uit de thema's die worden behandeld in de podcast

“Inkoop zit te laat in het proces, je moet beginnen met sturen bij het geven van de opdracht”, zo stellen Karsten Klein en Stephan Brandligt in de eerste aflevering van de podcast Beter Aanbesteden. Beide zijn voormalig wethouder en bestuurlijk aanjagers (geweest) op het gebied van professionele inkoop. Samen geven zij de aftrap voor de podcastreeks, die in De Week van Beter Aanbesteden werd gepubliceerd. 

Maatschappelijk effect

In de tweede aflevering van de podcast gaat Stephan Brandligt dieper in op het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Als wethouder tekende hij met zijn gemeente (Delft) het Manifest. Nu stimuleert hij bestuurders van andere overheden hetzelfde te doen en aan de slag te gaan met een actieplan MVOI, iets dat bij de Rijksoverheid inmiddels is opgepakt op departementaal èn het overkoepelende rijksbrede niveau dat duurzaam bovendien niet altijd duurder hoeft te zijn, blijkt uit de casus die hij bespreekt: de circulaire sloop van een schoolgebouw. 

Respect voor elkaars rol

“Zet als bestuurder en ook als raadslid de inkoopafdeling in zijn kracht. En leg verbinding met de markt.” Die oproep doet Mario Bianchi in aflevering 3. Na jarenlange ervaring in inkoop, verkoop en gemeenteraad, is hij sinds 2022 wethouder in Albrandswaard. Zijn college wil het maatschappelijk rendement van uitgaven vergroten. En daar speelt inkoop een belangrijke rol bij. Hoe? Dat licht hij toe met een casus van het realiseren van emissiereductie bij groenvoorziening en ruimte voor innovatie in de uitvoering. 

Vertrouwen in de markt

Ook Martien Vromans, nu raadslid in gemeente Vught, deelt kennis en ervaring uit 3 werelden: inkoop, publiek bestuur en politiek. “Benut de kennis van de markt en denk vanuit vertrouwen”, drukt hij zowel bestuurders als raadsleden op het hart. Dat illustreert hij in aflevering 4 aan de hand van een aanbestedingscasus voor de aanleg van een fietspad door een Natura 2000-gebied. De gemeente Haaren, waar Vromans toen wethouder was, consulteerde vooraf uitgebreid de markt.

Beluister en deel de podcast

Beluister de podcast op de site van Beter Aanbesteden of direct in uw favoriete app/platform. Of deel de podcast met bestuurlijk opdrachtgevers die ook impact willen maken met inkoop! 

Beter Aanbesteden

De podcast Beter Aanbesteden maakt onderdeel uit van Beter Aanbesteden, het vierjarige programma van PIANOo, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), VNG en VNO-NCW/MKB-Nederland. Het doel is het professionaliseren van de inkooppraktijk door het bevorderen van kennis, toepassing en dialoog voor ondernemers en aanbestedende diensten.

www.beteraanbesteden.nl