Foto van een bloesem in bloei

Samen naar een duurzaam herstel

Het bestrijden van de coronacrisis en economisch herstel zullen ook na de zomer onze prioriteiten bepalen. Het Rijk kan daar via haar inkoop een belangrijke bijdrage aan leveren. Duurzaam opdrachtgeverschap is daarbij cruciaal, zo concluderen Michel Schuurman (MVO Nederland) en Ivo Bonajo (BZK) in een dubbelinterview aan Denk Doe Duurzaam. Verder in deze nieuwsbrief: tips voor sociale en duurzame mondkapjes, BuZa laat studenten van de Wageningen Universiteit meedenken over MVI en draag ideeën aan voor een duurzaam herstel!

Inkoop & duurzaam herstel: denk mee!

Vijf rijksmanagers en beleidsmedewerkers met een duurzaam hart willen duurzaam herstel uit de crisis en geloven erin dat inkoop daaraan kan bijdragen. Zij doen samen een oproep: mobiliseer je collega’s voor een brainstorm, sluit jezelf op in een hok of maak een boswandeling en denk een idee uit voor een duurzaam herstel. Heb je ideeën? Stuur deze naar duurzamebedrijfsvoering@rijksoverheid.nl! Elk idee wordt beloond met een kleine sociale en duurzame attentie.

Oproep: draag je ideeën aan voor duurzaam herstel uit de crisis

oproep-duurzaam-800x200

Van duurzaam inkopen naar duurzaam opdrachtgeverschap

Hoe goed gaat duurzaam inkopen door het Rijk? En welke uitdagingen en kansen biedt de coronacrisis voor duurzaam inkopen? Michel Schuurman, directeur Economie en Politiek van MVO Nederland en Ivo Bonajo, programmamanager duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid, gaan erover in gesprek in dit dubbelinterview voor Denk Doe Duurzaam.

Van duurzaam inkopen naar duurzaam opdrachtgeverschap

ivo-michel-nieuwsbrief

Hier koop je sociaal en duurzaam mondkapjes!

Reis jij (straks) ook weer met het ov? Dan is een mondkapje dragen verplicht. Een herbruikbaar mondmasker van textiel is beter voor het milieu. En als je ze koopt bij een bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft, ben je naast duurzaam ook nog eens heel sociaal bezig. Daarom roept het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar medewerkers op om goede leveranciers op dit gebied met elkaar te delen. Ken je leveranciers van duurzame mondkapjes? Laat het ons weten!

Hier koop je sociaal en duurzaam mondkapjes

mondkapjes-800x200

Het Rijksvastgoedbedrijf lanceert de Innovatieagenda

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert een enorme hoeveelheid vastgoed. Daardoor kan het bedrijf het verschil maken in innovatie en vernieuwing in de gebouwde omgeving. Daarom lanceerde het Rijksvastgoedbedrijf onlangs de Innovatieagenda die tot 2023 doorloopt. In dit artikel lees je wat de belangrijkste innovatieopgaven zijn.

Wens RVB: verschil maken de Innovatieagenda

innovatiekalender-800x200

SDG-Challenge: BuZa betrekt studenten bij MVI

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Wageningen Universiteit deden onlangs samen mee aan de SDG-Challenge 2020. In dit project proberen teams van studenten en toonaangevende organisaties samen een oplossing te zoeken voor duurzame vraagstukken. BuZa en de Wageningen Universiteit gaan aan de slag met hun idee: studenten van de universiteit gaan BuZa adviseren over de bedrijfsvoering bij mogelijke inkoopopdrachten in het buitenland is. Het ministerie gaat deze uitdaging graag aan!

SDG-Challenge: wie heeft het beste duurzame idee?

sdg-challenge-800x200

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van Denk Doe Duurzaam. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl