Oproep: draag je ideeën aan voor duurzaam herstel uit de crisis

Vijf rijksmanagers en beleidsmedewerkers met een duurzaam hart willen duurzaam herstel uit de crisis en geloven erin dat inkoop daaraan kan bijdragen. Zij doen samen een oproep: heb je ideeën? Dien ze in!

Oproep duurzaamheid wit

Inkoop & duurzaam herstel: help jij mee?

De vijf initiatiefnemers zijn al een tijd actief in de inkoop en de duurzame bedrijfsvoering en willen nu hun netwerk en invloed ook inzetten om goede ideeën wind in de rug te geven. Het idee ontstond om een uitvraag te doen: “We zijn op zoek naar jouw idee voor het inzetten van inkoop voor duurzaam herstel. Kunnen we bijvoorbeeld, via inkoop, bijdragen aan het verminderen van al het plastic afval dat zich nu ophoopt, of zijn er nieuwe kansen aan te dragen voor het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Wat kunnen we doen om duurzame bedrijvigheid te creëren, bijvoorbeeld via het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in vrijwel leegstaande gebouwen? Met creativiteit en durf zijn er nog veel meer slimme oplossingen of combinaties te verzinnen, daar zijn wij van overtuigd.”

Vandaar hun oproep: mobiliseer je collega’s voor een brainstorm, sluit jezelf op in een hok of doe een boswandeling, en denk een idee uit. Stuur deze naar duurzamebedrijfsvoering@rijksoverheid.nl

Voor elk idee een attentie, hoofdprijzen: opdrachtgevers!

Elk idee wordt beloond met een kleine sociale en duurzame attentie. Voor de vijf beste ideeën gaan de initiatiefnemers een opdrachtgever vinden binnen het Rijk, om van het idee meteen inkooppraktijk te maken. Hun motivatie is klip en klaar: “Daarmee laten we zien dat het kan en inkopen met impact leidt tot herstel uit de crisis. Dat duurzaamheid en economisch herstel geen tegenstellingen zijn en duurzaamheid niet iets extra’s is dat je alleen doet als er tijd en geld over is. Duurzame keuzes dragen juist bij aan robuust herstel van de economie. De les die we immers, terugkijkend, kunnen trekken, is dat de extreme focus op de laagste prijs en op efficiency ons zeer kwetsbaar heeft gemaakt. Via inkoop kunnen we het tij keren.”

Integere inkoop, integere ideeën

Alleen inkoop? “Voor onze oproep zijn ideeën op het terrein van de inkoop van de Rijksoverheid het meest kansrijk, denken wij. We zijn daarom op zoek naar ideeën vanuit de inkoopcommunity van het Rijk. Dat neemt niet weg dat ideeën van anderen ook welkom zijn. Deze nemen we als het kan ook mee of zullen we onder de aandacht brengen bij collega’s buiten de inkoop en/of buiten het Rijk. En: integriteit en publieke meerwaarde staan voorop. Op directe acquisitie van een specifiek product of dienst door een commerciële partij zullen we dus niet ingaan.”