100 maanden van verandering en veelgelezen voorbeelden in 2021

100 months of change. Nog  97 maanden te gaan. In 2030 moet Nederland, en ook de rijksoverheid, de klimaatdoelen gehaald hebben. In september waren er nog 100 maanden om de grote verandering die hiervoor nodig is, ook ècht te laten gebeuren. En inmiddels zitten we al op 97. Wie weet zelfs op 96, als je dit na de feestdagen leest. Het nieuwe kabinet verhoogt in het coalitieakkoord dan ook de ambitie. En ze verlangt ook deze keer weer een voorbeeldrol van de overheid.

Dat de tijd onverbiddelijk wegtikt, is de verontrustende wake-up call van ‘100 months to change’, die we tot in onze haarvaten moeten gaan voelen. Handen af van die snooze button, we moeten opstaan en in beweging komen. Dat is de hartekreet waarmee ik het jaar wil afsluiten. Met grote trots op wat er is neergezet dit jaar, en de nog grotere hoop dit het komend jaar in het kwadraat terug te zien. Team Denk Doe Duurzaam wenst je een gelukkig uiteinde, en een wakker 2022!

Verder in deze nieuwsbrief: het kabinet investeert in verduurzaming maatschappelijk vastgoed, interview met Maurice Boiloie over de laatste ontwikkelingen bij inkoopcategorie Vervoer en Verblijf. En: deze duurzame berichten en praktijkvoorbeelden las je het meest in 2021.

Ken je collega’s die nog geen deel uitmaken van onze duurzame beweging, maar die je er wel bij wil betrekken? Stuur deze nieuwsbrief dan door en laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven!

Interview Maurice Boiloie: vervoer en verblijf vermindert vervuiling

Door innovatie te combineren met duurzaam inkopen, weet de inkoopcategorie Vervoer en Verblijf veel te bereiken. Wij spraken met Maurice Boiloie, categoriemanager Vervoer en Verblijf, over de nieuwste ontwikkelingen en zijn plannen voor het verminderen van uitstoot. “We kunnen van alles faciliteren, maar uiteindelijk valt of staat verduurzaming bij het gedrag van de eindgebruiker.” Benieuwd naar zijn visie? Lees het interview op Denk Doe Duurzaam!

Vervoer en verblijf vermindert vervuiling

Inkopen met impact werkt, máár: ‘voer de acties uit inkoopstrategie uit!’

Inkopen met Impact onder de loep: econoom Jacco van Berkel onderzocht samen met professor Fredo Schotanus het effect van de inkoopstrategie die in oktober 2019 werd gelanceerd. Wordt er sinds de strategie duurzamer ingekocht? En hoe groot is dat effect? Jacco praat ons bij over resultaten én kansen voor de toekomst.

Inkopen met impact werkt, máár: ‘voer de acties uit inkoopstrategie uit!’

denkdoeduurzaam-jacco_800x200

Verslag en terugblik leveranciersmiddag bij DJI

Ons land warmt dubbel zo hard op als het wereldgemiddelde. Als deltagebied zijn we door de zeespiegelstijging extra kwetsbaar. Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en de opwarming van de aarde te stoppen, moeten we meer doen dan we nu doen. Dat is de belangrijk boodschap van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), dat op 10 november 2021 een leveranciersmiddag organiseerde. Kunnen zij de contracten en dienstverlening vergroenen? Lees snel het verslag!

Verslag en terugblik leveranciersmiddag bij DJI

DJI_Leveranciersmiddag_weimar_800x200

Kabinet investeert in verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Een van de factoren om de klimaatdoelstellingen te halen, is duurzamer maatschappelijk vastgoed. Veel rijksmonumenten, scholen, overheidsgebouwen en zorginstellingen moeten daarvoor flink worden verbouwd. Het kabinet stelde op Prinsjesdag 525 miljoen euro beschikbaar voor dit doeleinde, maar nu zijn ook de plannen voor hóe dat zal gebeuren bekend.
 

Kabinet investeert 525 miljoen euro in verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Kabinet investeert in verduurzaming _800x200

Wat las jij het meest in 2021 op Denk Doe Duurzaam?

Met het einde van het jaar in zicht is het weer tijd voor de jaarlijstjes. In 2021 werd de Rijkswebsite Denk Doe Duurzaam weer goed bezocht. De duurzame beweging, waar jij ook deel van uitmaakt, wordt steeds groter. Op Denk Doe Duurzaam vind je mooie, duurzame praktijkvoorbeelden duurzaam inkopen door het Rijk. De onderstaande artikelen op Denk Doe Duurzaam werden in 2021 het meest gelezen. Nog niet alles kunnen lezen? Doe dit dan alsnog en laat je inspireren!

Wat las jij het meest in 2021 op Denk Doe Duurzaam?

best off 2021_800x200

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.