Mini-symposium brengt belemmeringen én kansen MVOI in beeld “Als overheid hebben we een voorbeeldfunctie en een grote invloed op de markt”

Nederland werkt aan een aantal grote en complexe duurzaamheidsdoelstellingen. De Rijksoverheid heeft een voorbeeldrol, en zet zich hier dus ook maximaal voor in. Bijvoorbeeld via maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI). Maar hoe pak je als opdrachtgever die verantwoordelijkheid op, hoe stimuleer je de markt? In opdracht van Denk Doe Duurzaam organiseerde PIANOo op 7 december 2023 een inspirerend mini-symposium over waardevol opdrachtgeven. 

00:00:17 - 00:00:19
Goedemorgen en welkom bij dit

00:00:19 - 00:00:20
mini-symposium,

00:00:20 - 00:00:22
dit webinar met de titel

00:00:23 - 00:00:24
Waardevol Opdrachtgeven.

00:00:24 - 00:00:27
Dit webinar wordt georganiseerd door

00:00:27 - 00:00:28
Denk Doe Duurzaam

00:00:29 - 00:00:31
in samenwerking met PIANOo.

00:00:31 - 00:00:31
En Denk Doe

00:00:31 - 00:00:33
Duurzaam is het organisatiedeel

00:00:33 - 00:00:34
bij Binnenlandse Zaken

00:00:35 - 00:00:36
dat een impuls moet geven

00:00:36 - 00:00:37
aan de verduurzaming

00:00:37 - 00:00:39
van de bedrijfsvoering.

00:00:39 - 00:00:40
En niet alleen van Binnenlandse Zaken,

00:00:40 - 00:00:41
maar uiteraard

00:00:41 - 00:00:43
van alle departementen van het Rijk.

00:00:44 - 00:00:46
Het doel van dit webinar

00:00:46 - 00:00:48
is om vooral dus grip te krijgen

00:00:48 - 00:00:51
op dat belang van die opdrachtgever

00:00:51 - 00:00:52
het betrekken

00:00:52 - 00:00:54
van die interne opdrachtgever.

00:00:55 - 00:00:57
En eigenlijk ook de vraag:

00:00:57 - 00:00:58
hoe krijg je duurzaamheid

00:00:58 - 00:01:01
in de vezels van die opdrachtgever?

00:01:01 - 00:01:03
Zodat je als inkoper niet aan een,

00:01:03 - 00:01:04
nou ja,

00:01:04 - 00:01:05
spreekwoordelijk dood paard

00:01:05 - 00:01:06
aan het trekken bent?

00:01:06 - 00:01:07
Zo zal het niet zijn,

00:01:07 - 00:01:09
ik overdrijf het een beetje,

00:01:09 - 00:01:11
maar dat zijn soms wel de uitdagingen.

00:01:11 - 00:01:12
Het webinar bestaat uit twee delen.

00:01:12 - 00:01:15
We gaan eerst een stuk context schetsen

00:01:16 - 00:01:17
en daarna gaan we de praktijk in

00:01:17 - 00:01:19
met twee praktijkvoorbeelden

00:01:19 - 00:01:21
over relatiegeschenken

00:01:21 - 00:01:24
en over verblijf en vervoer.

00:01:24 - 00:01:26
Aan tafel voor het eerste gedeelte

00:01:26 - 00:01:27
naast mij, Mark de Boer.

00:01:27 - 00:01:28
Jij bent plaatsvervangend

00:01:28 - 00:01:29
secretaris-generaal

00:01:29 - 00:01:31
bij Binnenlandse Zaken.

00:01:32 - 00:01:34
Welke context wil jij graag schetsen?

00:01:34 - 00:01:36
Nou, misschien twee dingen.

00:01:37 - 00:01:41
Als eerste: wat betekent publieke waarde

00:01:41 - 00:01:42
in relatie tot inkopen

00:01:42 - 00:01:44
en opdrachtgeverschap.

00:01:44 - 00:01:47
Dus dat is denk ik, een belangrijk

00:01:47 - 00:01:48
iets om uit te diepen.

00:01:48 - 00:01:49
En wat vraagt dat

00:01:49 - 00:01:51
in de komende jaren van ons.

00:01:51 - 00:01:52
Want ik denk dat we een beetje

00:01:52 - 00:01:54
op een breekpunt staan in de tijd.

00:01:54 - 00:01:55
- Op een breekpunt.

00:01:55 - 00:01:55
Die houden we vast,

00:01:55 - 00:01:57
daar komen we zo meteen op terug.

00:01:57 - 00:01:58
Dank je wel.

00:01:58 - 00:02:00
Naast jou, Jacqueline Cramer.

00:02:00 - 00:02:03
Jacqueline welkom, leuk dat je er bent!

00:02:03 - 00:02:04
Zeker, ik vind het ook leuk

00:02:04 - 00:02:07
om hier te zijn.

00:02:07 - 00:02:08
We hadden het net over jouw introductie,

00:02:09 - 00:02:10
ik leg het gewoon maar even op tafel.

00:02:10 - 00:02:12
Ik introduceer jou hier

00:02:12 - 00:02:13
als iemand met praktijkervaring

00:02:13 - 00:02:17
met een cv op MVI-beleid en praktijk.

00:02:17 - 00:02:19
Dat heb je als minister gedaan,

00:02:19 - 00:02:21
ben je daarmee begonnen, duurzaam inkopen.

00:02:21 - 00:02:23
Je hebt ervaring bij de Metropoolregio

00:02:23 - 00:02:24
Amsterdam

00:02:24 - 00:02:26
en daarnaast ben je ook als bestuurder

00:02:26 - 00:02:29
betrokken bij het Staalakkoord

00:02:29 - 00:02:30
en het Betonakkoord.

00:02:30 - 00:02:32
Dat laatste kennen wij elkaar van.

00:02:32 - 00:02:34
Ja, ik noem mezelf geen bestuurder, maar

00:02:34 - 00:02:37
een regisseur van veranderingsprocessen.

00:02:38 - 00:02:40
Dat is dus meer een doel activiteit.

00:02:40 - 00:02:41
- Nou, heel goed

00:02:41 - 00:02:43
dat je me daarop corrigeert.

00:02:43 - 00:02:44
Waar gaan we het dan zometeen

00:02:44 - 00:02:45
met jou over hebben?

00:02:45 - 00:02:47
Nou, over die ervaringen en wat goed gaat,

00:02:48 - 00:02:51
maar ook waar de belemmeringen zitten.

00:02:51 - 00:02:53
En kijken met elkaar van:

00:02:53 - 00:02:53
hoe kan je daar

00:02:54 - 00:02:56
nou oplossingen voor bedenken

00:02:56 - 00:02:58
die ook werkzaam zijn in die praktijk?

00:02:59 - 00:03:01
Wat is voor jou een goede definitie

00:03:01 - 00:03:05
van Waardevol Opdrachtgeven?

00:03:06 - 00:03:09
Dat wij als ambtenaren in het algemeen

00:03:10 - 00:03:11
een maatschappelijke plicht hebben

00:03:11 - 00:03:13
om publieke waarde,

00:03:13 - 00:03:16
dus bijvoorbeeld een gezonde leefomgeving

00:03:16 - 00:03:18
die we kunnen overdragen aan de toekomst,

00:03:18 - 00:03:19
aan onze kinderen,

00:03:19 - 00:03:21
dat dat onderdeel is van de manier

00:03:21 - 00:03:22
waarop we inkopen.

00:03:23 - 00:03:24
En dat is een verantwoordelijkheid

00:03:25 - 00:03:26
die dieper ligt

00:03:26 - 00:03:30
dan alleen maar wetten of KPI's

00:03:30 - 00:03:32
die toevallig een keer zijn gesteld.

00:03:32 - 00:03:34
Kijk, we hebben ook een aantal doelen

00:03:34 - 00:03:36
gesteld in 2030 en 2050.

00:03:37 - 00:03:37
In veel gevallen

00:03:37 - 00:03:39
zitten daar geen tussenliggende doelen op.

00:03:39 - 00:03:41
Maar desalniettemin vind ik wel

00:03:41 - 00:03:43
dat wij als inkopers en opdrachtgevers

00:03:43 - 00:03:44
verantwoordelijk zijn

00:03:45 - 00:03:46
om daar invulling aan te geven.

00:03:47 - 00:03:50
Je kan zeggen: nou, de enige doelstelling

00:03:50 - 00:03:51
die we in 2027 moeten halen

00:03:51 - 00:03:53
is een volledig geëlektrificeerd autopark.

00:03:54 - 00:03:56
Maar we hebben ook CO2-doelstellingen

00:03:56 - 00:03:57
in 2030 liggen

00:03:57 - 00:03:58
en hoe gaan we daar nú aan werken

00:03:58 - 00:03:59
met elkaar?

00:03:59 - 00:04:00
En hoe zorgen we ervoor

00:04:00 - 00:04:01
dat we met elkaar in die ketens

00:04:01 - 00:04:03
de juiste beslissingen nemen?

00:04:03 - 00:04:04
De voorbeeldrol van het Rijk

00:04:05 - 00:04:06
is expliciet gemaakt

00:04:06 - 00:04:07
in het Klimaatakkoord.

00:04:07 - 00:04:08
Als je de laatste paragraaf van het

00:04:08 - 00:04:09
Klimaatakkoord leest, daar staat:

00:04:09 - 00:04:12
het Rijk heeft een voorbeeldrol.

00:04:12 - 00:04:13
Hoe vul je die in?

00:04:14 - 00:04:16
Dat staat ook echt nadrukkelijk

00:04:16 - 00:04:18
in het coalitieakkoord,

00:04:19 - 00:04:20
maar de invulling daarvan

00:04:21 - 00:04:22
is niet-financieel gemaakt.

00:04:23 - 00:04:25
Maar is eigenlijk een morele oproep,

00:04:26 - 00:04:26
zullen we maar zeggen.

00:04:28 - 00:04:28
Dat betekent dat wij daar

00:04:29 - 00:04:29
in die bedrijfsvoering

00:04:29 - 00:04:30
keuzes over moeten maken

00:04:31 - 00:04:32
en dat we tegelijkertijd constateren

00:04:32 - 00:04:34
dat we inmiddels het laaghangend fruit

00:04:34 - 00:04:35
wel voorbij zijn.

00:04:35 - 00:04:37
Dus het betekent in veel gevallen

00:04:37 - 00:04:40
dat we meer publiek geld gaan stoppen

00:04:41 - 00:04:42
in de inkoop

00:04:42 - 00:04:45
en opdrachtverstrekking aan bedrijven

00:04:45 - 00:04:47
die meer doen voor de samenleving.

00:04:47 - 00:04:48
Dus over het algemeen, in tegenstelling

00:04:48 - 00:04:50
tot wat je zou verwachten,

00:04:50 - 00:04:51
wordt de inkoop niet goedkoper,

00:04:52 - 00:04:53
maar het wordt wel iets duurder.

00:04:53 - 00:04:53
Maar daarmee

00:04:54 - 00:04:56
maken we meer maatschappelijke impact.

00:04:56 - 00:04:57
En dat betekent dat we met elkaar

00:04:58 - 00:04:59
nadrukkelijker moeten kijken naar:

00:04:59 - 00:05:00
wat is die maatschappelijke impact

00:05:00 - 00:05:02
en hoe willen we daarvoor betalen?

00:05:03 - 00:05:05
En die kunnen we ook beter richten,

00:05:05 - 00:05:05
vind ik.

00:05:05 - 00:05:06
Overigens niet alleen

00:05:06 - 00:05:08
binnen onze eigen organisaties,

00:05:08 - 00:05:11
maar als het mij ligt, ook in de ketens.

00:05:12 - 00:05:12
Want in veel gevallen

00:05:12 - 00:05:14
zijn wij vaak de partij

00:05:15 - 00:05:16
die in een keten bepaalt

00:05:16 - 00:05:18
of de eerste stap wordt gezet.

