Kabinet investeert 525 miljoen euro in verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Een van de factoren om de klimaatdoelstellingen te halen, is duurzamer maatschappelijk vastgoed. Veel rijksmonumenten, scholen, overheidsgebouwen en zorginstellingen moeten daarvoor flink worden verbouwd. Het kabinet stelde op Prinsjesdag 525 miljoen euro beschikbaar voor dit doeleinde, maar nu zijn ook de plannen voor hóe dat zal gebeuren bekend.

subsidie voor vastgoed
Foto: Riesjard Schropp. Voormalig justitieel complex, gevangenis, rechtbank, Rotterdam, rijksmonument aan de PI Noordsingel in Rotterdam.

Tussen 2022 en 2024 wordt er zo’n 340 miljoen euro uitgetrokken voor een subsidieregeling. Die is bedoeld voor zorg-, sport-, onderwijs- en overheidsgebouwen, maar ook voor een deel van de rijksmonumenten. Een ander deel van het budget, zo’n 125,5 miljoen euro, gaat grotendeels naar verduurzaming van Defensiegebouwen en ander rijksvastgoed. Denk aan ingrepen als het plaatsen van zonnepanelen en isolatie van gevels en warmte- en koudeopslag. Het programma Zon-op-rijksdaken krijgt daarmee een boost. 

Eigenaren van monumenten en vastgoed ontzorgen

Ook gaat er geld naar projecten voor duurzamer vastgoed bij de Politie en het COA. Tot slot wordt het Ontzorgingsprogramma voor maatschappelijk vastgoed en het verduurzamingsprogramma van NOC-NSF uitgebreid en lopen beide langer door. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed krijgt met deze investering de kans om een programma voor eigenaren van monumenten uit te werken.