Veel aandacht voor diversiteit bij de selectie van Rijkstrainees

In het nieuwe contract voor de selectie van trainees bij de Rijksoverheid is er speciale aandacht voor diversiteit en inclusie. HR-adviesbureau Leeuwendaal gaat de selectie van trainees de komende 2 tot maximaal 4 jaar uitvoeren. Rijkswaterstaat heeft namens de Rijksoverheid deze aanbesteding uitgevoerd.

Vier mensen van verschillende etniciteit met op de achtergrond een weergave van hun persoonlijkheid
Beeld: Rijkswaterstaat

Voor alle traineeprogramma’s van het Rijk

Het Rijkstraineeprogramma is een gezamenlijk programma van de ministeries. Hierbij doen recent afgestudeerden gedurende twee jaar veel ervaring op bij verschillende rijksorganisaties. Na dit traineeship zijn de trainees breed inzetbaar binnen de Rijksoverheid. Andere traineeprogramma’s van het Rijk kunnen ook gebruik maken van de raamovereenkomst met Leeuwendaal, zoals het Traineeship Rijksinkoopprofessionals, Rijks I-Traineeship en het programma Internationaal Beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken.

Diversiteit en inclusie in het selectieproces

Deze focus op diversiteit past bij het doel van de Rijksoverheid om een inclusieve organisatie te zijn, met divers samengestelde teams. Iris Peek, projectleider bij Leeuwendaal, zegt hierover: “Een klankbordgroep zal het thema diversiteit en inclusie mede vormgeven en monitoren. Om een brede en diverse groep Rijkstrainees te realiseren, focust de selectieprocedure op de talenten van kandidaten, ongeacht geslacht of (culturele) achtergrond. Op basis van alle onderdelen uit de procedure, selecteren wij de best passende kandidaten voor alle departementen.”