00:05:18 - 00:05:20
We zijn een stabiele partij, hè?

00:05:21 - 00:05:22
Aan de energiekant hebben dat gezien

00:05:23 - 00:05:24
doordat we op een gegeven moment

00:05:24 - 00:05:24
hebben gezegd:

00:05:25 - 00:05:27
we gaan een aantal windmolens plaatsen

00:05:28 - 00:05:29
in het dijklichaam

00:05:29 - 00:05:30
van de Tweede Maasvlakte.

00:05:31 - 00:05:32
En die laten we

00:05:32 - 00:05:34
vanuit een private partij bouwen,

00:05:34 - 00:05:35
maar we nemen

00:05:35 - 00:05:37
25 jaar lang de energie af voor het Rijk.

00:05:38 - 00:05:40
En doordat we dat 25 jaar lang afnemen,

00:05:40 - 00:05:42
hebben wij een flat fee,

00:05:42 - 00:05:43
dus een vlakke prijs,

00:05:44 - 00:05:45
wat ons nu

00:05:45 - 00:05:47
opeens buitengewoon goed uitkomt...

00:05:47 - 00:05:48
- Ja, everybody wins,

00:05:48 - 00:05:49
zo klinkt het eigenlijk!

00:05:49 - 00:05:50
- Zeker nu.

00:05:50 - 00:05:51
Maar dan is het toch ook

00:05:51 - 00:05:52
helemaal niet duur meer?

00:05:53 - 00:05:53
Dan is het gewoon...

00:05:54 - 00:05:55
Uiteindelijk blijkt het dus in dat geval

00:05:55 - 00:05:57
ook zeker niet duurder te zijn.

00:05:57 - 00:06:00
En het mooie is ook: je leert ervan.

00:06:00 - 00:06:01
Dus je zult andere bedrijven zien

00:06:01 - 00:06:03
nadenken over, oh wacht eens even,

00:06:03 - 00:06:04
dus je kan zelf eigenlijk

00:06:04 - 00:06:05
een aandeel hebben

00:06:05 - 00:06:06
in je energie van je toekomst.

00:06:06 - 00:06:08
Dus daarmee help je ook

00:06:08 - 00:06:09
het hele bedrijfsleven

00:06:09 - 00:06:10
om na te denken over: ja,

00:06:10 - 00:06:12
maar het gaat dus niet alleen

00:06:12 - 00:06:13
om short-term contracten

00:06:14 - 00:06:16
en hoe krijg ik op dit moment

00:06:16 - 00:06:17
een concurrerend voordeel

00:06:17 - 00:06:19
ten opzichte van een ander bedrijf

00:06:19 - 00:06:21
door net iets sneller in te kopen

00:06:21 - 00:06:24
op 0,1 seconde op de spot market.

00:06:25 - 00:06:28
Uiteindelijk wil je dat bedrijven,

00:06:28 - 00:06:29
of collectieven van bedrijven

00:06:29 - 00:06:31
met elkaar gaan nadenken over waterstof,

00:06:31 - 00:06:33
over energie, over gas

00:06:33 - 00:06:34
en over de omschakeling daarvan.

00:06:34 - 00:06:37
En dát is je competitieve voordeel

00:06:37 - 00:06:38
voor de toekomst.

00:06:38 - 00:06:41
Wij hebben best goed zicht op die ketens.

00:06:42 - 00:06:43
En vaak zijn wij een hele betrouwbare

00:06:43 - 00:06:44
partij,

00:06:44 - 00:06:45
want we zijn er nog wel even,

00:06:45 - 00:06:46
zullen we maar zeggen,

00:06:47 - 00:06:48
om mee te investeren.

00:06:48 - 00:06:50
Dat soort dingen zijn echt heel

00:06:50 - 00:06:50
essentieel,

00:06:50 - 00:06:54
want dan kan je een grote marktmacht

00:06:54 - 00:06:55
organiseren

00:06:55 - 00:06:57
voor de vernieuwing die je wilt.

00:06:57 - 00:06:59
Daar hebben we het vaker over, hè?

00:06:59 - 00:07:01
Mark, marktvraag harmonisatie:

00:07:01 - 00:07:02
als je met z'n allen

00:07:02 - 00:07:03
dezelfde type vraag stelt.

00:07:03 - 00:07:05
- Dan gebeurt het!

00:07:05 - 00:07:07
Terwijl je niks verstoort in de zin

00:07:07 - 00:07:08
van dat het niet mag,

00:07:08 - 00:07:10
maar dat je wel heel gericht

00:07:10 - 00:07:12
dan kunt inkopen.

00:07:12 - 00:07:13
Ik denk overigens dat heel

00:07:13 - 00:07:14
veel opdrachtgevers bij het Rijk,

00:07:14 - 00:07:17
dat zich ook onvoldoende bewust zijn.

00:07:17 - 00:07:20
Want dit is niet alleen zoeken naar macht,

00:07:20 - 00:07:21
maar ook het nemen

00:07:21 - 00:07:23
van verantwoordelijkheid.

00:07:23 - 00:07:26
Dat is mijn rol om te doen,

00:07:26 - 00:07:27
maar ik heb daar ook alle inkopers

00:07:27 - 00:07:28
en huidige opdrachtgevers

00:07:28 - 00:07:29
die daar ook maar enigszins

00:07:29 - 00:07:33
hart en gevoel bij hebben, bij nodig.

00:07:33 - 00:07:35
Om niet alleen op prijs

00:07:35 - 00:07:37
of op kwantiteit te gaan zoeken,

00:07:37 - 00:07:37
maar ook echt

00:07:37 - 00:07:39
dit gesprek met elkaar te gaan voeren.

00:07:41 - 00:07:42
Dan eigenlijk ook nog:

00:07:43 - 00:07:44
hoe gaan we dat dan doen?

00:07:44 - 00:07:45
Want we staan nu inderdaad

00:07:45 - 00:07:46
op een splitsing.

00:07:47 - 00:07:48
Ja, dat zullen we

00:07:48 - 00:07:49
wel beter moeten gaan monitoren.

00:07:49 - 00:07:53
En niet alleen vanuit organisaties,

00:07:53 - 00:07:54
op een ministerie

00:07:54 - 00:07:55
of een uitvoeringsorganisatie,

00:07:55 - 00:07:57
maar uiteindelijk vanuit de keten.

00:07:57 - 00:07:59
De verantwoordelijkheid

00:07:59 - 00:08:00
van de opdrachtgever:

00:08:00 - 00:08:01
waar begint die, waar eindigt die?

00:08:01 - 00:08:03
Hoever gaat die?

00:08:03 - 00:08:04
De interne opdrachtgever

00:08:04 - 00:08:04
bedoel ik dan, hé?

00:08:04 - 00:08:05
- De interne opdrachtgever?

00:08:05 - 00:08:07
- Want ik denk altijd voor de markt

00:08:07 - 00:08:07
maakt het niet uit

00:08:07 - 00:08:08
of je nou met een inkoper

00:08:08 - 00:08:09
of een interne opdrachtgever

00:08:09 - 00:08:11
te maken hebt, dat maakt niet uit.

00:08:12 - 00:08:12
Ik doe gewoon zaken

00:08:12 - 00:08:14
met Binnenlandse Zaken of OCW.

00:08:16 - 00:08:17
Maar de interne opdrachtgever,

00:08:17 - 00:08:19
hoever gaat de verantwoordelijkheid

00:08:19 - 00:08:21
van hem of haar?

00:08:22 - 00:08:25
- Nou, die gaat verder dan het inkoopkader

00:08:25 - 00:08:28
van het ministerie of van de organisatie.

00:08:28 - 00:08:29
Want laten we eerlijk zijn,

00:08:30 - 00:08:31
je hebt de eed afgelegd.

00:08:31 - 00:08:33
Dus je hebt een maatschappelijke rol,

00:08:34 - 00:08:35
ook als opdrachtgever.

00:08:35 - 00:08:38
Dus zelfs al zouden we geen regels hebben,

00:08:39 - 00:08:40
vind ik dat je jezelf

00:08:40 - 00:08:43
en je collega's moet kunnen uitleggen:

00:08:43 - 00:08:46
wat doe ik om met behulp van deze inkoop

00:08:46 - 00:08:48
de maatschappij verder te helpen?

00:08:48 - 00:08:49
Die publieke waarde, waar je het over had?

00:08:49 - 00:08:50
- Die publieke waarde.

00:08:50 - 00:08:52
Dus daar ligt volgens mij

00:08:52 - 00:08:52
de grootste opgave.

00:08:58 - 00:09:00
Jacqueline Cramer.

00:09:00 - 00:09:01
Voormalig minister,

00:09:03 - 00:09:04
ambassadeur bij de MRA,

00:09:05 - 00:09:06
géén bestuurder bij het Staalakkoord

00:09:06 - 00:09:07
en Betonakkoord

00:09:08 - 00:09:11
maar regisseur hè, noemde je het?

00:09:11 - 00:09:12
Nou, eerlijk gezegd noem ik mezelf,

00:09:12 - 00:09:14
maar dat is een beetje een moeilijk woord,

00:09:14 - 00:09:15
een orkestrator

00:09:15 - 00:09:16
of een transitiemakelaar.

00:09:16 - 00:09:18
Maar het punt is dat ik probeer

00:09:18 - 00:09:20
om in ketens de neuzen dezelfde kant

00:09:20 - 00:09:21
op te laten gaan

00:09:21 - 00:09:24
en dan daarmee te versnellen.

00:09:24 - 00:09:26
- Op dat woord orkestrator sla ik aan.

00:09:27 - 00:09:28
Vorige sessie hadden we Lucas Simons

00:09:29 - 00:09:30
over Transitie Lier.

00:09:30 - 00:09:31
- Oh ja, die ken ik goed,

00:09:31 - 00:09:33
dus hij zal in hetzelfde jargon praten.

00:09:33 - 00:09:35
- Wat nou als je iedereen

00:09:35 - 00:09:37
een muziekinstrument geeft,

00:09:37 - 00:09:38
wat gebeurt er dan?

00:09:38 - 00:09:39
Dan zegt hij: dat wordt een kakofonie,

00:09:39 - 00:09:41
dus je moet dat orkestreren.

00:09:42 - 00:09:44
Daarvoor sta jij aan de lat.

00:09:44 - 00:09:46
We willen het graag hebben,

00:09:46 - 00:09:47
of we gaan het vooral even hebben

00:09:47 - 00:09:48
over je praktijkervaring

00:09:48 - 00:09:50
bij de Metropoolregio Amsterdam.

00:09:51 - 00:09:52
- En ook beton.

00:09:52 - 00:09:54
- Ja, je zult als het relevant is

00:09:54 - 00:09:55
ook je ervaringen

00:09:55 - 00:09:57
van beton en staal meenemen.

00:09:59 - 00:10:01
Even kort: wat was je rol bij de MRA?

00:10:02 - 00:10:03
- Nou, ik was dus een orkestrator!

00:10:04 - 00:10:06
En ik heb een groot programma opgezet:

00:10:06 - 00:10:09
circulaire-economie in de Metropoolregio

00:10:10 - 00:10:12
om te zorgen dat we de krachten bundelen.

00:10:13 - 00:10:14
En we hadden twee speerpunten

00:10:14 - 00:10:17
en één daarvan was circulaire inkoop.

00:10:18 - 00:10:21
En het idee was: als we nou eens zorgen

00:10:22 - 00:10:24
dat we met elkaar veel meer samenwerken,

00:10:24 - 00:10:28
kun je de marktvraag veel meer kanaliseren

00:10:28 - 00:10:30
en harmoniseren

00:10:30 - 00:10:32
waardoor je de markt en de vernieuwing

00:10:32 - 00:10:36
die in de markt mogelijk is, ook beloont.

00:10:36 - 00:10:38
En die uitvraag ook gaat doen.

00:10:38 - 00:10:41
En waar gingen de discussies vooral over?

