Presentatie tijdens het event

Knetterhard knokken voor een koeler klimaat

We hebben de zomerwarmte inmiddels achter ons gelaten. Maar om onze planeet duurzaam af te laten koelen is meer nodig. Om de afgesproken CO2-doelen te behalen moeten we allemaal in actie komen. Het kabinet draagt hieraan ook bij en trekt extra miljarden uit voor het klimaat.

Met de Nationale Klimaatweek 2021 (van 28 oktober tot en met 5 november) wil het Rijk nog meer burgers en organisaties inspireren om zich in te zetten voor een beter klimaat. Hiervoor worden diverse activiteiten georganiseerd. In deze nieuwsbrief vind je weer een aantal voorbeelden van duurzame initiatieven binnen het Rijk. Zo doet iedereen wat voor het klimaat, jij ook?

Ken je collega’s die nog geen deel uitmaken van onze duurzame beweging, maar die je er wel bij wil betrekken? Stuur deze nieuwsbrief dan door en laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven!

Laat je inspireren tijdens de Nationale Klimaatweek

Tijdens de Nationale Klimaatweek (van 28 oktober tot en met 5 november) zet EZK de vele initiatieven van inwoners van Nederland en van organisaties in de spotlight, zoals met een Duurzame Huizen Route en kennisbijeenkomsten. Om nog meer mensen en organisaties te inspireren om zich in te zeten voor een beter klimaat, organiseert het Rijk ook dit jaar diverse inspirerende activiteiten tijdens de Nationale Klimaatweek. Laat je informeren en inspireren om jouw organisatie nog klimaatvriendelijker te maken.

Iedereen doet wat tijdens de Nationale Klimaatweek!

Bij Justitie & Veiligheid werd de vlag van de Nationale Klimaatweek gehesen door bestuurders Ric de Rooij en Emine Özyenici.

Geef duurzaamheid en circulariteit een plek bij elke inkoopopdracht

Met het nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) willen zeven departementen binnen het Rijk de gezamenlijke inkoopkracht van de Nederlandse overheden beter gaan inzetten voor duurzame, circulaire en sociale doelen. Roald Lapperre (directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van IenW) en Marieke van Wallenburg (directeur-generaal Overheid en Organisatie bij het ministerie van BZK) vertellen ons over hun gezamenlijke drijfveren én verantwoordelijkheid op dit thema.

#DuurzameEstafette ‘Klimaatneutraal en circulair werken is gewoon wat je anno 2021 wil doen’

Roald Lapperre en Marieke van Wallenburg

Rijk als werkgever zet in op duurzaamheid

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat meet hoeveel CO2 je organisatie aan uitstoot en helpt organisaties te sturen op het terugdringen daarvan. Om te laten zien dat zij CO2-reductie serieus neemt, kiest het Rijk er nu voor om de CO2-prestatieladder in te voeren bij alle organisatieonderdelen. Ontdek hoe je ook aan de slag kunt met duurzame inkoop.

Rijk als werkgever zet in op duurzaamheid

Illustratie van een vrouw naast een getekende CO2 prestatieladder.

Inspecteurs van SZW gaan elektrisch rijden

Elektrisch rijden draagt bij aan vermindering van de CO2-uitstoot. De resultaten van een pilot lieten zien dat inspecteurs van de Inspectie SZW goed hun werk kunnen doen met een elektrische auto. Vanaf deze zomer stappen daarom alle inspecteurs over op een volledig elektrische auto. Zo wordt een nieuwe stap gezet naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering van het Rijk!

De Inspectie SZW gaat elektrisch rijden

Oplaadkabel aangesloten op een elektrische auto.

Meer samenwerking nodig om circulaire ambities te behalen

Er moet zowel binnen als buiten het Rijk meer samengewerkt worden om de doelstelling van de Rijksoverheid te behalen: in 2050 een volledig circulaire economie voeren. Die oproep doen Bart Lüschen en Davy Huiberts, inkoopprofessionals bij Rijkswaterstaat, in het Onderzoeks- en adviesrapport Circulaire Categorieën. Het door hen ontwikkelde Analysekader Circulaire Bedrijfsvoering kan Rijksmedewerkers daarbij helpen. In het interview delen ze hun bevindingen en adviezen voor meer circulariteit.

Trainees ontwikkelen tool voor circulaire Inkoop & Bedrijfsvoering

Bart Lüschen en Davy Huiberts

Diversiteit en inclusie in het selectieproces van Rijkstrainees

Bij het Rijkstraineeprogramma doen recent afgestudeerden gedurende twee jaar veel ervaring op bij verschillende rijksorganisaties. In het nieuwe contract voor de selectie van trainees bij de Rijksoverheid is er speciale aandacht voor diversiteit en inclusie. Zo wordt een brede en diverse groep Rijkstrainees gerealiseerd.

Veel aandacht voor diversiteit bij de selectie van Rijkstrainees

Vijf mensen naast elkaar met hun verschillende achtergronden weergegeven.

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.