Handreikingen en voorbeelden Social Return

Handreikingen en voorbeelden Social Return

Doel: concreet aan de slag met Social Return bij inkoop en opdrachtgeven.

Met je opdracht of aanbesteding kun je sociale impact realiseren, bijvoorbeeld door via contracten banen te creëren voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt (Social Return). De handreikingen en voorbeelden helpen je daarbij. Bij grotere contracten over werken en diensten moet je dit toepassen. In die gevallen eist het Rijk standaard van leveranciers dat ze 5% van de loonsom besteden aan Social Return. Hierbij gaat het om contracten van meer dan €250.000 met een looptijd van minimaal zes maanden. Maar ook voor andere contracten biedt Social Return kansen. Het Rijk stimuleert daarom de toepassing van Social Return waar dat kan. Bedrijven die dit niet zelf kunnen realiseren, kunnen hiervoor samenwerken met sociale ondernemingen.

Via de knop hieronder vind je handreikingen, handvatten en voorbeelden.