00:10:41 - 00:10:42
Hoe krijg ik het verankerd

00:10:43 - 00:10:44
in mijn organisatie?

00:10:46 - 00:10:48
En dat had te maken met het feit

00:10:48 - 00:10:50
dat inkopers maar één onderdeeltje zijn

00:10:50 - 00:10:52
van de grote organisatie.

00:10:52 - 00:10:53
En dan zit daar natuurlijk

00:10:53 - 00:10:54
nog een opdrachtgever aan vast.

00:10:55 - 00:10:57
Maar wat je ziet, is dat die inkoper

00:10:57 - 00:10:58
moet samenwerken

00:10:58 - 00:11:00
met allerlei andere afdelingen.

00:11:00 - 00:11:02
En dat die andere afdelingen

00:11:02 - 00:11:03
niet zo staan te springen

00:11:03 - 00:11:05
om dat wat ze doen te veranderen.

00:11:05 - 00:11:07
Waarom is dat?

00:11:09 - 00:11:11
Nou ja, dat is een principe

00:11:11 - 00:11:12
waar we allemaal

00:11:12 - 00:11:13
natuurlijk mee te maken hebben.

00:11:13 - 00:11:15
Als je werk doet wat je leuk vindt

00:11:16 - 00:11:17
en dat gaat goed...

00:11:17 - 00:11:19
Ja, dan denk je: waarom zou ik veranderen?

00:11:20 - 00:11:22
Wie zegt mij dat ik moet veranderen?

00:11:22 - 00:11:24
Nou, dan heb je toch meer druk nodig

00:11:24 - 00:11:27
van de leiding om te zeggen:

00:11:27 - 00:11:29
ja, maar dit hoort bij je werk

00:11:29 - 00:11:30
en dit is onderdeel,

00:11:30 - 00:11:32
niet alleen maar van inkoop,

00:11:32 - 00:11:33
maar van de hele organisatie.

00:11:33 - 00:11:35
Want wij zijn net zoals een bedrijf,

00:11:35 - 00:11:37
een maatschappelijke organisatie.

00:11:38 - 00:11:41
Dus ja, daar zitten een heleboel dingen,

00:11:41 - 00:11:43
die je moet systematiseren en zeggen:

00:11:43 - 00:11:45
oké, dus voor productgroep X

00:11:46 - 00:11:48
speelt dit probleem vooral.

00:11:49 - 00:11:50
Want het speelt niet allemaal

00:11:50 - 00:11:51
op dezelfde manier.

00:11:51 - 00:11:55
En dat moet je dan op een hoger niveau

00:11:55 - 00:11:56
ook gaan proberen op te lossen,

00:11:56 - 00:11:58
want dat kan die inkoper niet alleen.

00:11:59 - 00:12:01
En dat soort dingen moet veel beter intern

00:12:01 - 00:12:03
in de organisatie worden afgestemd

00:12:03 - 00:12:05
en soms ook met het Rijk, dus.

00:12:05 - 00:12:07
Je noemt dat generieke oplossingen.

00:12:07 - 00:12:08
Of je moet het generiek oplossen,

00:12:08 - 00:12:09
zeg ik dat goed?

00:12:09 - 00:12:11
- Soms, als het met houding

00:12:11 - 00:12:12
en gedrag te maken heeft,

00:12:13 - 00:12:13
kan je het

00:12:13 - 00:12:15
binnen je eigen organisatie oplossen.

00:12:15 - 00:12:16
Maar soms zijn er dingen

00:12:16 - 00:12:18
die we gewoon ingeregeld hebben

00:12:18 - 00:12:21
in aanbestedingseisen of in de manier

00:12:21 - 00:12:24
waarop wij de boekhouding organiseren

00:12:24 - 00:12:26
in overheidskringen.

00:12:27 - 00:12:29
Hoe zorgen we nou dat we met

00:12:30 - 00:12:33
maatschappelijk verantwoord inkopen

00:12:33 - 00:12:36
ook innovaties mogelijk gaan maken?

00:12:37 - 00:12:38
Want wat je doet is,

00:12:38 - 00:12:42
je gaat wel een marktconsultatie inregelen

00:12:42 - 00:12:44
maar dan krijg je wat er al is.

00:12:44 - 00:12:48
En je wil ook dat er meer een lange

00:12:48 - 00:12:50
termijn aanpak in komt te zitten,

00:12:51 - 00:12:52
waarbij de marktpartijen

00:12:52 - 00:12:54
ook kunnen anticiperen:

00:12:55 - 00:12:56
oh, maar ze gaan

00:12:56 - 00:12:58
het over X jaar strenger maken

00:12:59 - 00:13:01
en dan kan ik met mijn product

00:13:01 - 00:13:02
juist als eerste in de markt komen.

00:13:03 - 00:13:05
En dat zit nog niet echt goed

00:13:05 - 00:13:09
in het hele systeem van inkopen.

00:13:09 - 00:13:11
Ik kan dat illustreren aan beton,

00:13:11 - 00:13:13
maar ook aan andere voorbeelden.

00:13:13 - 00:13:14
Aan de IT kant maken we vaak, zeker ook

00:13:15 - 00:13:17
in inkoopkant en opdrachtgeverskant,

00:13:18 - 00:13:19
onderscheid in run and change.

00:13:20 - 00:13:22
En dat doen we eigenlijk op heel veel

00:13:22 - 00:13:24
andere terreinen minder expliciet.

00:13:24 - 00:13:25
Zou dat helpen?

00:13:25 - 00:13:27
- Het zou enorm helpen.

00:13:27 - 00:13:28
En dat betekent dus

00:13:28 - 00:13:31
dat je per productgroep moet kijken van:

00:13:31 - 00:13:32
hoe kan je die productgroep

00:13:33 - 00:13:35
nu ook telkens weer verder vernieuwen?

00:13:36 - 00:13:37
Als je nu kijkt van wat er goed gaat,

00:13:38 - 00:13:40
wat vind je dat er goed gaat?

00:13:40 - 00:13:41
En dat mag je zo breed

00:13:41 - 00:13:42
mogelijk beantwoorden als je wil.

00:13:43 - 00:13:44
Nou, wat ik fantastisch vind,

00:13:45 - 00:13:46
is dat in de loop van de tijd

00:13:48 - 00:13:51
de instrumenten en de criteria voor

00:13:52 - 00:13:53
maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid

00:13:54 - 00:13:55
echt heel goed ontwikkeld zijn.

00:13:56 - 00:13:59
Als je dat vergelijkt met toen ik begon

00:13:59 - 00:14:02
en met RVO begon aan een vloer leggen van:

00:14:02 - 00:14:03
wat is het minimum

00:14:03 - 00:14:05
waar iedereen aan moet voldoen?

00:14:05 - 00:14:06
Dat was natuurlijk best

00:14:06 - 00:14:08
wel een ingewikkeld proces.

00:14:08 - 00:14:09
Want iedereen zei: waarom

00:14:09 - 00:14:11
moeten we dat allemaal doen?

00:14:11 - 00:14:13
Maar goed, die vloer was bedoeld

00:14:13 - 00:14:16
om op basis daarvan treden te maken,

00:14:17 - 00:14:19
dat zeiden we toen al van:

00:14:19 - 00:14:21
we kunnen naast de vloer beter

00:14:21 - 00:14:22
en heel goed doen,

00:14:23 - 00:14:25
en die trits is er ook in gekomen.

00:14:25 - 00:14:29
Dus we hebben nu allerlei inkooppakketten,

00:14:29 - 00:14:31
ik geloof 45 of zo,

00:14:32 - 00:14:35
van producten, heel gericht,

00:14:35 - 00:14:36
waarvan je kan zeggen:

00:14:36 - 00:14:39
dat is een enorm goede bijdrage aan het

00:14:41 - 00:14:43
helpen van al die overheden.

00:14:43 - 00:14:44
En zelfs, dat heb ik toen gevraagd

00:14:44 - 00:14:48
toen ik bezig was in de MRA,

00:14:48 - 00:14:50
Metropoolregio Amsterdam.

00:14:50 - 00:14:51
Toen heb ik gezegd: kunnen wij

00:14:51 - 00:14:53
dat ook gebruiken voor bedrijven?

00:14:53 - 00:14:54
Want dan gaan we dat informeren,

00:14:54 - 00:14:56
want dan hebben we pakketten

00:14:56 - 00:14:57
waardoor we allemaal

00:14:57 - 00:14:59
op dezelfde manier vooruitkomen.

00:14:59 - 00:15:00
Hebben we ook toegepast

00:15:01 - 00:15:02
en dat was heel goed mogelijk.

00:15:03 - 00:15:06
Dus dat vind ik geweldig.

00:15:06 - 00:15:07
Ik vind het ook geweldig dat er gezegd is:

00:15:08 - 00:15:10
er moet dan beleid komen, 50 procent van

00:15:11 - 00:15:13
die aanbestedingen moet ook gaan

00:15:13 - 00:15:16
in de richting van beter of heel goed.

00:15:17 - 00:15:20
En nu denk ik dat het Rijk,

00:15:20 - 00:15:23
maar ook andere overheden en bedrijven

00:15:23 - 00:15:24
die inkopen,

00:15:26 - 00:15:28
een stapje verder kunnen gaan in:

00:15:29 - 00:15:30
oké, maar nou hebben we dat allemaal

00:15:30 - 00:15:33
en hoe gaan we nou per productketen

00:15:33 - 00:15:36
zorgen dat die sturing op vernieuwing

00:15:36 - 00:15:38
op zo'n manier wordt georganiseerd,

00:15:38 - 00:15:41
dat de markt samen met de overheid

00:15:41 - 00:15:43
daar echt grote stappen in gaat zetten

00:15:44 - 00:15:47
en dat de vernieuwers daar de leiding

00:15:47 - 00:15:47
in nemen?

00:15:47 - 00:15:49
En dit punt moet ik even toelichten.

00:15:49 - 00:15:50
- Zijn die vernieuwers,

00:15:50 - 00:15:51
zijn dat bedrijven of opdrachtgevers?

00:15:52 - 00:15:53
- Dat zijn bedrijven,

00:15:53 - 00:15:55
maar ook innovatieve opdrachtgevers.

00:15:55 - 00:15:58
Want je moet ergens een start maken.

00:15:58 - 00:16:00
En mijn ervaring is,

00:16:01 - 00:16:02
ook in het Haagse,

00:16:02 - 00:16:03
wij proberen

00:16:04 - 00:16:06
iedereen mee te krijgen in de vernieuwing.

00:16:06 - 00:16:08
Maar als je dat gaat onderhandelen

00:16:09 - 00:16:11
met de hele sector,

00:16:11 - 00:16:14
ook de langzaamste slak in het geheel,

00:16:15 - 00:16:17
dan krijg je incrementele verbeteringen.

00:16:17 - 00:16:20
Terwijl als je ziet wat er mogelijk is

00:16:20 - 00:16:21
en wat er ook moet

00:16:21 - 00:16:22
in het licht van de duurzaamheid,

00:16:23 - 00:16:24
denk ik, die vernieuwers

00:16:24 - 00:16:27
die hebben veel meer zicht op wat er kan.

00:16:27 - 00:16:30
En als je dat op een goede manier inregelt

00:16:30 - 00:16:31
met wat ik dan noem het peloton,

00:16:32 - 00:16:34
kan je echt grotere stappen maken

00:16:35 - 00:16:36
en zit je niet zo vast aan:

00:16:37 - 00:16:39
ja, maar dan kan die niet meer mee...

00:16:39 - 00:16:41
Maar die kan wel mee over vijf jaar,

00:16:41 - 00:16:44
want dan is die wél daar klaar voor.

00:16:45 - 00:16:46
En dat hele denken,

00:16:47 - 00:16:49
ik noem dat koploper peloton aanpak,

00:16:49 - 00:16:52
dat zou een nieuwe stap kunnen zijn

00:16:52 - 00:16:53
in het inkoopbeleid

00:16:53 - 00:16:53
waardoor je

00:16:53 - 00:16:55
die vernieuwing er meer in krijgt.

