Terugblik op het afgelopen jaar en spelenderwijs duurzaam gedrag stimuleren

De laatste dagen van 2022 gaan in, het jaar zit er bijna op. Grote en kleine duurzaamheidsmaatregelen wisselden elkaar in hoog tempo af. Tegelijkertijd heerst een breed gedragen gevoel dat het nog sneller kan en moet. Samen met andere duurzame rijksambtenaren maakt het programma Denk Doe Duurzaam een Routekaart Duurzaam Rijk 2030 die daarbij moet helpen. 

In deze nieuwsbrief zetten we de acties die nu al lopen in de feestverlichting en staan we stil bij wat volgend jaar nog meer momentum moet krijgen. Lees hoe games een rol kunnen spelen bij de bewustwording over duurzaamheid, op welke manier studenten het Rijk helpen de bedrijfsvoering te verduurzamen en hoe het Rijk kan werken aan goed opdrachtgeverschap. 

Veel leesplezier!
 

De Denk Doe Duurzaamste verhalen van 2022

In 2022 hebben we als Rijk mooie stappen gezet, we zijn zijn trots op de duurzame beweging en en iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Zo heeft de inkoopcategorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) voor een heel hoog ambitieniveau gekozen op het gebied van duurzaamheid. En Rijksambtenaren die naar een locatie moeten die in 8 uur of minder reisteijd per trein te breiken is, mogen niet meer met het vliegtuig. Het komende jaar is er nog meer actie nodig en dit versterken we door het opstellen van de Routekaart Duurzaam Rijk 2030. Benieuwd naar meer duurzame verhalen over het afgelopen jaar van het Rijk? Lees het in dit artikel.

De Denk Doe Duurzaamste verhalen van 2022

Spelenderwijs bewust van duurzaamheid

Steeds meer Rijksonderdelen zetten serious games in om de ambiteuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te bereiken. Serious games zijn vooral gericht op leren. Met als bijkomend voordeel dat het tegelijkertijd leuk is om te doen, en spelenderwijs nieuw gedrag aan te leren. Serious games worden zelfs gezien als ‘de boeken van de toekomst’. Ook het Rijk experimenteert met dit middel. Zo maken Rijkswaterstaat, FMHaaglanden en het ministerie van OCW gebruik van de online game ‘duurzame spelen’. Deze online game bestaat uit allerlei prikkelende vragen en opdrachten. Hoe dat aansloeg bij de medewerkers? Dat lees je in dit artikel.

Serieuze verduurzaming op een leuke manier

Logo van de duurzame spelen

Het Rijk en andere overheden tekenen voor duurzame en sociale inkoop

Donderdag 24 november is de uitvoering van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 van start gegaan. 74 deelnemers, waaronder alle ministeries, ruim veertig gemeenten en alle waterschappen, hebben hun handtekening gezet onder het manifest. Dat betekent dat zij bij het opdrachtgeven en inkopen oog hebben voor de maatschappelijke impact. Op die manier wordt ‘Inkopen met Impact’ opnieuw benadrukt en verbindt de Rijksoverheid zich daarnaast aan het nieuwe thema Diversiteit en Inclusie. Benieuwd naar dit bijzondere moment? Lees er meer over in dit artikel en bekijk de video. 

Het Rijk en andere overheden tekenen voor duurzame en sociale inkoop

Tekenmoment van de MVOI

Het ministerie van OCW in 2023 actief aan de slag om CO2-uitstoot te verlagen

Alle ministeries gaan de CO2-prestatieladder toepassen of doen dat al. Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft dit jaar aan de hand van de CO2-prestatieladder de CO2-uitstoot in kaart gebracht. Vooral van het vastgoed en de zakelijke reizen, want daar valt het meest te winnen. Een groot deel van de uitstoot van OCW komt namelijk door de aardgasverwarming en het elektriciteitsgebruik in de panden. Daarnaast komt een deel door autokilometers voor woon-werk en dienstreizen. Het ministerie gaat in 2023 actief aan de slag om deze uitstoot te verlagen. Welke maatregelen er worden genomen, vertelt Marielle van der Beek, duurzaamheidscoördinator, uitgebreid in dit artikel. 

OCW zet in op minder autokilometers en zuinige panden

Studenten van de Universiteit Leiden onderzoeken hoe het Rijk kan verduurzamen

Studenten van de Universiteit Leiden doen onderzoek naar duurzaamheid bij de afdelingen bedrijfsvoering/inkoop van de overheid. De vraag die zij stellen is: “Hoe kan een departement zijn bedrijfsvoering verduurzamen?” We volgen hen bij het onderzoek, en vroegen de studentengroepen om blogs te schrijven over hun aanpak en wat hen opvalt. Een van de departementen is de Belastingdienst. Studenten Afra Waldenberger, Nicolas Schilder, Juliette Meijer en Suzan Vellekoop onderzoeken er hoe de Belastingdienst de IT-systemen kan verduurzamen. Lees de eerste blog uit de serie hier. En houd de site in de gaten: over een tijdje delen we ook de resultaten! 

Hoe kan software bijdragen aan een duurzamere Rijksoverheid?

Verbind beleid en uitvoering voor goed opdrachtgeverschap

Goed opdrachtgeverschap is de motor achter de volgende stap in Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door het Rijk, stelt prof. dr. ir. Marleen Hermans tijdens een minisymposium in het Haagse Nutshuis. Hermans kijkt tijdens dit symposium speciaal naar intern opdrachtgeverschap in het publieke domein. Hier verstaat zij onder: “De manier waarop een organisatie in de publieke sector ten aanzien van haar verantwoordelijkheden in de publieke dienstverlening haar interactie met de markt intern en extern vormgeeft en ten uitvoer brengt.” Over wat het Rijk hier te doen staat, is zij ook helder: verbind beleid en uitvoering, want pas als de vraag of de interne opdracht op beleidsniveau helder is, kun je in de uitvoering je taken goed uitvoeren. In dit artikel lees je wat daarbij komt kijken en wat er nog meer aan bod kwam tijdens het minisymposium. 

Beleid en uitvoering moeten elkaar vinden in de wespentaille van de achtbaan

illustratieve afbeelding van het mini-symposium. Twee deelnemers op de rug gezien luisteren naar het verhaal van Marleen Hermans, die onscherp op de achtergrond van de foto te zien is.

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.