Samen tegen voedselverspilling bij FMHaaglanden

De bedrijfsvoering van de Rijksoverheid heeft duidelijke doelstellingen om te verduurzamen. Van alle diensten van FMHaaglanden (FMH) heeft catering de hoogste CO₂-uitstoot. Verduurzamen hiervan staat dan ook hoog op hun prioriteitenlijst. Eén van de verduurzamingsthema’s is het tegengaan van voedselverspilling, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van FMHaaglanden, cateraars en al de rijkscollega’s. Zo streven ministeries zoals Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar een halvering van de verspilling tussen 2015 en 2030 in de bedrijfsrestaurants. Hiervoor zijn in de hele keten slimme maatregelen doorgevoerd. In het kader van het duurzaamheidsverslag van EZK en LNV interviewden zij categoriemanager Rob Heijink, en Ellen Klees en Babs Mammen van FMHaaglanden over deze maatregelen.

Fabriek tegen verspilling

Rob: “Het tegengaan van voedselverspilling is al langer een belangrijke doelstelling van de Rijksoverheid. Je kunt daar op verschillende plekken in de voedselketen aan werken: van inkoop door de cateraar, via het aanbod in de banquetingmap tot en met de consumptie van medewerkers. Onze cateraar Hutten is initiatiefnemer van De Verspillingsfabriek waar soepen en sauzen worden gemaakt van groente en fruit die anders bij het afval zouden belanden. Denk aan komkommers of paprika’s die afwijken in kleur, vorm of maat. Terwijl je van zo’n afwijking natuurlijk niets merkt in een soep of saus.”

Het Pauzeplein

Babs: “In de banqueting, dus de catering die we tijdens evenementen en vergaderingen verzorgen, vindt best veel verspilling plaats. In plaats van per vergadering afzonderlijke lunches te bestellen, kunnen deelnemers nu hun lunches zelf op een centrale plek samenstellen: Het Pauzeplein.
Het Pauzeplein bevindt zich dicht bij de vergaderruimtes en biedt qua assortiment ongeveer hetzelfde aan als het bedrijfsrestaurant. Dat levert een grote besparing op. De gasten hebben de mogelijkheid om meerdere keren iets te pakken. FMH heeft voor Het Pauzeplein speciale meubels laten ontwerpen en maken. Zo kan de cateringmedewerker tussentijds aanvullen waar behoefte aan is.”

Meten is weten

Ellen (op de foto): “Monitoring is een belangrijke maatregel tegen voedselverspilling in ons deel van de keten. Want als je weet waar verspilling plaatsvindt, kun je veel gerichtere maatregelen nemen. Dit monitoren doen we samen met de cateraar, – van inkoop tot het afval dat weer wordt opgehaald. De cateraar gebruikt onder meer een voedselmonitor met artificial intelligence. Een slimme camera boven op de afvalbak, gekoppeld aan een weegschaal, registreert automatisch al het voedsel dat wordt weggegooid. Zo krijgen we tot op ingrediëntniveau ons afval in beeld, zodat we samen beter op het tegengaan van voedselverspilling kunnen sturen. Dat doen we door efficiënter in te kopen en aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van Het Pauzeplein.”

Ellen Klees

Jaarlijkse proeverij

Ellen: “Onderdeel van de afspraken die gemaakt zijn met cateraar Hutten is een jaarlijkse ‘banqueting’-proeverij. Voor vergaderingen en evenementen past Hutten namelijk elk jaar het aanbod van de vegetarische banquetingmap aan. Medewerkers die regelmatig bestellen, kunnen dan zien en proeven wat het nieuwe aanbod is en hoe groot porties zijn. Dit zijn bijvoorbeeld managementondersteuners of medewerkers die de lunch bestellen voor opleidingen. Ook duurzaamheidscoördinatoren komen vaak proeven voor het creëren van draagvlak voor de vegetarische banquetingmap bij alle medewerkers van EZK-LNV.”

Voor de kleine trek

Rob: “Aan het eind van de keten is het de medewerker die een keuze moet maken in het bedrijfsrestaurant. Daar worden tegenwoordig ook kleine maaltijden aangeboden. Medewerkers hoeven daardoor geen porties meer te kiezen die eigenlijk te groot zijn en waarvan een deel dus wordt weggegooid. Een klassieke win-winsituatie dus. Medewerkers kunnen ook met minder trek lekker eten en tegelijkertijd verspilt de cateraar veel minder voedsel.”