00:16:55 - 00:16:56
En die koplopers

00:16:56 - 00:16:57
zorgen ook voor innovatie?

00:16:57 - 00:17:00
Want ik wil daar even de link leggen

00:17:00 - 00:17:01
naar jou, Mark.

00:17:02 - 00:17:04
Want daar kijkt men de Rijksoverheid

00:17:04 - 00:17:05
nog wel eens op aan,

00:17:05 - 00:17:08
dat het niet per definitie

00:17:08 - 00:17:09
allemaal het meest innovatieve is,

00:17:09 - 00:17:10
wat er in de markt wordt gezet.

00:17:10 - 00:17:12
Het leuke is, in die ICBR, in die

00:17:13 - 00:17:14
Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst,

00:17:15 - 00:17:16
hebben we dezelfde discussie.

00:17:16 - 00:17:18
Want wij hebben daar zelf natuurlijk

00:17:18 - 00:17:19
net zoveel last van als dat bedrijfsleven.

00:17:19 - 00:17:20
Er zijn ministeries

00:17:20 - 00:17:23
die dit gewoon heel moeilijk vinden.

00:17:24 - 00:17:26
Dus ik weet dat een aantal ministeries

00:17:26 - 00:17:27
echt hun best doen

00:17:27 - 00:17:29
om duurzaamheid vorm te geven,

00:17:29 - 00:17:30
maar dat lukt niet altijd.

00:17:31 - 00:17:32
Dus ook daar

00:17:32 - 00:17:34
willen we wel naar een kopgroep toe.

00:17:35 - 00:17:37
En ja, dan moeten we met elkaar

00:17:37 - 00:17:38
maar gaan varen op die kopgroep

00:17:39 - 00:17:40
en elkaar dan ook de tijd geven

00:17:40 - 00:17:43
om aan te sluiten.

00:17:43 - 00:17:45
Maar daar geldt diezelfde

00:17:45 - 00:17:46
verantwoordelijkheid voor.

00:17:46 - 00:17:48
En dan moet het af en toe misschien

00:17:48 - 00:17:49
een klein beetje schuren.

00:17:49 - 00:17:51
Maar ik denk, eerlijk gezegd,

00:17:51 - 00:17:52
we hebben daar een goed gesprek

00:17:52 - 00:17:53
over gehad met elkaar.

00:17:53 - 00:17:55
Ik denk dat er kansen liggen

00:17:55 - 00:17:58
om iedereen die daar net iets beter in is,

00:17:59 - 00:18:00
de lead te laten nemen

00:18:00 - 00:18:01
en vervolgens te kijken:

00:18:01 - 00:18:04
hoe kunnen we dat zo doen, dat straks ook

00:18:04 - 00:18:05
andere ministeries instappen?

00:18:05 - 00:18:07
En dat is dan wel de verantwoordelijkheid

00:18:07 - 00:18:08
van die kopgroep, hè?

00:18:08 - 00:18:10
Dus uiteindelijk wil je wel dat daar een

00:18:10 - 00:18:11
paar kopmannen in die kopgroep zitten,

00:18:11 - 00:18:13
of kopvrouwen in mijn geval vaak,

00:18:14 - 00:18:15
die uiteindelijk ook zoeken

00:18:15 - 00:18:16
dat de aansluiting

00:18:16 - 00:18:18
met het peloton weer wordt gemaakt.

00:18:18 - 00:18:21
- Ja, en dat is dan waar de overheid

00:18:22 - 00:18:24
ook samen moet werken met de markt.

00:18:24 - 00:18:25
Maar wel op zo'n manier

00:18:25 - 00:18:28
dat het niet bij die kopgroep blijft.

00:18:29 - 00:18:32
Hoe vrijblijvend kan je dat laten zijn?

00:18:32 - 00:18:34
Als je dat in de tijd zet,

00:18:34 - 00:18:35
moet het toch mogelijk zijn

00:18:35 - 00:18:36
om dat zo te sturen

00:18:36 - 00:18:39
dat jullie drie stappen:

00:18:40 - 00:18:44
basisniveau, beter en goed, of heel goed,

00:18:45 - 00:18:47
dat dat steeds verder

00:18:47 - 00:18:48
naar voren opschuift.

00:18:48 - 00:18:52
Zodat wat nu basis is,

00:18:52 - 00:18:53
gewoon eruit gestreept wordt.

00:18:54 - 00:18:56
En dat je dus steeds meer opschuift

00:18:56 - 00:18:58
naar wat nu heel goed is,

00:18:59 - 00:19:01
is misschien over vijf jaar de basis.

00:19:01 - 00:19:02
Dat zie je in de praktijk al wel gebeuren.

00:19:03 - 00:19:04
Die vloer waar jij het over had,

00:19:04 - 00:19:06
die vloer gaat in zijn geheel omhoog.

00:19:06 - 00:19:07
En dat is nadrukkelijk ook de bedoeling,

00:19:07 - 00:19:08
hoor ik je zeggen.

00:19:08 - 00:19:10
Ja, en dat doen bedrijven in het kader

00:19:10 - 00:19:12
van de rapportage

00:19:12 - 00:19:15
rond sustainability natuurlijk ook.

00:19:15 - 00:19:18
Want die kunnen ook niet blijven zitten

00:19:18 - 00:19:19
op wat ze nu doen.

00:19:19 - 00:19:21
Die moeten continu verbeteren

00:19:21 - 00:19:23
en laten zien dat ze weer opschuiven.

00:19:23 - 00:19:26
Dus die systematiek kan je heel wel ook

00:19:26 - 00:19:28
binnen overheden gaan introduceren.

00:19:28 - 00:19:29
En dan nog één ding

00:19:29 - 00:19:31
over financiën en kosten.

00:19:33 - 00:19:36
Vaak is het zo dat die kosten hoger zijn

00:19:36 - 00:19:38
als het gaat om een product

00:19:38 - 00:19:39
wat niet zo snel

00:19:39 - 00:19:42
grootschalig in de markt kan komen.

00:19:42 - 00:19:45
Dus in een oplage die nog klein is,

00:19:46 - 00:19:48
waardoor de productiekosten

00:19:48 - 00:19:49
en alles duurder is.

00:19:49 - 00:19:52
En hoe sneller je die opschaling kan doen,

00:19:52 - 00:19:55
hoe sneller het product weer qua prijs,

00:19:56 - 00:19:59
zelfs soms onder de huidige prijs

00:19:59 - 00:20:02
van het alternatief wat nu gangbaar is.

00:20:03 - 00:20:05
Één vraag uit de zaal en ik wil hem aan

00:20:05 - 00:20:06
jullie allebei voorleggen:

00:20:07 - 00:20:07
maatschappelijk verantwoord

00:20:07 - 00:20:08
opdrachtgeverschap

00:20:08 - 00:20:10
kan op gespannen voet staan

00:20:10 - 00:20:11
met klanttevredenheid.

00:20:12 - 00:20:13
Hierdoor kunnen grote

00:20:13 - 00:20:15
uitvoeringsorganisaties zoals FMH,

00:20:15 - 00:20:19
dat is Facilitair Management Haaglanden,

00:20:20 - 00:20:22
zich geremd voelen in verduurzaming.

00:20:23 - 00:20:24
Hoe zorgen we ervoor dat duurzaamheid

00:20:24 - 00:20:25
door de opdrachtgever

00:20:25 - 00:20:28
ook intern goed wordt meegewogen

00:20:29 - 00:20:30
in relatie tot klanttevredenheid?

00:20:32 - 00:20:34
Herken je dit?

00:20:34 - 00:20:36
Dat daar spanning op zit tussen duurzaam

00:20:36 - 00:20:39
opdrachtgever zijn en klanttevredenheid?

00:20:39 - 00:20:40
- Het makkelijkste daarvan

00:20:40 - 00:20:42
zijn de kroketten.

00:20:43 - 00:20:45
Als je de h-zijde moet bepalen,

00:20:46 - 00:20:47
dan zie je dat daar de mooiste discussies

00:20:48 - 00:20:49
over ontstaan.

00:20:49 - 00:20:50
Soms tot op politiek niveau

00:20:50 - 00:20:51
zijn er partijen

00:20:51 - 00:20:52
die zichzelf tot kroketten-partij

00:20:52 - 00:20:55
hebben betiteld, inmiddels.

00:20:55 - 00:20:56
- Het gaat over de catering,

00:20:56 - 00:20:58
transitie naar plantaardige eiwitten.

00:20:58 - 00:20:59
- Wel of geen vlees?

00:21:00 - 00:21:01
- En moeten de kroketjes

00:21:01 - 00:21:03
uit het assortiment?

00:21:03 - 00:21:06
- Exact, of vervangen.

00:21:06 - 00:21:09
Wat je nu ziet is dat FMH in een aantal

00:21:11 - 00:21:13
facilitaire units eigenlijk heeft gezegd:

00:21:13 - 00:21:14
we doen het alleen nog op aanvraag.

00:21:14 - 00:21:16
Dus op het moment dat je kroketten bestelt

00:21:17 - 00:21:18
of je gaat naar de kantine

00:21:19 - 00:21:20
en je haalt daar een kroketje op,

00:21:20 - 00:21:22
dan is die in beginsel een niet-vlees.

00:21:24 - 00:21:25
Tot het moment dat je zegt:

00:21:25 - 00:21:26
mag ik een vleeskroket?

00:21:27 - 00:21:28
Dan gooit iemand hem voor je

00:21:30 - 00:21:31
in de frituur.

00:21:31 - 00:21:33
Nou, dan moet je even

00:21:33 - 00:21:34
drie minuutjes wachten

00:21:34 - 00:21:36
en dan heb je hem alsnog.

00:21:36 - 00:21:38
Dus die klanttevredenheid die wordt

00:21:38 - 00:21:39
dan inderdaad wat lager

00:21:39 - 00:21:40
omdat je iets langer moet wachten

00:21:41 - 00:21:43
en iets bewuster een keuze moet maken.

00:21:44 - 00:21:45
Ja, ik vind dat eigenlijk best

00:21:45 - 00:21:47
wel een nette manier.

00:21:47 - 00:21:48
Dus in die zin denk ik:

00:21:49 - 00:21:50
ja, ik hoef niet overal

00:21:50 - 00:21:51
met mijn vingertje bij te staan.

00:21:51 - 00:21:54
En om eerlijk te zijn, ik ben wel bereid

00:21:54 - 00:21:56
om op die vleeskroket te wachten,

00:21:56 - 00:21:57
want ik ben daar stiekem

00:21:57 - 00:21:59
ook wel een beetje van..

00:22:00 - 00:22:02
Maar ik ben geen gelovige in dat optiek,

00:22:02 - 00:22:03
maar ik vind wel:

00:22:03 - 00:22:05
je moet ook gewoon een beetje

00:22:05 - 00:22:05
je klanten meenemen

00:22:05 - 00:22:08
en daar zitten zulk soort tussenfases in.

00:22:08 - 00:22:09
En wat Mark zegt,

00:22:09 - 00:22:11
dat is natuurlijk een dilemma.

00:22:11 - 00:22:15
Hoe je het zo introduceert dat de mensen

00:22:15 - 00:22:16
niet allemaal gaan steigeren.

00:22:17 - 00:22:19
En het hangt ook weer af

00:22:19 - 00:22:20
van de productgroep.

00:22:20 - 00:22:21
En ik vind ook dat je eerlijk moet zijn.

00:22:21 - 00:22:23
Want als er een nieuw product

00:22:23 - 00:22:28
in de schappen komt, of in de catering,

00:22:28 - 00:22:29
in het bedrijfsrestaurant,

00:22:29 - 00:22:34
dan zal dat niet meteen de touch, feeling,

00:22:34 - 00:22:36
enzovoort hebben van wat je gewend bent.

