Foto van een bloesem in bloei

Duurzamere hardware, bedrijfskleding en arbeidsvoorwaarden bij het Rijk: samen duurzaam doen!

Op 4 oktober vond hét evenement over de verduurzaming van de Rijksoverheid plaats, met boeiende sprekers, leerzame workshops, waardevolle paneldiscussies en krachtige pitches. Binnenkort verschijnt ons uitgebreide sfeerverslag van Duurzaam Doen!, maar deze nieuwsbrief geeft alvast een voorproefje. In het kader van meer duurzame actie presenteren we de Denk Doe Duurzaam Podcast over true pricing en kun je lezen over de sociale impact die het Rijk creëert met kledingrecycling. In Zuid-Holland behaalde het Rijk onlangs een mijlpaal met 650 laadpalen bij rijksgebouwen, en leverde Defensie haar 9000e energiezuinige Refurbished Thin Client aan defensiepersoneel. Maar we gaan als Rijk nog meer doen! Zo zijn we weer een stap verder voor een duurzamere CAO-Rijk en kijken we uit naar een Nationale Klimaatweek waarin ook intern veel inspirerende acties plaatsvinden! Zet jij ook de knop om?

Veel leesplezier!

Netwerken, verbinden, maar vooral: doen!

Op woensdagochtend 4 oktober, Werelddierendag, startte het evenement Duurzaam Doen! Duurzaam Rijk in actie in biologisch en duurzaam congrescentrum Antropia in Driebergen-Zeist. Denk Doe Duurzaam organiseerde het event samen met haar duurzame netwerk en kijkt terug op een bruisende, inspirerende dag, waar een gevoel van urgentie en verbinding overheerste bij de deelnemers. Naast de korte terugblik (met enkele foto’s) die we al gaven in het Linkedinbericht, volgt binnenkort een uitgebreid sfeerverslag. Met daarin de sprekers, paneldiscussies en workshops èn de 14 pitches van de experimentteams voor een duurzame cao van het Rijk aan bod komen.

Kun je niet wachten? Lees dan alvast het interview met publieksfilosoof, schrijver en key note speaker op het evenement Jurriën Hamer. Of klik hier voor het gesprek met Frans Deelman en Iwan van der Wijk over hun workshop Innovatieve Duurzaamheid. 

Innovatie bereik je alleen door aan de slag te gaan

Duurzaam Doen!

True pricing een goed idee? Luister de Denk Doe Duurzaam Podcast!

Sinds februari loopt in bedrijfsrestaurant Alley’s op de Rijnstraat 8 in Den Haag een project met true pricing. Het doel hiervan is om een eerlijker beeld te geven van de werkelijke kosten van een product of dienst. Het maakt verborgen sociale kosten en milieukosten zichtbaar én brengt ze in rekening. Hoe gaat deze pilot? Wat levert true pricing nog meer op? En hoe draagt het bij aan de duurzaamheidsopgaven van het Rijk? Alle antwoorden op deze vragen krijg je in aflevering 5 van de Denk Doe Duurzaam Podcast.

De Denk Doe Duurzaam Podcast

De opnames van de podcast

Overal duurzamer werken: de Refurbished Thin Clients van Defensie vervangen werklaptops

Duurzaam geleverde, gereviseerde hardware die ook nog eens nauwelijks stroom verbruikt? Bij Defensie kan het. In samenwerking met IT-leverancier Dustin werd de Refurbished Thin Client (RTC) ontwikkeld. Dit is een compact kastje dat een laptop overbodig maakt: aansluiten en aan de slag! Inmiddels zijn er meer dan 9500 RTC’s geleverd aan Defensiepersoneel. Wat betekent dit voor andere ministeries en hoe duurzaam is de productie van de RTC? Rob de Jager en Ramon van den Boogaard vertellen het hier.

Duurzamer, kleiner en goedkoper dan laptops: de Refurbished Thin Clients van Defensie

Thuiswerkomgeving van Defensie

Mijlpaal in Zuid-Holland: 650 laadpalen beschikbaar bij rijksgebouwen

In de provincie Zuid-Holland heeft de rijksmedewerker inmiddels 650 plekken om de elektrische auto op te laden. Zuid-Holland is daarmee de eerste die de doelstelling om minimaal vier procent van de parkeerplaatsen bij rijkskantoren te voorzien van laadpalen, haalt. Projectleider Esther Rinsampessy is trots: “Het is enorm stoer dat we dit in zo’n hoog tempo hebben gedaan.” Waar Esther nog meer blij mee is, lees je in dit artikel.

