Foto van een bloesem in bloei

Inspiratie voor nog meer duurzame impact

DenkDoeDuurzaam is een initiatief van de Rijksoverheid en hoopt vooral Rijksambtenaren inspiratie te bieden, maar ook andere overheidsorganisaties, ondernemers of stakeholders.
In deze nieuwsbrief houden we je op hoogte van de laatste ontwikkelingen en delen we inspirerende voorbeelden van duurzaamheidsinitiatieven. Deel deze nieuwsbrief in je netwerk en stuur hem door naar andere geïnteresseerden!

Internationale Sociale Voorwaarden: maak je het verschil

Hoe houd je de sociale omstandigheden waaronder een product wordt gemaakt in de gaten? En hoe doe je dat als de productie plaatsvindt in een land waar zaken als respect voor mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden en een leefbaar loon niet vanzelfsprekend zijn?

René Bergsma, werkzaam als categoriemanager Datacenters, en contractmanager Albert Geuchies zetten zich in om de sociale omstandigheden waaronder een product wordt gemaakt een explicietere plek te geven binnen het inkoopproces.

Internationale Sociale Voorwaarden: zo maak je het verschil

Albert en René ISV

DJI gaat door met duurzaamheid en ander mooi nieuws

De Rijksoverheid zit niet stil: er gebeurt steeds meer op het gebied van duurzame, sociale en innovatieve bedrijfsvoering. Ook nu, in coronatijd. Wij zetten de mooiste voorbeelden van de afgelopen tijd voor je op een rijtje, zoals de 8 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die aan de slag zijn gegaan als medewerkers bos- en natuurbeheer bij Staatsbosbeheer.

DJI gaat door met duurzaamheid en ander mooi nieuws

Impact magazine cover

Het Rijk reduceert haar CO2-uitstoot

Om het rijk te helpen haar CO2-uitstoot te halveren heeft I&W in samenwerking met Arcadis de Maatregelenmatrix Anders Reizen gemaakt. Deze Maatregelenmatrix bestaat uit 25 verschillende interventies die departementen helpen de CO2-uitstoot binnen hun eigen ministerie te verlagen.

Anders Reizen: zo reduceert het Rijk haar uitstoot

Maatregelenmatrix Fiets

Circulair inkopen doe je zo!

De Rijksoverheid wil het gebruik van primaire grondstoffen zoals olie, gas en metalen al terugdringen naar 50% in 2030. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we ons nu al bezig houden met circulair inkopen, vindt Maurice Goudsmith, categoriemanager Afvalzorg en Grondstoffenmanagement: “Kun je circulair inkopen dan moet je dat altijd doen.”

Circulair inkopen doe je zo!

Circulair inkopen doe je zo

Onze doelen

Het Rijk werkt aan een duurzame bedrijfsvoering: groen, circulair, sociaal en innovatief. Door in onze eigen bedrijfsvoering en inkoop duurzame oplossingen toe te passen en andere overheden te ondersteunen en stimuleren dit ook te doen, dragen we bij aan de duurzame transitie van Nederland. Dit zijn de duurzame doelen van het Rijk.

Duurzame doelen bij de Rijksoverheid

Duurzaamheidsdoelen

Toolkit: inspireer collega’s tot duurzaam gedrag

Hoe kun je in je eigen organisatie en aan de buitenwereld laten zien dat jouw organisatie duurzaamheid, sociale ontwikkeling en innovatie belangrijk vindt? De toolkit communicatie Denk Doe Duurzaam geeft je concrete handvatten.

Toolkit: inspireer collega’s tot duurzaam gedrag!

Toolkit Tentoonstellingen Denk Doe Duurzaam

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.