00:22:36 - 00:22:38
En we zijn allemaal gewoontedieren.

00:22:38 - 00:22:40
Dus ja, dan vergt dat even

00:22:40 - 00:22:41
een omschakeling.

00:22:42 - 00:22:44
Ik weet het nog heel goed toen ik,

00:22:44 - 00:22:46
dat is een voorbeeld wat jullie misschien

00:22:46 - 00:22:48
nog wel herinneren, toen ik zei:

00:22:48 - 00:22:49
we gaan geleidelijk

00:22:49 - 00:22:52
aan de gloeilamp uitfaseren,

00:22:52 - 00:22:54
want ik wist dat de ledlamp

00:22:54 - 00:22:56
dan ook in de markt zou kunnen komen.

00:22:56 - 00:22:57
Nou, die led was in het begin

00:22:57 - 00:22:59
ook niet echt fijn.

00:22:59 - 00:23:02
Die was koud en niet dimbaar

00:23:03 - 00:23:05
en de hele rataplan.

00:23:05 - 00:23:07
Nu hoor je niemand er meer over.

00:23:07 - 00:23:08
- Nee, allemaal opgelost.

00:23:08 - 00:23:11
- En dat weet je, dat innovaties zo werken,

00:23:11 - 00:23:13
maar zo voelen de mensen dat niet.

00:23:13 - 00:23:15
Maar dan moet je ook eerlijk zijn

00:23:15 - 00:23:16
en zeggen:

00:23:16 - 00:23:17
binnen X jaar zijn

00:23:17 - 00:23:19
al die kinderziektes voorbij.

00:23:25 - 00:23:26
We gaan het over de praktijk hebben.

00:23:26 - 00:23:27
Dat hebben we natuurlijk

00:23:27 - 00:23:28
net ook al gedaan.

00:23:28 - 00:23:30
Ik zou je nu tekort doen, Jacqueline,

00:23:31 - 00:23:31
als ik nu zou zeggen

00:23:31 - 00:23:32
dat we het niet

00:23:33 - 00:23:34
al over de praktijk hebben gehad.

00:23:34 - 00:23:37
Maar nu hele concrete voorbeelden.

00:23:37 - 00:23:39
En dit gaat over een traject,

00:23:39 - 00:23:40
een aanbestedingstraject,

00:23:40 - 00:23:44
een inkooptraject voor relatiegeschenken,

00:23:44 - 00:23:45
eindejaarsgeschenken.

00:23:45 - 00:23:49
Maar ook bloemen gaf je aan, Niels.

00:23:50 - 00:23:51
Beschrijf het project

00:23:51 - 00:23:54
en beschrijf ook even jullie rolverdeling.

00:23:54 - 00:23:55
David, zal ik bij jou beginnen?

00:23:55 - 00:23:57
Ja, dat is goed.

00:23:57 - 00:24:00
De rolverdeling is eigenlijk als volgt:

00:24:00 - 00:24:02
ik ben inkoopadviseur,

00:24:02 - 00:24:05
dus ik begeleid het proces.

00:24:05 - 00:24:07
Dus op het moment dat de opdrachtgever

00:24:07 - 00:24:08
een behoefte heeft

00:24:09 - 00:24:11
die ingevuld moet worden,

00:24:11 - 00:24:13
dan komt dat bij ons terecht.

00:24:14 - 00:24:15
En daar wordt dan iemand aan gekoppeld

00:24:16 - 00:24:17
die het proces ingaat

00:24:19 - 00:24:21
met als doel om de behoefte

00:24:21 - 00:24:25
die de opdrachtgever heeft, in te vullen.

00:24:25 - 00:24:26
Wat voor vraag kreeg jij eigenlijk mee?

00:24:26 - 00:24:27
Want er is dan ook weer iemand boven jou

00:24:28 - 00:24:30
natuurlijk die een opdracht gaf, Niels.

00:24:31 - 00:24:33
Nou, uiteindelijk krijg ik de vraag om een

00:24:34 - 00:24:35
aantal producten in de markt te zetten.

00:24:36 - 00:24:38
Waaronder cadeaubonnen, bloemen,

00:24:38 - 00:24:40
maar ook eindejaarsgeschenken

00:24:40 - 00:24:41
en relatiegeschenken.

00:24:42 - 00:24:43
En deze producten,

00:24:43 - 00:24:45
daar moet je eigenlijk gewoon kijken van:

00:24:45 - 00:24:47
wat is de vraag en wat is het aanbod?

00:24:48 - 00:24:50
En uiteindelijk moet er gekeken worden

00:24:50 - 00:24:51
samen met het USC noord:

00:24:53 - 00:24:55
hoe kunnen we dat zo mooi

00:24:55 - 00:24:56
en goed mogelijk in de markt zetten?

00:24:57 - 00:24:58
Wat betreft duurzaamheid, maar ook:

00:24:58 - 00:25:00
wat is nog steeds aantrekkelijk

00:25:00 - 00:25:02
voor iemand om iets te kunnen ontvangen?

00:25:02 - 00:25:04
Ja, en je kreeg een hele concrete opdracht

00:25:05 - 00:25:06
vanuit OCW mee.

00:25:06 - 00:25:08
Je krijgt sowieso een concrete opdracht

00:25:08 - 00:25:09
van het OCW mee.

00:25:10 - 00:25:11
Dat ligt er een beetje aan wat.

00:25:11 - 00:25:12
Bijvoorbeeld eindejaarsgeschenken,

00:25:13 - 00:25:14
dat komt bij de secretaris-generaal

00:25:14 - 00:25:14
vandaan.

00:25:14 - 00:25:15
Dat is een geschenk

00:25:15 - 00:25:16
vanuit de secretaris-generaal,

00:25:16 - 00:25:17
dus daar heeft ze ook

00:25:17 - 00:25:19
een bepaalde visie bij.

00:25:20 - 00:25:22
Vervolgens willen we ook, buiten het feit

00:25:22 - 00:25:26
dat het MVI een prominente plek heeft,

00:25:26 - 00:25:27
willen we ook

00:25:27 - 00:25:30
het onderwijsveld uitdragen.

00:25:30 - 00:25:34
En dat betekent: willen wij graag zaken

00:25:34 - 00:25:36
doen met leveranciers

00:25:36 - 00:25:38
die stagiaires in dienst hebben.

00:25:38 - 00:25:40
Maar ook het onderwijsveld

00:25:41 - 00:25:42
waar mensen net afgestudeerd zijn,

00:25:42 - 00:25:45
of een eigen bedrijfje gestart zijn,

00:25:45 - 00:25:45
designers...

00:25:45 - 00:25:47
Om die ook weer

00:25:47 - 00:25:48
een prominente plek te geven

00:25:48 - 00:25:49
bij onze geschenken

00:25:50 - 00:25:52
die wij uitgeven vanuit OCW.

00:25:52 - 00:25:53
Super interessant

00:25:53 - 00:25:54
dat dat ook meegegeven werd

00:25:54 - 00:25:56
vanuit de inhoudelijke portefeuille

00:25:56 - 00:25:56
van OCW.

00:25:57 - 00:25:57
En aan de ene kant

00:25:57 - 00:26:00
maakt het een grotere uitdaging.

00:26:00 - 00:26:02
En dat heeft te maken met de markt.

00:26:02 - 00:26:04
De markt is vrij klein,

00:26:04 - 00:26:07
het zijn allemaal heel veel MKB-bedrijven.

00:26:07 - 00:26:09
En zeker de kleine spelers

00:26:09 - 00:26:11
die net voor zichzelf begonnen zijn,

00:26:11 - 00:26:12
of de designers die eigenlijk

00:26:12 - 00:26:14
helemaal niet marktgericht zijn.

00:26:14 - 00:26:17
Maar om die betrokken te krijgen

00:26:18 - 00:26:19
bij dit soort aanbestedingen...

00:26:19 - 00:26:21
Want uiteindelijk hebben we ook

00:26:21 - 00:26:23
de Europese regelgeving qua plafond.

00:26:24 - 00:26:25
En plafond geeft aan

00:26:25 - 00:26:26
dat ze ergens aan moeten voldoen

00:26:26 - 00:26:28
qua financiën.

00:26:28 - 00:26:29
Nou, als je al praat

00:26:29 - 00:26:30
met startende ondernemers,

00:26:31 - 00:26:33
dan voldoen ze daar al niet aan.

00:26:33 - 00:26:35
Dan moet je met intermediairs gaan werken.

00:26:35 - 00:26:36
Eigenlijk wil je dat ook niet,

00:26:37 - 00:26:37
want uiteindelijk

00:26:37 - 00:26:39
wil je direct zaken doen

00:26:39 - 00:26:41
met de toeleverancier.

00:26:42 - 00:26:45
En daarin merk je wel constant

00:26:45 - 00:26:46
een spanningsveld.

00:26:46 - 00:26:47
Het zijn prachtige initiatieven

00:26:47 - 00:26:48
die er zijn,

00:26:49 - 00:26:50
met mensen met afstand

00:26:50 - 00:26:51
tot de arbeidsmarkt.

00:26:51 - 00:26:54
Ook een recyclingbedrijf, of bedrijven

00:26:54 - 00:26:57
die van oude wijnflessen

00:26:57 - 00:26:58
hele serviezen weer maken

00:26:59 - 00:27:00
met mensen die allemaal

00:27:00 - 00:27:01
een afstand tot de markt hebben.

00:27:01 - 00:27:02
Maar eigenlijk

00:27:02 - 00:27:03
kunnen we daar geen zaken mee doen.

00:27:03 - 00:27:04
Dat heeft puur te maken

00:27:04 - 00:27:06
omdat ze geen Europese aanbesteding,

00:27:06 - 00:27:08
geen tenders kunnen schrijven.

00:27:08 - 00:27:10
Dat betekent dat je heel laagdrempelig

00:27:10 - 00:27:13
deze bedrijven met kleinere bestellingen

00:27:13 - 00:27:14
moet gaan benaderen.

00:27:14 - 00:27:15
Ja, we noemen

00:27:15 - 00:27:17
het Waardevol Opdrachtgeverschap,

00:27:17 - 00:27:18
dit webinar.

00:27:18 - 00:27:19
Hoe heb je die waarde

00:27:19 - 00:27:20
naast dat onderwijselement,

00:27:21 - 00:27:24
qua MVI, qua maatschappelijk verantwoord

00:27:25 - 00:27:25
inkopen

00:27:26 - 00:27:27
ook verwerkt in je opdracht?

00:27:29 - 00:27:31
Nou ja, ik denk eigenlijk

00:27:31 - 00:27:34
dat we naar de kalender moeten kijken,

00:27:35 - 00:27:37
de duurzaamheidskalender bij het USC noord

00:27:37 - 00:27:39
waar we gebruik van maken.

00:27:39 - 00:27:41
Nou, daar staan eigenlijk

00:27:41 - 00:27:43
de doelstellingen in van de Rijksoverheid.

00:27:44 - 00:27:46
En we praten ook gewoon met de markt

00:27:46 - 00:27:48
om te kijken van: ja, wat kan er allemaal?

00:27:48 - 00:27:49
- Want jullie hebben vooraf

00:27:49 - 00:27:52
een marktconsultatie gedaan.

00:27:52 - 00:27:55
Hoe gaat dat in z'n werk?

00:27:56 - 00:27:58
Het gaat eigenlijk als volgt:

00:27:58 - 00:28:00
wij schetsen de opdracht die we

00:28:00 - 00:28:01
graag willen gaan aanbesteden.

00:28:01 - 00:28:04
Wij schetsen de situatie

00:28:04 - 00:28:06
waarin wij ons bevinden,

00:28:06 - 00:28:08
dat wij iets moeten met duurzaamheid.

00:28:08 - 00:28:10
Dus wij leggen dat eigenlijk voor

00:28:11 - 00:28:12
aan de markt

00:28:12 - 00:28:15
en we vragen eigenlijk de markt

00:28:15 - 00:28:17
om daar met ons mee te denken.

