Busje van DHL
Beeld: ©Rijksoverheid

Het duurzame dna van Rijkswaterstaat en de digitale voorjaarsschoonmaak

Dit jaar vond Earth Hour 2022 plaats in het weekend van 26 en 27 maart. Een moment van bewustwording: hoe ga je met energie om? Een zeer actueel vraagstuk. Het energiegebruik verlagen, verspilling voorkomen en de inzet van hernieuwbare energie horen bij de verduurzaming van de rijksbedrijfsvoering. In deze nieuwsbrief delen we voorbeelden van wat er op dit moment binnen de rijksoverheid gebeurt op het gebied van verduurzamen, zoals de certificering van BZK voor de CO2-Prestatieladder, de duurzame aanpak van VWS, de internationale conferentie Open Procurement with Impact op 30 en 31 mei en de Digital Clean Up Day. We trappen af met de visie op duurzaamheid van de directeur-generaal van RWS: Michèle Blom. Veel leesplezier!

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnnen inschrijven.

#DuurzameEstafette: ‘We doen het duurzaam, of we doen het niet’

(Vaar)wegen aanleggen en duurzaamheid. Gaat dat samen? Als het aan Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat ligt, wel. Onder haar leiding werkt Rijkswaterstaat aan een veilig, bereikbaar én leefbaar Nederland. Leefbaar door dagelijks te werken aan een duurzame leefomgeving, zodat ons land ook voor volgende generaties een schone, groene en prettige plek is om te leven. Hoe de duurzaamheidsambitie van Rijkswaterstaat en het aanleggen en onderhouden van (vaar)wegen samengaan? Duurzaam werken is bij Rijkswaterstaat verheven tot een randvoorwaarde. “We doen het duurzaam of we doen het niet.” Lees het interview.

#DuurzameEstafette: ‘We doen het duurzaam, of we doen het niet’

michele blom 760x200

Bedrijfsvoering BZK behaalt certificaat CO2-Prestatieladder

Op 21 maart 2022 werd bekend dat BZK gecertificeerd is voor de CO2-Prestatieladder. Het is het derde ministerie, na IenW en EZK/LNV dat dit certificaat behaalt. Martijn Otte, duurzaamheidscoördinator bij BZK is trots op deze mijlpaal: “De uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering is inzichtelijk gemaakt en op basis hiervan hebben we reductiemaatregelen bepaald.” Lees het hele artikel.

Bedrijfsvoering BZK zegt nee tegen CO2

BZK CO2-prestatieladder

#DuurzameEstafette: ‘Samen de schouders eronder én positief communiceren’

De afgelopen twee jaar was VWS vooral bezig met het bestrijden van de coronapandemie. Nu de samenleving weer open is, keren veel collega’s terug naar kantoor. Tijd voor het team Duurzaam VWS om een flinke inhaalslag te maken. Het team heeft wel stilgestaan maar niet stilgezeten. Mijlpalen zijn certificering voor de CO2-prestatieladder, positieve communicatie richting de medewerkers en samenwerking met shared service organisaties. Het blijkt een succesvolle aanpak.

#DuurzameEstafette ‘De sleutel tot succes? Samen de schouders eronder zetten én positief communiceren’

#DuurzameEstafette VWS 768x200

30 en 31 mei 2022: internationale conferentie Open Procurement with Impact

Voor duurzaamheid is goede samenwerking met de markt belangrijk, en goede samenwerking vraagt om openheid. Op 30 en 31 mei 2022 organiseert het Rijk, samen met de Open State Foundation en de Open Contracting Partnership dan ook de internationale conferentie ‘Open procurement with Impact’. De conferentie staat in het teken van transparantie, technologie en innovatie bij de publieke inkoop. We gaan op zoek naar oplossingen voor de uitdagingen op de weg naar meer openheid. Hoe kunnen we door beter gebruik te maken van open data en ICT, maar met oog voor vertrouwelijkheid en privacy de samenwerking aan duurzaamheid verbeteren? Lees meer over de inhoud en het doel van de conferentie op Denk Doe Duurzaam. En meld je aan!

Save the date: internationale conferentie Open Procurement with Impact (30 en 31 mei 2022)

open procurement 768x200

Houd ook eens digitaal een voorjaarsschoonmaak

Digital Clean Up Day vond dit jaar plaats op 19 maart. Idee achter de dag: bewustzijn over digitaal afval vergroten. Wereldwijd produceren internet en de ondersteunende systemen 900 miljoen ton CO2. Met enkele handige tips kun je zelf al heel gemakkelijk een digitale schoonmaak houden en veel energie besparen. Eric Verbrugge (Rijkswaterstaat), Max Ruesen (I-sturing Rijksdienst) en Marie Louise Borsje (RADIO) delen hier hun tips over het verminderen van digitale data.

Digital Clean Up Day: "Iedereen moet zich bewust worden van wat zijn online voetafdruk is"

digital clean up 768x200

Circulaire kunst op kantoor

Na lange tijd is het voor alle medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf weer mogelijk om - hybride - op kantoor te werken. Om medewerkers een warm welkom te heten, staan er op het rijkskantoor Korte Voorhout 7 alvast twee bijzondere creaties op ze te wachten. De beoekers kunnen die bewonderen. De kunstwerken benadrukken het belang van circulair bouwen. Het Rijksvastgoedbedrijf sprak Judy Wetters, Hanneke Boomgaard en Jeanine Beeftink over het verhaal achter de kunstwerken.

Circulaire kunst op kantoor

circulaire kunst 733x200

Defensie maakt zijn telefoons afval-neutraal

Voor een paar euro extra op de aankoopprijs van een Defensie-smartphone, haalt het bedrijf Closing the Loop een afgedankt toestel uit Afrika om dat duurzaam te verwerken. Hiermee is het Defensie gelukt nieuwe toestellen afval-neutraal te maken. In magazine Materieelgezien is een uitgebreid interview te lezen met de initiatiefnemers Crispijn Beijer (contractmanager) en Elske Tjepkema (duurzaamheidsambassadeur). Lees het hele artikel in het magazine Materieelgezien van Defensie.

Defensie maakt telefoons afvalneutraal

Defensietelefoons 800x200

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.