Rijksgebouwen Zuid-Holland voorzien van 650 laadpunten elektrische auto’s

De initiatiefnemers op het nieuwe oplaadpunt

Het Rijk op weg naar circulariteit: kledingrecycling meets social return

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met sociaal werkbedrijf Biga Groep is een recent voorbeeld van hoe het Rijk met inkoop het verschil kan maken. Oude kledingstukken van onder meer Defensie, de Belastingdienst, de Douane, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer worden door deze samenwerking gesorteerd voor maximaal hergebruik en recycling. Dit werk doen mensen die niet zelfstandig een werkplek vinden of behouden. Hoe werkt het recycleproces? En hoe dragen recycling en social return bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het Rijk? Je leest het hier.

Rijksoverheid zet in op meer hergebruik en verwerking van kleding

Hergebruik van kleding

And the winner is…: Hoe 14 teams de cao van het Rijk helpen verduurzamen

Tijdens het evenement Duurzaam Doen! vond er een wel héél bijzonder moment plaats: de Demo Day. 14 experimententeams met ideeën voor de verduurzaming van de cao van het Rijk, eerder opgehaald uit 330 ingediende voorstellen, pitchten hun uitgewerkte plannen aan een diverse, vakjury in slechts vijf minuten. Deze vijfkoppige jury presenteerde aan het eind van de dag de drie experimenten die doorgaan naar de volgende fase van de pilot. Maar tot ieders verrassing werden alle teams gekroond; De gepassioneerde deelnemers leverden allemaal zulke goede, vooruitstrevende voorstellen om van idee naar actie te komen, dat de werkgevers Rijk en bonden besloten met alle 14 (!) experimenten verder aan de slag te willen.

Waarom deze keuze is gemaakt en wat voor ideeën er precies werden gepitcht, kun je binnenkort lezen op de website. Lees hier meer over alle ins en outs van de pilot eb bekijk vooral de video over de gebruikte innovatieve methode Design voor Duurzaam.

Illustratie cao

De Nationale Klimaatweek: volop duurzame actie intern

Wat het Rijk aan het land vraagt, moeten we zelf ook doen. Daarom wordt er in de Nationale Klimaatweek (30 oktober t/m 5 november 2023) ook intern Rijk veel georganiseerd. Zo komt er een kledingruilbeurs, een lunchlezing, een webinar over digitaal opruimen, een tentoonstelling en zelfs een filmfestival Kijk Klimaat, allemaal bedoeld om met collega’s in gesprek te gaan over de verduurzaming van het Rijk zelf. Hou Rijksportaal/intranet en onze agenda in de gaten voor de activiteiten. Veel is rijksbreed toegankelijk.

Sluit aan bij het nieuwe rijksbreed netwerk Rijk Circulair!

Rijk Circulair is een initiatief dat rijksambtenaren verbindt, die zich inzetten voor het circulair maken van onze eigen bedrijfsvoering en inkoop. Het doel is om concrete stappen te zitten richting het doel van 50% minder primaire grondstoffen en een klimaat¬neutrale rijksbedrijfsvoering in 2030, door van elkaar te leren, elkaar te inspireren en samen te komen tot praktische oplossingen. Rijk Circulair werkt langs drie pijlers: bouwen van een community, opzetten van monitoring/instrumenten en inrichting van de organisatie. Het netwerk is geïnitieerd door I&W en werkt nauw samen met het rijksbrede programma Denk Doe Duurzaam. Ben je geïnteresseerd of wil je graag meedoen, vul dan deze mini-enquete in of neem contact op met Reinier Guijt: reinier.guijt@minienw.nl of Charlotte Zum Vörde Sive Vörding: charlotte.zumvordesivevording@minienw.nl.

#DenkDoeDuurzaam

Samen werken we aan duurzamere bedrijfsvoering: groen, circulair, sociaal en innovatief. De Rijksoverheid is een grote organisatie dus we kunnen met elkaar een groot verschil maken. Daar krijgen we een mooiere wereld voor terug. Graag lichten we een aantal mooie LinkedIn-posts uit die laten zien welke duurzame stappen gezet worden over de hele breedte van de bedrijfsvoering. Heb je zelf een mooi voorbeeld, gebruik #denkdoeduurzaam in je bericht. Dan kan iedereen het onderwerp makkelijk vinden. Laat je inspireren!

Dag van de duurzaamheidsambassadeurs bij COA
Duurzame Dinsdag bij het Rijk
Duurzaamheid stimuleren via de cao
Werkbezoek CDI-Office door PSG BZK
Duurzaamheid in masterclasses en opleidingen Rafeb

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.