Denk Doe Duurzaam nieuwsbriefbanner

Samen werken aan duurzaam werk

Werken zoeken en vinden, dat kan lastig zijn. Of juist, als je werkgever bent, goede inkopers vinden met een duurzaam hart, of werk bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Daarom vind je in deze nieuwsbrief een aantal inspirerende voorbeelden van hoe het Rijk samen met het bedrijfsleven hieraan hoopt bij te dragen. Bijvoorbeeld met de lancering van de SWOM-app of door bachelorstudenten te laten instromen naar inkoopfuncties binnen het Rijk. Daarnaast lees je meer over hoe je duurzaamheid kunt financieren, ook als het om sociale impact gaat. Samen werken we aan een duurzame arbeidsmarkt!

Collega’s met een arbeidsbeperking? De SWOM-app biedt ondersteuning

Duurzaamheid is ook blijvende banen creëren, waarin het leuk werken is. Ben je als een leidinggevende, buddy/collega of hr-adviseur betrokken bij medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt? Of heb je een beperking? Dan kun je sinds kort gebruikmaken van de SWOM-app. In deze handreiking vind je ervaringsverhalen, praktische tips en adviezen over samenwerken in coronatijden!

Collega’s met een arbeidsbeperking? Deze app helpt jullie samenwerking

Artikel Rebel Group: duurzaamheid financieren doe je zo

Losse potjes, budgetten gescheiden van de inkoopfunctie, en botsende belangen; de financiering van duurzaamheid bij de Rijksoverheid lijkt soms erg lastig. Maar er zijn ook voldoende kansen om snelle stappen te maken, zegt Emile Barendregt van Rebel Group in dit artikel op Denk Doe Duurzaam. De Rebel Group heeft een uitgebreide rapportage gemaakt over hoe je als hoe je als opdrachtgever bij het Rijk duurzaamheidsinitiatieven kunt financieren. Nieuwsgierig naar het rapport? Download 'm via onze website!

‘Duurzaam inkopen is niet altijd duurder, stilzitten wèl’

Circulariteit is de nieuwe norm, ook op kantoor

In 2017 ging de Rijksinkoopcategorie Kantoorinrichting de markt op met de eerste circulaire contracten. Het doel? Het bestaande meubilair zo lang mogelijk (her)gebruiken, en zo min mogelijk nieuwe grondstoffen aanboren. "We brengen vraag en aanbod bij elkaar", aldus Henk Jaap Buikema (Facilitair Management Haaglanden) in dit dubbelinterview met Marieke van Weerdhuizen (Rijkswaterstaat).

Circulariteit is de nieuwe norm, ook op kantoor

Samenwerking Rijk en hogescholen voor meer inkopers

Het Rijk heeft hoge ambities om de klimaatdoelen te realiseren en om maatschappelijke waarde te creëren. Dat kan niet zonder professionele inkopers, maar daar is nu een tekort aan. Reden voor het Rijk om de samenwerking aan te gaan met zes hogescholen, bedoeld om meer afgestudeerde bachelorstudenten te laten instromen naar inkoopfuncties binnen het Rijk.

Samenwerking rijksinkoopkolom en zes hogescholen gestart

Roadshow: schrijf je in voor de online roadshow Inkopen met Impact

Er komt een roadshow aan voor inkopers en andere rijksambtenaren met een duurzaam hart! Door corona zijn fysieke bijeenkomsten helaas voorlopig niet mogelijk, maar niet getreurd: in plaats daarvan kun je meedoen aan deze 3 webinars: Ambitieweb (op 3 november), Algemene webinar over inkopen met impact (op 17 november) en de webinar Doelen, meten en monitoren (op 1 december). Schrijf je snel in!

Roadshow Webinar: het Ambitieweb, van duurzaam denken naar duurzaam doen

En ander mooi nieuws.......Bijen dragen bij aan biodiversiteit op dak De Resident

Bijen zijn als bestuivers van groot belang voor de biodiversiteit, maar ze staan ernstig onder druk. Daarom plaatsten de Bijzaak en Anna van Mierlo (adviseur bedrijfsvoering bij VWS) onlangs een aantal bijenkasten op het dak van De Resident. Zo dragen de Bijzaak, de overheid en het bedrijfsleven op een laagdrempelige manier bij aan lokale biodiversiteit!

Bijen dragen bij aan biodiversiteit op dak van De Resident

Colofon

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Duurzamebedrijfsvoering@rijksoverheid.nl

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.