Niet, anders en minder inkopen door de Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft een krachtig instrument in handen om de circulaire economie te stimuleren: haar eigen inkoopactiviteiten. Met een jaarlijkse uitgave van € 16,2 miljard aan producten en diensten, is het Rijk een van de grootste opdrachtgevers in Nederland. Om de ambities van Nederland Circulair 2050 te realiseren, moet het gebruik van primaire grondstoffen worden verminderd en uiteindelijk voorkomen. Dit kan door de zogenoemde ‘hogere’ strategieën in de R-ladder, zoals Refuse, Rethink en Reduce, meer dan nu het geval is in de praktijk te brengen. Een consortium van ministeries, wetenschap en vakverenigingen heeft groen licht gekregen voor onderzoek naar wat nodig is om dit te versnellen.

‘Een circulaire werkruimte’

Inkoopprofessionals hebben behoefte aan kennis, vaardigheden en richtlijnen om een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van Nederland Circulair 2050, voor de rijksoverheid doorvertaald in de rijksinkoopstrategie Inkopen met Impact. Daarom richt dit onderzoek zich op de vraag hoe en met welke middelen inkoopprofessionals de circulaire strategieën refuse, rethink en reduce kunnen initiëren, faciliteren en versnellen binnen de Rijksoverheid. Zij spelen immers een cruciale rol als change agent.

Het onderzoek draagt bij aan een nieuwe inkooppraktijk door:

  • Casestudies/teachingcases te ontwikkelen over emergent practices,van refuse, reduce en rethink in de inkooppraktijk,
  • De behoefte van inkoopprofessionals te identificeren ten aanzien van capaciteiten, motivatie en mogelijkheden om refuse, rethink en reduce toe te passen,
  • Te leren binnen een living lab in de facilitaire dienstverlening met opdrachtgevers, inkoopprofessionals, marktpartijen en het onderwijs,
  • Handvatten en interventies te ontwerpen om deze hoge circulaire strategieën breed toe te passen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), ministerie van Defensie (Def), Rijkswaterstaat, Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo, de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi), Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), en De Haagse Hogeschool. Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), financiert mee

Lees er meer over in het LinkedIn-bericht van de Innovatiewerkplaats Publieke Inkoop, en volg ze voor de laatste ontwikkelingen.