Routekaart verduurzamen rijksvastgoed

Doel: vastleggen lange termijnaanpak Rijks- en Defensievastgoed voor alle duurzaamheidsthema’s richting 2050. En medewerkers van het RVB inspireren en handvatten bieden bij het verduurzamen van bouw, sloop en onderhoud van het Rijks- en Defensievastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) draagt bij aan een duurzamer Nederland. Het RVB heeft hiervoor een routekaart gemaakt. Deze routekaart is een langetermijnaanpak voor het verduurzamen van gebouwen van de Rijksoverheid en Defensie. Zodra aan vastgoed moet worden gewerkt, neemt het RVB duurzaamheidsdoelstellingen mee. 

Er zijn einddoelen vastgesteld voor 2050. Dat zijn: 

  • klimaatbestendig en circuair zijn; 
  • een fossielvrije en CO₂-neutrale energievoorziening;
  • een natuurinclusieve samenleving. 

Het RVB voorkomt kosten door zich al klaar te maken voor toekomstige wetgeving. Door nu inefficiënte maatregelen te voorkomen zijn later geen extra herstelacties nodig. Bijvoorbeeld gevels aanpassen voor betere isolatie door nieuwe wetgeving. Het RVB werkt volgens drie duurzaamheidsprincipes: 

  1. Voorkom en verminder veranderingen aan vastgoed. 
  2. Gebruik hernieuwbare bronnen die het milieu zo min mogelijk belasten. 
  3. Gebruik niet-duurzame bronnen verantwoord en zorg voor duurzaam beheer.