Energie

Op het gebied van energie heeft Nederland veel in huis. Al jarenlang komt energie ook uit windmolens, zonneparken of andere hernieuwbare bronnen. Ook de Rijksoverheid gaat bewust om met energie. Op onze grond en gebouwen zie je bijvoorbeeld steeds vaker zonnepanelen. Hoever zijn we al en welke projecten zijn ingezet? En wat kun je doen als organisatie, inkoper of werknemer?