Samenwerking rijksinkoopkolom en zes hogescholen gestart

Publieke inkoop is een krachtig middel om duurzame impact te bereiken, vindt het kabinet. Jong inkooptalent is daarbij hard nodig. Om meer kennis in huis te halen ondertekende André Weimar, Chief Procurement Officer Rijk in september 2020 een intentieverklaring over samenwerking van de rijksinkoopkolom met zes hogescholen op het gebied van publiek inkooponderwijs. Naar verwachting in december 2020 tekenen de betrokken hogescholen en het Rijk de samenwerkingsovereenkomst.
 

De samenwerking van hogescholen en de Rijksoverheid op het gebied van inkooponderwijs is bedoeld om meer afgestudeerde bachelor studenten te laten instromen naar inkoopfuncties binnen het Rijk. Aanleiding is het tekort aan professionele inkopers in combinatie met hoge ambities van het Rijk als het gaat om het realiseren van beleidsdoelen, bijvoorbeeld klimaatdoelen en het creëren van maatschappelijke waarde.

Kloof dichten

Op dit moment is er geen specifieke opleiding publiek inkopen op hbo- of wo-niveau. Hbo’s bieden wel minors op inkoopgebied aan maar de ervaring is dat het Rijk zich tijdens deze minors nog niet genoeg als aantrekkelijk werkgever weet te profileren. Het gevolg is dat het voor studenten geen logische stap is om na hun opleiding in te stromen als inkoopadviseur of contractmanager bij het Rijk. De werving van nieuwe instroom onder deze doelgroep vraagt dan ook best veel inspanning. Daar komt nog bij dat de kennis en vaardigheden van de huidige afstudeerders vaak nog niet helemaal aansluiten bij wat de rijksinkoopkolom nodig heeft om in te kopen met duurzame maatschappelijke impact voor ogen. Door intensiever samen te werken, willen het Rijk en de hogescholen deze kloof dichten. 

“Ons streven is dat inkoop bij het Rijk door Inkoop Nederland als een van de topinkoopfuncties wordt ervaren; en dat inkopers graag bij het Rijk werken. Nergens anders dan bij de Rijksoverheid kun je je zo intensief bezighouden met impactvol inkopen. In het najaar van 2019 is de nieuwe inkoopstrategie Inkopen met impact gelanceerd. Met die inkoopstrategie zeggen we: het Rijk koopt niet langer alleen rechtmatig en efficiënt in, maar ook met maatschappelijke impact. In onze inkooptrajecten focussen we meer en meer op duurzaamheid, innovatie en inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” – André Weimar, CPO Rijk.

Programma van Ambitie

De zes hbo’s en het Rijk hebben samen een Programma van Ambitie opgesteld waarin ze de samenwerking vorm en inhoud geven. Als eerste activiteit wordt in september 2020 gestart met de InnovatieWerkplaats publiek inkopen. En op de langere termijn hebben zij de ambitie om een gedeeld lectoraat publieke inkoop te realiseren en te komen tot een afstudeerrichting publiek inkopen.