Foto van een bloesem in bloei

Meer met elkaar, meer voor elkaar

De duurzame beweging in Nederland wordt steeds groter. Niet alleen binnen de Rijksoverheid, maar ook in het bedrijfsleven. Zo ontvangt Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 4 maart het certificaat voor het bereiken van niveau 5 van de CO₂-Prestatieladder, werkt Monique Sant als contractmanager bij het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met leveranciers om duurzame en sociale impact te realiseren en gaan Marianne Oomen en Diederik Heij van PIANOo (online) langs de IUC’s met de MVI Roadshow.

Ken je collega’s die ook deel uitmaken van onze duurzame beweging? Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief!

Online event: CO2-reduceren met de Prestatieladder

Op 4 maart ontvangt demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het certificaat voor het bereiken van niveau 5 van de CO₂-Prestatieladder. Dit gebeurt tijdens een feestelijk online event. Met dit event geeft IenW inzicht in de praktische toepassing van de ladder voor CO₂-reductie in bedrijfsvoering en uitvoering: van ambitie naar resultaat! Wil je erbij zijn? Meld je dan snel aan!

CO2-reduceren met de ladder, elke stap telt!

Klimaatmonitor

De MVI Roadshow komt naar je toe dit voorjaar!

Rijksinkopers opgelet: wil je graag meer aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)? Doe dan mee aan de MVI Roadshow! PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert in maart en april twaalf online bijeenkomsten voor de inkopers bij de Inkoop Uitvoeringscentra (IUC’s) en Specifieke Inkoop Centra (SIC’s). Benieuwd? Marianne Oomen en Diederik Heij van PIANOo lichten alvast een tipje van de sluier op.

De MVI Roadshow komt naar je toe dit voorjaar!

MVI roadshow auto

Geef startups ook een kans bij je aanbesteding 

Startups vielen bij aanbestedingen van de overheid vaak buiten de boot. Ze hadden niet de mankracht, ervaring of tijd om mee te dingen naar nieuwe aanbestedingen. Daarom nam het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) drie jaar geleden het initiatief om te gaan werken met Startup in Residence (SIR). SIR werkt met challenges en helpt startups en overheden om elkaar te vinden. “De challenges zijn echt innovatieboosters”, vertelt Nick Toet, projectleider van SIR aan Denk Doe Duurzaam.

Geef start-ups ook een kans

nick_toet_800x200

Zonder contractmanagement geen duurzame en sociale impact

Een contractmanager zorgt ervoor dat contractafspraken worden nagekomen en de gestelde doelen en resultaten worden behaald. Maar hoeveel invloed heeft een contractmanager op duurzaamheid en sociale impact? Dat is meer dan je misschien zult denken. Monique Sant, contractmanager bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, ziet dat duurzaamheid en sociale impact steeds belangrijker wordt bij contracten. “Zowel ministeries als leveranciers krijgen steeds meer de smaak te pakken.”

Zonder contractmanagement geen duurzame en sociale impact

Monique_Sant_800x200

Refurbished iPhones voor een duurzame toekomst

Bij refurbished apparaten worden onderdelen van oude apparaten hergebruikt om daar weer nieuwe mee te maken. Zo ook bij de iPhones van Rijksambtenaren. We spraken Eric Woerdings (beleidsondersteuner bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) over zijn ervaring met de pilot Duurzame Bedrijfsvoering en een pleidooi aan collega’s om te kiezen voor refurbished.

Refurbished iPhones voor een duurzame toekomst

refurbished_800x200

Rob van Arnhem zwaait af

Dit jaar gebeurt het echt: Rob van Arnhem (luitenant-kolonel bij het ministerie van Defensie) zwaait af als categoriemanager Bedrijfskleding. Met succes maakte hij met zijn team een grote duurzaamheidsslag in de inkoop en verwerking van de bedrijfskleding bij het Rijk. Rob vertelt ons wat hij leerde van de afgelopen jaren in de Rijksinkoop.
 

Weet wat je wil en werk samen met de markt

rob-v-arnhem_800x200

En ander mooi nieuws

De Rijksoverheid zit niet stil: er gebeurt steeds meer op het gebied van duurzame, sociale en innovatieve bedrijfsvoering. Wij hebben deze inspirerende voorbeelden ook in februari weer voor je verzameld. Lees bijvoorbeeld hoe vanuit het initiatief #allemaaldigitaal gebruikte laptops worden verdeeld over mensen die ze het hardst nodig hebben.

Gebruikte laptops krijgen een goede bestemming en ander mooi nieuws

Dozen met laptops van Allemaal Digitaal

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van Denk Doe Duurzaam. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl