Gebruikte laptops krijgen een goede bestemming en ander mooi nieuws

De Rijksoverheid zit niet stil: er gebeurt steeds meer op het gebied van duurzame, sociale en innovatieve bedrijfsvoering. Wij zetten de mooiste voorbeelden van de afgelopen tijd voor je op een rijtje.

Dozen met laptops van Allemaal Digitaal

Gebruikte laptops voor mensen die ze hard nodig hebben

Digitale middelen zijn nu belangrijker dan ooit om te leren, werken en contact te hebben met anderen. Helaas hebben veel mensen niet de middelen om digitaal mee te kunnen doen. Daarom werken de overheid, maatschappelijke organisaties en de ICT-sector samen om gebruikte laptops in te zamelen, op te knappen en te verdelen over de mensen die ze het hardst nodig hebben. Lees meer over het initiatief #allemaaldigitaal.

Buyer groups gebruiken inkoopkracht voor meer duurzaamheid

In buyer groups werken publieke en private opdrachtgevers samen om hun inkoopkracht in te zetten voor meer klimaatimpact en circulariteit. “Binnen de buyer groups die op dit moment actief zijn, beginnen de eerste concrete resultaten vorm te krijgen”, zegt Monique Donker. Monique is actief voor de buyer group Duurzame Circulaire Scholen. Ontdek wat een buyer group is, waarom ze zijn opgericht en wat je ermee kunt via het filmpje op de website van PIANOo.

De toekomst van publieke inkoop en opdrachtgeverschap

De samenwerking tussen de overheid en marktpartijen wordt steeds intensiever, stelt Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft. Dit komt doordat maatschappelijke vraagstukken steeds complexer worden, zoals klimaatverandering. In het artikel op de website van PIANOo lees je deze en andere inzichten over de toekomst van publieke inkoop en opdrachtgeverschap.

BPKV-criterium CO2-Prestatieladder 3.1

Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) heeft het BPKV-criterium CO2-Prestatieladder 3.1 gepubliceerd. Het document bevat het BPKV-criterium CO2-Prestatieladder en aanbevelingen aan opdrachtgevers hoe je het criterium kunt toepassen in een aanbesteding op basis van BPKV (beste kwaliteit-prijsverhouding). Lees meer over het nieuwe criterium in het nieuwsbericht van PIANOo.

Afronding proeftuin social return van SZW en HIS

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en UBR|HIS bedanken iedereen die bijdroeg aan de proeftuin social return. Verschillende organisaties werkten hieraan mee. Hierdoor kan SZW samen met HIS de toepassing van social return verder verbeteren.

Korte keten als onderdeel van aanbesteding door DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wil de korte keten onderdeel uit laten maken van de aanbesteding van voeding voor 10.000 mensen die in justitiële inrichtingen zitten. Daarnaast zoeken ze naar een invulling waarbij deze mensen zelf meehelpen in de bereiding van de maaltijden. Lees meer over deze aanbesteding en de Task Force Korte Ketens in het artikel van Jan Willem van der Schans, medeoprichter van de Task Force.

Nieuw plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025

Voor de periode 2021 tot 2025 is een nieuw plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) gemaakt, genaamd 'Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact'. Het plan moet ervoor zorgen dat maatschappelijke doelen een hoofdzaak zijn en niet langer een bijzaak van het inkoopproces. Lees meer over het nieuwe plan op de website van PIANOo.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Congres 2020

Op 8, 9 en 10 december 2020 vond het digitale Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) Congres plaats. Heb je het gemist? Alle plenaire sessies en workshops zijn terug te kijken. Bovendien is het volledige congres samengevat in een digitaal magazine met de belangrijkste lessen van het MVI congres 2020.