00:28:17 - 00:28:19
Van: als je kijkt naar deze opdracht,

00:28:19 - 00:28:20
welke kansen en mogelijkheden zien

00:28:21 - 00:28:22
jullie binnen deze opdracht

00:28:22 - 00:28:24
om die meerwaarde te kunnen tonen?

00:28:25 - 00:28:26
En hoe gaat zo'n gesprek dan?

00:28:26 - 00:28:27
Is dat een leuk gesprek

00:28:27 - 00:28:28
of hebben ze zoiets van:

00:28:29 - 00:28:31
oh, die zeurpieten van OCW.

00:28:32 - 00:28:33
- Nou, dat is niet mijn ervaring.

00:28:33 - 00:28:35
- Nee, nee, daarom vraag ik het.

00:28:35 - 00:28:36
- De ervaring is heel fijn,

00:28:36 - 00:28:38
of heel prettig dat ze weten van:

00:28:38 - 00:28:39
nou, we vinden het fijn

00:28:39 - 00:28:42
dat jullie ons vooraf al consulteren.

00:28:43 - 00:28:44
Dat maakt dat wij

00:28:44 - 00:28:46
ook er goed over kunnen nadenken

00:28:46 - 00:28:47
en ook er een passend antwoord

00:28:47 - 00:28:48
op kunnen geven.

00:28:49 - 00:28:51
Je refereerde eigenlijk naar een gesprek.

00:28:51 - 00:28:53
Dit is wel echt een pure papieren sessie.

00:28:54 - 00:28:55
Dat is een openbare sessie

00:28:55 - 00:28:56
waar iedereen eigenlijk ook ziet

00:28:57 - 00:29:00
wat de vragen en antwoorden zijn.

00:29:00 - 00:29:01
Als ik persoonlijk kijk,

00:29:02 - 00:29:03
dan is dat een stukje

00:29:03 - 00:29:04
tegen de regelgeving in,

00:29:05 - 00:29:06
ben ik eigenlijk meer een voorstander

00:29:06 - 00:29:07
om in gesprek te gaan,

00:29:08 - 00:29:09
écht het in gesprek gaan

00:29:09 - 00:29:10
met de branche

00:29:10 - 00:29:12
om te kijken wat de mogelijkheden

00:29:12 - 00:29:13
zijn voor nu,

00:29:13 - 00:29:14
maar ook voor de toekomst.

00:29:14 - 00:29:16
En hoe ga je samen die samenwerking aan?

00:29:17 - 00:29:18
Om ook de kleine,

00:29:19 - 00:29:21
de MKB'ers met elkaar te gaan bundelen,

00:29:21 - 00:29:22
om te kijken van:

00:29:22 - 00:29:23
hoe kan je dan wél

00:29:23 - 00:29:25
met elkaar in gesprek gaan

00:29:25 - 00:29:27
en hoe kom je ook

00:29:28 - 00:29:29
tot de benadering van de markt?

00:29:29 - 00:29:31
We hebben daarin een voorbeeld,

00:29:31 - 00:29:33
als ik kijk naar het bloemencontract

00:29:33 - 00:29:34
wat wij hebben...

00:29:36 - 00:29:37
Nou, tot nu toe doet eigenlijk

00:29:37 - 00:29:39
iedereen binnen de Rijksoverheid

00:29:39 - 00:29:41
met een intermediair zaken.

00:29:41 - 00:29:42
En vervolgens

00:29:42 - 00:29:45
wordt dan ofwel door de intermediair

00:29:45 - 00:29:46
zelf de bloemen geleverd,

00:29:46 - 00:29:48
ofwel door een lokale leverancier.

00:29:50 - 00:29:51
En wij vonden eigenlijk

00:29:51 - 00:29:53
dat wij een stap verder moesten gaan

00:29:53 - 00:29:55
om de lokale leveranciers te benaderen.

00:29:55 - 00:29:57
En vanuit daar kwam dan toch eigenlijk

00:29:57 - 00:29:57
naar voren:

00:29:57 - 00:29:59
ja, maar wij hebben eigenlijk een

00:29:59 - 00:30:00
corporatie

00:30:00 - 00:30:01
en dat is een corporatie

00:30:04 - 00:30:06
die landelijk dekkend is.

00:30:06 - 00:30:08
En die corporatie die zorgt voor ons

00:30:08 - 00:30:10
als zijnde de hele duurzaamheidsverhaal,

00:30:10 - 00:30:12
dat wij centraal of decentraal

00:30:12 - 00:30:13
getoetst worden

00:30:13 - 00:30:14
door een centrale organisatie

00:30:15 - 00:30:16
die door het Ministerie van Landbouw

00:30:16 - 00:30:18
ook in het leven is geroepen.

00:30:19 - 00:30:21
Dat is de duurzame bloemist.

00:30:21 - 00:30:22
En eindejaarsgeschenken ja,

00:30:22 - 00:30:24
dat is een uitdaging op zich.

00:30:24 - 00:30:26
We zijn een jaar of zeventien geleden

00:30:27 - 00:30:29
als één van de eerste ministeries

00:30:30 - 00:30:32
overgestapt op het meerkeuze concept.

00:30:32 - 00:30:33
En dat heeft meer te maken

00:30:33 - 00:30:36
met dat iedereen

00:30:36 - 00:30:39
voorheen altijd hetzelfde cadeau kreeg.

00:30:39 - 00:30:40
En vervolgens bleef de helft van de

00:30:40 - 00:30:42
spullen in de kast liggen

00:30:42 - 00:30:45
en er werd niks meer mee gedaan.

00:30:46 - 00:30:48
We zijn daarin gegroeid,

00:30:48 - 00:30:51
de markt is er heel erg in gegroeid.

00:30:51 - 00:30:53
Toentertijd waren er eigenlijk

00:30:53 - 00:30:54
maar twee aanbieders

00:30:54 - 00:30:59
en nu heeft elke gemiddeld leverancier

00:30:59 - 00:31:00
een meerkeuze concept.

00:31:01 - 00:31:03
Wat we daar wel in veranderd hebben,

00:31:03 - 00:31:05
is dat wij duurzaamheid niet meer

00:31:05 - 00:31:06
als een specialty zien

00:31:06 - 00:31:07
en ook niet meer

00:31:07 - 00:31:12
als een gestigmatiseerde groep artikelen.

00:31:12 - 00:31:14
Maar wij zeggen gewoon:

00:31:14 - 00:31:15
alle artikelen die je aanbiedt,

00:31:16 - 00:31:18
moet je duurzaamheid van aantonen.

00:31:18 - 00:31:19
Wij zijn ondersteunend

00:31:19 - 00:31:21
en faciliterend vanuit inkoop.

00:31:22 - 00:31:23
Wij gaan graag het gesprek aan

00:31:23 - 00:31:25
met de opdrachtgever om te kijken van:

00:31:25 - 00:31:26
waar binnen de opdracht

00:31:26 - 00:31:27
die er dan bij ons komt,

00:31:28 - 00:31:30
waar liggen de mogelijkheden?

00:31:30 - 00:31:33
En er zijn wel een aantal randvoorwaarden

00:31:33 - 00:31:35
die we daar eigenlijk aan moeten stellen.

00:31:36 - 00:31:37
En dat is voornamelijk,

00:31:37 - 00:31:39
we betrekken ons tijdig erbij.

00:31:39 - 00:31:42
Dat wij tijdig samen met de markt

00:31:42 - 00:31:43
in gesprek kunnen gaan van:

00:31:44 - 00:31:44
goh, dit is de opdracht

00:31:44 - 00:31:46
die wij samen moeten gaan aanbesteden.

00:31:47 - 00:31:48
Waar liggen nou die kansen

00:31:48 - 00:31:49
en die mogelijkheden

00:31:49 - 00:31:52
binnen deze specifieke markt?

00:31:52 - 00:31:54
Nou, mijn eerste reactie is:

00:31:54 - 00:31:56
wat jammer dat die categorie

00:31:56 - 00:31:57
eruit is gehaald!

00:31:57 - 00:31:58
En ik weet wel

00:31:58 - 00:31:59
dat het op een gegeven moment

00:31:59 - 00:32:00
ingedikt moest worden.

00:32:01 - 00:32:02
Maar als je ziet ook wat voor

00:32:03 - 00:32:05
bewustwordings effect zoiets heeft,

00:32:05 - 00:32:07
dan denk ik: er zijn ook andere reden

00:32:07 - 00:32:10
om een categorie wel weer op te nemen.

00:32:10 - 00:32:13
En die uniformering, die hoeft niet

00:32:13 - 00:32:16
tot in de finesses te worden doorgevoerd.

00:32:16 - 00:32:19
Maar het gaat ook om de markt

00:32:19 - 00:32:21
zekerheid geven van ontwikkelingen

00:32:22 - 00:32:24
waardoor ze het gevoel krijgen:

00:32:24 - 00:32:26
als ik nou maar die kant opga,

00:32:26 - 00:32:30
dan heb ik de kans dat ik in leven blijf.

00:32:31 - 00:32:33
Is het meest duurzame geschenk

00:32:33 - 00:32:35
niet eigenlijk géén geschenk?

00:32:37 - 00:32:38
Ja, dat is ook letterlijk géén geschenk,

00:32:38 - 00:32:39
dus daar heb je eigenlijk ook je antwoord.

00:32:40 - 00:32:40
Maar er wordt hier natuurlijk verwezen

00:32:40 - 00:32:42
naar de R-ladder, hè?

00:32:43 - 00:32:44
Moeten we niet stoppen

00:32:44 - 00:32:45
met relatiegeschenken

00:32:45 - 00:32:47
of met kerstpakketten?

00:32:48 - 00:32:51
Is die circulaire invalshoek meegenomen?

00:32:51 - 00:32:52
Die wordt zeker meegenomen,

00:32:52 - 00:32:55
alleen in de hele maatschappij

00:32:55 - 00:32:57
is het geven van iets

00:32:58 - 00:32:59
een teken van waardering.

00:33:01 - 00:33:04
En dat kan ook aan twee kanten snijden.

00:33:04 - 00:33:06
Het is niet alleen het ontvangen,

00:33:06 - 00:33:09
maar ook waar het vandaan komt.

00:33:10 - 00:33:12
En wat wij proberen is in ieder geval

00:33:13 - 00:33:14
de geschenken die wij hebben,

00:33:14 - 00:33:15
het geschenk ook te hebben

00:33:15 - 00:33:17
met een verhaal.

00:33:18 - 00:33:21
Geproduceerd door een bepaalde groep,

00:33:21 - 00:33:24
geproduceerd van een bepaald materiaal.

00:33:25 - 00:33:27
Ik geef één heel klein voorbeeld:

00:33:27 - 00:33:29
we hebben bijvoorbeeld de rijkswachter.

00:33:29 - 00:33:33
Rijkswachter is een klein soort poppetje,

00:33:33 - 00:33:35
gemaakt als een robotachtig iets.

00:33:36 - 00:33:37
Is gemaakt van alle bekisting

00:33:37 - 00:33:38
van het Rijksmuseum.

00:33:38 - 00:33:40
Dus toen het Rijksmuseum verbouwd is,

00:33:41 - 00:33:42
waren er allemaal bekistingen

00:33:42 - 00:33:44
van de schilderijen.

00:33:44 - 00:33:46
Die bekistingen, daar is een bedrijf,

00:33:46 - 00:33:47
die heeft het idee gehad:

00:33:47 - 00:33:48
als ik die bekistingen opkoop

00:33:48 - 00:33:51
dan maak ik daar rijkswachtertjes van.

00:33:51 - 00:33:53
Ik zet erop aan de achterkant

00:33:53 - 00:33:54
het nummer van welk kunstwerk

00:33:55 - 00:33:56
hier ingezeten heeft en vervolgens

00:33:56 - 00:34:00
kan je dat ook meegeven aan een relatie.

00:34:01 - 00:34:03
En wat we nu zien is dat dit gewoon

00:34:03 - 00:34:06
heel erg enthousiast wordt ontvangen.

00:34:06 - 00:34:08
Je doet iets met het hout.

00:34:08 - 00:34:10
Je doet iets met iets

00:34:10 - 00:34:11
wat eigenlijk afval is.

00:34:11 - 00:34:14
En vervolgens vindt de ontvanger

00:34:14 - 00:34:15
daarbij het ontzettend leuk

00:34:16 - 00:34:17
om het ontvangen.

00:34:22 - 00:34:25
Aangeschoven is Maurice Boiloie.

00:34:25 - 00:34:26
We zagen jou in het filmpje...

00:34:26 - 00:34:28
We zagen jou uitgebreid in het filmpje!

00:34:28 - 00:34:28
Want het filmpje

00:34:28 - 00:34:30
is veel langer eigenlijk, hè?

00:34:30 - 00:34:31
Kun je zien op de website van Denk

00:34:31 - 00:34:32
Doe Duurzaam, hè?

00:34:32 - 00:34:34
- Ja, dat zou ik absoluut aanraden.

00:34:34 - 00:34:36
- Ja, dat raad ik ook absoluut aan,

00:34:36 - 00:34:37
want ik ga daar zometeen

00:34:37 - 00:34:39
toch ook nog een paar vragen over stellen.

00:34:39 - 00:34:39
Maar laten we beginnen

00:34:41 - 00:34:43
met even aan te geven: wat is je rol?

00:34:43 - 00:34:46
Je bent categoriemanager bij het Rijk.

00:34:47 - 00:34:49
Vind ik altijd een hele interessante rol.

00:34:49 - 00:34:51
Maar leg uit: je project

00:34:51 - 00:34:54
en hoe verhoudt de categoriemanager

00:34:54 - 00:34:56
zich nou tot inkopers

00:34:56 - 00:34:57
en tot opdrachtgevers?

00:34:58 - 00:34:58
Of is die misschien

00:34:58 - 00:35:00
een beetje van allebei?

00:35:00 - 00:35:01
- Ik kan hier uren over praten,

00:35:01 - 00:35:04
dat vooropgesteld!

00:35:04 - 00:35:06
Nou, ik ben categoriemanager

00:35:06 - 00:35:06
vervoer en verblijf.

00:35:06 - 00:35:08
Ik heb het liever over mobiliteit

00:35:08 - 00:35:08
en ontmoeten,

00:35:08 - 00:35:09
want dat is in de essentie

00:35:09 - 00:35:11
waar het over gaat.

00:35:11 - 00:35:12
Eigenlijk kijken wij

00:35:12 - 00:35:13
naar de hele levenscyclus

00:35:13 - 00:35:14
van een product of dienst

00:35:14 - 00:35:15
en ook naar de hele keten.

00:35:15 - 00:35:17
En als je dan kijkt naar mobiliteit,

00:35:17 - 00:35:18
is dat een heel interessante.

00:35:18 - 00:35:20
Want dan heeft vooral ook de eindgebruiker

00:35:20 - 00:35:21
een belangrijke rol,

00:35:21 - 00:35:23
met name ook bij de verduurzaming.

00:35:24 - 00:35:26
Hier naartoe voorbereidend dacht ik:

00:35:26 - 00:35:27
wat is dan voor mij

00:35:27 - 00:35:28
de ideale opdrachtgever

00:35:28 - 00:35:29
en waarom ben ik zo blij

00:35:29 - 00:35:29
met die opdrachtgever?

00:35:30 - 00:35:31
Is, denk ik, omdat je vooral

00:35:31 - 00:35:33
ook de dialoog moet kunnen hebben.

00:35:33 - 00:35:34
De opdrachtgever luistert goed naar mij,

00:35:34 - 00:35:35
denk ik dan maar,

00:35:35 - 00:35:37
daar word ik weer heel blij van.

00:35:38 - 00:35:40
En uiteindelijk doen we het

00:35:40 - 00:35:41
voor die eindgebruiker.

00:35:41 - 00:35:44
Dus het verduurzamen moet geen straf zijn.

00:35:44 - 00:35:45
Je moet mensen eigenlijk helpen

00:35:45 - 00:35:46
om een bepaalde beweging

00:35:46 - 00:35:47
op gang te brengen.

00:35:47 - 00:35:48
Die strategische klantenraad

00:35:48 - 00:35:49
is je opdrachtgever.

00:35:49 - 00:35:50
Maar je hebt ook de opdrachtgever,

00:35:51 - 00:35:53
de eigenaar die op het budget zit,

00:35:54 - 00:35:56
die verantwoordelijk is voor het budget.

00:35:56 - 00:35:57
Zit daar een verschil in,

00:35:57 - 00:35:58
in hoe je wordt aangestuurd?

00:35:58 - 00:36:00
Ik weet dat het een lastige vraag is,

00:36:00 - 00:36:02
omdat die budget eigenaar aan tafel zit.

00:36:02 - 00:36:03
Maar zit daar een verschil in?

00:36:03 - 00:36:05
Wie betaalt, bepaalt zeggen ze dan, hè?

00:36:05 - 00:36:06
- Dat bedoel ik.

00:36:06 - 00:36:07
- Nou, ik heb het geluk

00:36:07 - 00:36:12
dat BZK en mijn opdrachtgever en eigenaar

00:36:13 - 00:36:13
vooral ook

00:36:13 - 00:36:15
wel die duurzaamheid pet op heeft.

00:36:15 - 00:36:17
Zowel binnen de ICBR als ook gewoon, ja,

00:36:17 - 00:36:18
je moet ook wel een soort

00:36:18 - 00:36:20
persoonlijke drive hebben, denk ik.

00:36:21 - 00:36:23
Ik heb er zelf niet veel van gemerkt

00:36:23 - 00:36:26
dat geld in relatie tot duurzaamheid

00:36:26 - 00:36:26
een probleem is.

00:36:26 - 00:36:27
Sterker nog, ik denk dat

00:36:27 - 00:36:29
met heel veel innovaties

00:36:29 - 00:36:30
dat duurzaam

00:36:30 - 00:36:32
helemaal niet duurder hoeft te zijn.

00:36:32 - 00:36:34
Nou ja, op sommige technologie

00:36:34 - 00:36:35
daargelaten.

00:36:35 - 00:36:35
Als je bijvoorbeeld kijkt

00:36:35 - 00:36:36
naar duurzame kerosine,

00:36:36 - 00:36:38
dat is een kostbaar product.

00:36:39 - 00:36:41
Maar ja, reizen met OV en ketendiensten...

00:36:41 - 00:36:42
Ja, dan is een deelfiets

00:36:42 - 00:36:43
duurder dan een tramritje.

00:36:43 - 00:36:44
Dus in die zin denk ik dat

00:36:44 - 00:36:46
we nog heel veel kunnen bereiken

00:36:46 - 00:36:47
zonder dat het duur hoeft te zijn.

00:36:48 - 00:36:49
Komende jaar richten we ons vooral

00:36:49 - 00:36:52
op alternatieven voor de privé-auto.

00:36:52 - 00:36:53
We kennen allemaal het voorbeeld

00:36:53 - 00:36:54
van inspecties,

00:36:54 - 00:36:57
buitenlocaties die slecht bereikbaar zijn.

00:36:57 - 00:36:58
Daar gaan mensen steevast

00:36:58 - 00:36:59
met de auto naartoe

00:37:00 - 00:37:01
en die kun je wellicht verleiden

00:37:02 - 00:37:03
om een stuk OV te gebruiken,

00:37:03 - 00:37:04
als er op dat eindstation

00:37:04 - 00:37:05
een ander middel klaarstaat

00:37:05 - 00:37:07
voor die last mile.

00:37:07 - 00:37:08
En als we daar met zijn allen op inzetten,

00:37:08 - 00:37:09
met een businesscase

00:37:09 - 00:37:11
met 130.000 gebruikers,

00:37:11 - 00:37:11
denk ik dat de markt

00:37:11 - 00:37:13
daar absoluut in mee gaat bewegen.

00:37:13 - 00:37:15
Het verblijfsdeel is met name interessant

00:37:15 - 00:37:16
omdat je daar

00:37:16 - 00:37:17
de twee werelden duurzaamheid

00:37:17 - 00:37:18
en de sociale componenten

00:37:18 - 00:37:20
bij elkaar ziet komen.

00:37:21 - 00:37:22
Je kunt natuurlijk kijken naar,

00:37:22 - 00:37:23
laten we vergaderaccommodaties

00:37:24 - 00:37:24
als voorbeeld nemen:

00:37:25 - 00:37:26
een groene accommodatie,

00:37:26 - 00:37:27
dat zit ook in het filmpje.

00:37:27 - 00:37:28
Als mensen dat terugkijken

00:37:28 - 00:37:29
kunnen ze dat zien.

00:37:29 - 00:37:31
Dan kan je natuurlijk scoren op:

00:37:31 - 00:37:32
hoe gebruik je je meubilair?

00:37:32 - 00:37:33
Doe je dat circulair,

00:37:33 - 00:37:35
koop je biologisch voedsel in?

00:37:35 - 00:37:36
Hoe groot is de footprint

00:37:36 - 00:37:38
van zo'n bedrijf?

00:37:38 - 00:37:39
Maar je ziet ook dat,

00:37:39 - 00:37:41
met name rond schoonmaak,

00:37:41 - 00:37:44
dat er nog steeds partijen zijn

00:37:44 - 00:37:45
die nog niet helemaal werken

00:37:45 - 00:37:46
zoals wij dat het liefst zien.

00:37:46 - 00:37:48
En er zijn heel veel initiatieven

00:37:48 - 00:37:49
die daarop inzetten.

00:37:49 - 00:37:50
Één ervan is de Code

00:37:50 - 00:37:50
Verantwoordelijk Marktgedrag.

00:37:51 - 00:37:52
Die hebben we ook meegenomen

00:37:52 - 00:37:53
naar aanbesteding.

00:37:53 - 00:37:55
Daar is ook wel wat discussie om geweest:

00:37:56 - 00:37:57
moet je dat nou als eis stellen

00:37:57 - 00:37:57
of niet?

00:37:57 - 00:37:58
Nou, dan zie je eigenlijk

00:37:58 - 00:37:59
het spanningsveld

00:37:59 - 00:38:00
tussen gebruikers

00:38:00 - 00:38:01
die alles willen kunnen boeken

00:38:02 - 00:38:03
versus 'we willen

00:38:03 - 00:38:04
vooral zo sociaal mogelijk'.

00:38:05 - 00:38:06
Nou ja, als je je daaraan committeert

00:38:06 - 00:38:09
dan sluit je misschien weer een deel uit.

00:38:09 - 00:38:10
En dat is denk ik een mooi voorbeeld

00:38:10 - 00:38:13
van opdrachtgever, eindgebruiker

00:38:13 - 00:38:15
versus wat je als inkoop wil realiseren.

00:38:15 - 00:38:17
Zijn er nou bij jullie drie categorieën

00:38:18 - 00:38:19
zoals we zojuist bespraken?

00:38:20 - 00:38:22
En gaat dat nou ook opschuiven

00:38:22 - 00:38:23
in steeds beter worden?

00:38:24 - 00:38:25
Ja, je bedoelt die ambitieniveaus,

00:38:26 - 00:38:27
die drie ambitieniveaus.

00:38:27 - 00:38:28
Ik wíst dat je die vraag ging stellen.

00:38:28 - 00:38:29
- Echt waar?

00:38:29 - 00:38:30
- Ja.

00:38:32 - 00:38:34
- Ja, dat denk ik wel.

00:38:34 - 00:38:35
Ik denk ook wel dat,

00:38:36 - 00:38:38
nou, je noemde het net vergeetpijn.

00:38:38 - 00:38:41
Ik denk ook dat wij als opdrachtgever...

