Verslag en terugblik leveranciersmiddag bij DJI

Ons land warmt dubbel zo hard op als het wereldgemiddelde. Als deltagebied zijn we door de zeespiegelstijging extra kwetsbaar. Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, moeten we meer doen om de opwarming van de aarde te stoppen. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) organiseerde daarom op 10 november 2021 een leveranciersmiddag. Samen met leveranciers is nagedacht over de vraag hoe zij hun kennis en ervaring kunnen inzetten om de rijksbrede klimaatdoelstellingen voor 2030 te behalen. Ofwel hoe kunnen zij de contracten en dienstverlening vergroenen?

DJI_Leveranciersmiddag_2

Samenwerken om doelen te bereiken

De middag werd geopend door weervrouw Helga van Leur. Zij vertelde over de staat van het klimaat en de gevolgen voor bedrijven en overheid. Met 50 locaties, 13.500 medewerkers en een jaarlijkse instroom van 37.000 justitiabelen heeft ook de DJI een flinke impact op het milieu. Met krachtige standpunten moedigde zij de aanwezige leveranciers aan om samen rond de tafel te zitten. Om met elkaar te bedenken hoe zij kunnen samenwerken om het doel te behalen: in 2030 klimaatneutraal en circulair werken. De leveranciersmiddag is hiervan een mooi voorbeeld. 

DJI_Leveranciersmiddag

Verdiepende sessies

De leveranciers gingen met elkaar in gesprek in zes verdiepende sessies. In deze sessies werd het gesprek op gang gebracht door verschillende vragen. Waar liggen de beste kansen om de voetafdruk van de overheid te verkleinen? Welke rol spelen inkopers in de klimaatverandering en welk middelen kunnen zij gebruiken? En hoe kun je de innovatiekracht van de markt volledig benutten door op een heel andere manier te gaan aanbesteden? De sessies leverden een flinke lijst met actiepunten op. Met als belangrijke oproep aan DJI en leveranciers om nú te beginnen.

Nieuw inkoopbeleid DJI

Tijdens de afsluiting van de middag presenteerde Wolter van der Vlist, adviseur Inkoopbeleid & Strategie, het nieuwe inkoopbeleid van DJI: inkopen met impact. Naast dat het nieuwe beleid gedetineerden na vrijlating helpt met het opbouwen van een maatschappelijk bestaan, is nu ook het klimaatbeleid een vast onderdeel. Bart Cooijmans, coördinerend directeur Inkoop van het ministerie van Justitie en Veiligheid, riep inkopers en leveranciers op om samen te bespreken wat ze uit het lopende contract kunnen halen. DJI staat open voor de ideeën van leveranciers. Zij leveren de daadwerkelijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Zij kennen hun markt.