Ministerie van Algemene Zaken zet de eerste stappen op de CO2-Prestatieladder

Het Ministerie van Algemene Zaken wil zich certificeren voor trede drie op de CO2-Prestatieladder. Na afronding voegt Algemene Zaken zich bij de ministeries van EZK, LNV en BZK die al op trede drie gecertificeerd zijn.

Oplader elektrische auto

Bij het Rijk werken we samen aan een duurzame bedrijfsvoering: groen, circulair, sociaal en innovatief. We verwachten dat van de samenleving, dus doen we het zelf ook. De rijksoverheid is een grote organisatie, met elkaar kunnen we een groot verschil maken. We krijgen er een mooiere wereld voor terug. 

Om te kunnen sturen op reductie van de CO2-uitstoot, besloten alle ministeries om de CO2-prestatieladder te gaan gebruiken. Maar verminderen van de CO2-uitstoot slaagt pas echt als je weet wat en hoeveel er op dit moment wordt uitgestoten. Daarom brengt AZ eerst haar ‘CO2-footprint’ goed in beeld. De footprint wordt bepaald aan de hand van het verbruikte gas, stadswarmte, elektriciteit, brandstof, de gemaakte zakelijke kilometers met de privéauto, trein, bus, tram of vliegtuig. Aan de hand van deze footprint kiest de projectgroep waar zij mee aan de slag moeten om hun CO2-uitstoot terug te brengen.  de footprint èn de doelstellingen en maatregelen publiceert ze zodra ze er zijn.

Iedereen draagt een steentje bij

De maatregelen die genomen worden zijn vooral van technische aard, verwacht AZ. Maar ook gedragsverandering is bij het verminderen van de CO2-uitstoot van groot belang. Daarom worden de medewerkers van het ministerie gestimuleerd hun steentje bij te dragen. Bijvoorbeeld door de verwarming niet onnodig open te draaien, en de verlichting uit te doen bij het verlaten van de vergaderzaal. Simpele dingen waarmee eenvoudig de CO2-uitstoot verminder kan worden. 

De Nederlandse overheid wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn. Dit is nodig om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan anderhalve graad. Bij deze temperatuurstijging lijken de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar. Om de doelstelling te halen heeft de overheid samen met bedrijven en organisaties maatregelen afgesproken. Deze staan in het nationale Klimaatakkoord.