Denk Doe Duurzaam nieuwsbriefbanner

Dit las jij het meest in 2020 op Denk Doe Duurzaam!

Een goed nieuwjaar gewenst van Denk Doe Duurzaam! We staan in de startblokken om nog intensiever dan in 2020 aan de slag te gaan, want meer en snellere impact is hard nodig. Daarover volgt binnenkort meer. 

2021 wordt dan ook het jaar van de waarheid voor de duurzame, sociale en innovatieve transitie in Nederland, voor duurzaam herstel uit de coronacrisis en dus ook voor de bijdrage die wij daar als Rijksoverheid zelf aan leveren.

De onderstaande artikelen op Denk Doe Duurzaam werden in 2020 het meest door jullie gelezen. Ken je collega’s die ook deel uitmaken van onze duurzame beweging? Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief!

1: Minder plastic op Bonaire

Op Saba, Sint Eustatius en Bonaire zetten vier inkoopadviseurs van de Rijksdienst Caribisch Nederland zich in voor verduurzaming. Ze houden zich bezig met aanbestedingen voor de ministeries die op de eilanden aanwezig zijn, en nemen duurzaamheid daar zo veel mogelijk in mee. Heinrich Alberto, inkoopadviseur SSO Rijksdienst Caribisch Nederland op Bonaire, vertelt er in dit interview meer over. Wil je ook duurzamer inkopen? Lees de tips van Heinrich!

De leverancier is leidend: minder plastic op Bonaire

Minder plastic op Bonaire

2: Een (h)eerlijk kopje koffie bij Rijkswaterstaat

Sinds oktober 2020 kun je op de kantoren van Rijkswaterstaat een kopje koffie drinken, waarvan de winst direct naar de koffieboer gaat. Een primeur voor Rijkswaterstaat die hiermee een volledig transparante, duurzame en eerlijke keten garandeert en die rijksbrede navolging gaat krijgen. Een mooie uitkomst van een jarenlange voorbereiding door het categorieteam. Samen met de opdrachtnemers laten zij zien dat eerlijke koffie schenken heel goed mogelijk is.

Een (h)eerlijk kopje koffie bij Rijkswaterstaat

Duurzame kofiie

3: Circulair aanbesteden, ook tijdens het coronavirus

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt óók in tijden van corona samen met haar opdrachtgevers hard door aan het verduurzamen van 12 miljoen vierkante meter vastgoed. Het Rijk heeft de ambitie dat in 2030 al haar vastgoedprojecten circulair aanbesteed worden. De ambities van het Rijksvastgoedbedrijf zijn groot, vertelt programmamanager Crystal Ririassa: "Ik zou het heel gaaf vinden als we in 2030 voor zowel onszelf als voor de hele bouwsector hebben kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van circulariteit."

Circulair aanbesteden, ook tijdens het coronavirus

4: Rijk en hogescholen slaan handen ineen

Het Rijk heeft hoge ambities om de klimaatdoelen te realiseren en om maatschappelijke waarde te creëren. Dat kan niet zonder professionele inkopers, maar daar is nu een tekort aan. Reden voor het Rijk om de samenwerking aan te gaan met zes hogescholen, bedoeld om meer afgestudeerde bachelorstudenten te laten instromen naar inkoopfuncties binnen het Rijk. André Weimar, Chief Procurement Officer Rijk: “Ons streven is dat inkoop bij het Rijk door Inkoop Nederland als een van de topinkoopfuncties wordt ervaren; en dat inkopers graag bij het Rijk werken."

Samenwerking rijksinkoopkolom en zes hogescholen gestart

5: Circulariteit is de nieuwe norm, ook op kantoor

In 2017 ging de Rijksinkoopcategorie Kantoorinrichting de markt op met de eerste circulaire contracten. Het doel? Het bestaande meubilair zo lang mogelijk (her)gebruiken, en zo min mogelijk nieuwe grondstoffen aanboren. "We brengen vraag en aanbod bij elkaar", aldus Henk Jaap Buikema (Facilitair Management Haaglanden) in dit dubbelinterview met Marieke van Weerdhuizen (Rijkswaterstaat).

Circulariteit is de nieuwe norm, ook op kantoor

6: Van duurzaam inkopen naar duurzaam opdrachtgeverschap

Hoe goed gaat duurzaam inkopen door het Rijk? En welke uitdagingen en kansen biedt duurzaam inkopen voor houdbaar herstel uit de coronacrisis? Een gesprek met Michel Schuurman, directeur Economie en Politiek van MVO Nederland en Ivo Bonajo, programmamanager duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. “Duurzaamheid moet in de reguliere managementcyclus een plek hebben, in jaarplannen dus.” 

Van duurzaam inkopen naar duurzaam opdrachtgeverschap

ivo-michel-nieuwsbrief

Colofon

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Duurzamebedrijfsvoering@rijksoverheid.nl

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.