00:38:41 - 00:38:42
Er werd net gezegd van:

00:38:42 - 00:38:43
we zijn redelijk conservatief,

00:38:43 - 00:38:45
we steken niet onze nek uit.

00:38:45 - 00:38:47
Nou ja, innovatie...

00:38:47 - 00:38:48
Ik denk dat wij in dit domein

00:38:48 - 00:38:50
wél die stap zetten.

00:38:50 - 00:38:52
We hebben echt wel een aantal, ja

00:38:52 - 00:38:53
een aanbesteding

00:38:53 - 00:38:55
voor bijvoorbeeld reisplatformen gedaan.

00:38:55 - 00:38:56
Dat er een heel kritisch artikel stond

00:38:56 - 00:38:57
in een blad over:

00:38:57 - 00:38:58
nou ja, wat die Rijksoverheid

00:38:58 - 00:39:00
daar aan het doen is, is knettergek.

00:39:01 - 00:39:02
Maar een jaar later draaide het

00:39:02 - 00:39:03
en toen was ik toch wel een beetje trots.

00:39:03 - 00:39:04
En ik heb ze ook nooit meer gelezen

00:39:04 - 00:39:06
met een ander verhaal.

00:39:06 - 00:39:07
Maar dan zie je dat wij persoonlijk

00:39:07 - 00:39:09
die ambitie wel heel hoog hebben gelegd.

00:39:09 - 00:39:10
Maar die groeit ook wel mee

00:39:10 - 00:39:11
met de mogelijkheden

00:39:11 - 00:39:13
en dat is een samenspel

00:39:13 - 00:39:15
tussen markt en opdrachtgever.

00:39:15 - 00:39:16
Dat zie je eigenlijk terug in twee dingen.

00:39:16 - 00:39:17
Je kan natuurlijk zeggen van:

00:39:17 - 00:39:19
als accommodatie moet je in ieder geval

00:39:20 - 00:39:22
biologische lunches leveren,

00:39:22 - 00:39:24
dat zijn hele tastbare dingen.

00:39:24 - 00:39:24
Een ander voorbeeld is

00:39:24 - 00:39:26
dat wij de CO2-prestatieladder

00:39:26 - 00:39:28
ook meenemen als gunningscriterium.

00:39:28 - 00:39:29
We hebben een aanbesteding gedaan,

00:39:30 - 00:39:31
daar hebben we 10 procent gegund

00:39:31 - 00:39:33
op prijs, 90 op kwaliteit.

00:39:33 - 00:39:35
Ben ik zelf groot voorstander van.

00:39:35 - 00:39:35
Als je die prijs

00:39:35 - 00:39:36
in een bandbreedte kan stoppen,

00:39:36 - 00:39:38
dan heb je die vrijheid ook.

00:39:38 - 00:39:39
Maar toen hebben we gezegd van:

00:39:39 - 00:39:40
joh, beste leverancier,

00:39:40 - 00:39:41
hoe hoog ben jij volgend jaar

00:39:41 - 00:39:42
op je CO2-prestatieladder?

00:39:43 - 00:39:44
En naarmate je daaraan committeert

00:39:44 - 00:39:46
en wat ook echt wordt getoetst

00:39:46 - 00:39:48
en zo niet, dan heb je ook een probleem.

00:39:48 - 00:39:50
Ja, daar gaan we inderdaad in de loop

00:39:50 - 00:39:52
der jaren ook weer de lat omhoog leggen.

00:39:53 - 00:39:56
- Ja, met Maurice heb ik natuurlijk veel

00:39:56 - 00:39:57
samengewerkt de afgelopen jaren.

00:39:57 - 00:40:01
En daar zitten ook allerlei innovaties in

00:40:01 - 00:40:02
die niet het daglicht hebben gehaald.

00:40:02 - 00:40:04
Dus wij zijn wel degelijk

00:40:04 - 00:40:05
naar KLM geweest,

00:40:05 - 00:40:05
we hebben geprobeerd

00:40:06 - 00:40:07
om een aantal dingen te overdragen

00:40:07 - 00:40:09
en soms lukt dat ook niet.

00:40:09 - 00:40:10
En dat zijn overigens de leukste dingen

00:40:10 - 00:40:12
om samen te doen.

00:40:12 - 00:40:14
Dus aan de kijkers

00:40:14 - 00:40:14
thuis zou ik ook zeggen:

00:40:15 - 00:40:17
laat je af en toe ook even uitdagen.

00:40:17 - 00:40:18
Of daag je opdrachtgever uit,

00:40:19 - 00:40:20
zoals Maurice dat met mij doet.

00:40:20 - 00:40:21
En dan zit je op een gegeven moment

00:40:21 - 00:40:21
tegenover KLM,

00:40:21 - 00:40:22
en dat lukt dan misschien

00:40:22 - 00:40:23
een keertje niet,

00:40:23 - 00:40:25
maar de volgende keer misschien wel.

00:40:25 - 00:40:27
Jacqueline, laatste reflectie van jou?

00:40:27 - 00:40:29
Ja, wat ik zou willen zeggen:

00:40:29 - 00:40:30
het is allemaal mensenwerk.

00:40:31 - 00:40:32
En als je de verhalen hoort,

00:40:32 - 00:40:33
en het enthousiasme

00:40:33 - 00:40:36
waarmee de heren vertellen

00:40:37 - 00:40:38
over waar ze mee bezig zijn...

00:40:38 - 00:40:40
Ja, dat vind ik geweldig!

00:40:40 - 00:40:41
En ook dat je ziet

00:40:41 - 00:40:43
dat het allemaal mogelijk is

00:40:43 - 00:40:45
en dat je ook steeds verder

00:40:45 - 00:40:47
kan verbeteren.

00:40:47 - 00:40:49
Die boodschap wil ik wel meegeven.

00:40:49 - 00:40:51
Want het is dus niet een moetje,

00:40:51 - 00:40:53
maar het is gewoon ook best wel leuk, hè?

00:40:53 - 00:40:57
- Absoluut! Het is mogelijk, het is leuk

00:40:57 - 00:40:59
en we maken progressie.

00:40:59 - 00:41:00
- En we maken progressie

00:41:00 - 00:41:02
en we kunnen op een heleboel terreinen

00:41:02 - 00:41:04
maatschappelijk een bijdrage leveren.

00:41:04 - 00:41:05
En daar is het natuurlijk allemaal

00:41:05 - 00:41:06
om te doen.

Mark de Boer is plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en – met collega’s van andere departementen – ICBR-portefeuillehouder voor zowel Strategische Inkoop als Verduurzaming van de Rijksdienst. “Het is onze maatschappelijke plicht als overheid om publieke waarden onderdeel te laten zijn van hoe we inkopen, van ons opdrachtgeven aan de markt”, vindt hij. “Dat gaat verder dan wettelijke verplichtingen en KPI’s. We hebben allemaal de ambtseed afgelegd, en daar hoort een verantwoordelijkheid bij. Daarnaast hebben we een voorbeeldfunctie en hebben we als grote, stabiele inkopende partij een grote invloed op de markt. Bijvoorbeeld door de garantie af te geven dat we voor de langere termijn producten of diensten afnemen, zoals laatst windenergie. Daarmee helpen we het bedrijfsleven te investeren.”

Het is onze maatschappelijke plicht als overheid om publieke waarden onderdeel te laten zijn van hoe we inkopen.” – Mark de Boer, ICBR-portefeuillehouder Verduurzaming Rijksdienst en pSG BZK.

Basiseisen telkens verhogen

Jacqueline Cramer is hoogleraar Duurzaam Innoveren aan de Universiteit Utrecht, maar benadrukt met klem dat zij zich ziet als aanjager van de praktijk. Als voormalig lid van de Amsterdam Economic Board van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zette zij zich in voor een circulaire economie. “Bijvoorbeeld door prestatie-eisen op te stellen om slecht presterende marktpartijen bij de inkoop uit te sluiten.” Basiseisen, zoals geformuleerd in de MVI-criteriatool, vormen als het ware een basis, een vloer. “Die breng je telkens een stukje hoger, zodat marktpartijen op die eisen kunnen anticiperen en zich continu verbeteren.”

Foto van het Symposium

Koplopers en peloton

In de markt onderscheidt Cramer een kleine groep van innovatieve koplopers en een groot ‘peloton’. “Ik focus altijd liever op de vernieuwers, omdat je daarmee kunt zien wat er mogelijk is. Vervolgens moet je de inkoop zo organiseren, dat het peloton op termijn kan aansluiten.” Het aansluiten van de Het aansluiten van het peloton bij de kopgroep moet geen vrijblijvendheid zijn. Juist door de basiseisen (de vloer) te verhogen, dwing je de hele markt om te vernieuwen. “Bovendien ontstaat er op deze manier in de markt een voordeel voor de meest groene partijen”, zegt De Boer. “Omdat financiers zien dat die een sterkere concurrentiepositie krijgen.”

Interne belemmeringen

Opdrachtgeven met aandacht voor publieke waarden hangt niet alleen af van de markt, maar ook van de interne organisatie. Het is uitdrukkelijk niet de inkoper die als enige aan zet is, opdrachtgevers moeten ook voor een sociaal en duurzaam resultaat gaan. Binnen de MRA werden rond het thema circulaire inkoop Communities of Practice georganiseerd om stil te staan bij de praktische uitdagingen. Cramer: “Wat ik hoorde van inkopers was dat interne opdrachtgevers, maar ook andere partijen die bij circulariteit komen kijken, lang niet altijd stonden te springen om te veranderen. Het gaat toch goed zoals we het nu doen? Of je kunt tegen formele belemmeringen aanlopen, zoals aanbestedings- of boekhoudkundige regels, die circulaire inkoop in de weg kunnen staan.”

“Hoe sneller de markt innovaties opschaalt, hoe eerder de prijs zal dalen.” – Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzaam Innoveren, Universiteit Utrecht

Kroket als voorbeeld

Weerstand in houding en gedrag kan ook bij eindgebruikers meespelen. Hoe zorg je voor klanttevredenheid bij MVOI? “Een van de mooiste voorbeelden zijn de kroketten in de catering bij het Rijk”, zegt De Boer. “FMHaaglanden die daarvoor verantwoordelijk is in ons gebouw, heeft gekozen voor een vegetarische kroket als standaard. Wil je in de kantine een vleeskroket, dan moet je dat specifiek vragen en wat langer wachten. Volgens mij is dat een nette manier om het te regelen.” 

Van gloei- naar led-lampen

“Wees ook eerlijk tegen de eindgebruiker dat een nieuw product anders kan worden ervaren”, zegt Cramer. “Iets nieuws vergt een omschakeling. Zoals dat bijvoorbeeld ook was bij de gloeilamp. Toen we de introductie van led-lampen stimuleerden werden we voor van alles uitgemaakt, nu hoor je er niemand meer over klagen.” De Boer: “Dit was ook een mooi voorbeeld van hoe de overheid de markt meenam. Voor partijen als Philips maakten we duidelijk dat led de toekomst zou hebben, dus daarin konden ze investeren.” Cramer: “Hoe sneller de markt innovaties opschaalt, hoe eerder de prijs ervan zal dalen. Dat ontneemt de interne organisatie het argument dat een duurzame keuze duurder zou zijn.”

(Aanvullende) tips voor MVOI:

 • Wees je bewust van je rol als aanbestedende opdrachtgever en draag dit intern ook uit: de overheid heeft de plicht de klimaatdoelstellingen en andere duurzaamheids- en sociale doelen na te streven, heeft hierin een voorbeeldfunctie en kan als launching customer de markt in beweging brengen.
 • Breng van tevoren in kaart wat MVOI in de weg staat. Dat kan per opdracht verschillen: soms zijn het de aanbestedings- of boekhoudkundige regels, dan weer de beleving of het gedrag van de eindgebruiker.
 • Vermoed je dat de keuze voor duurzame inkoop tot een schending van arbeidsrechten leidt? Trek je niet terug als aanbestedende dienst, maar zoek naar transparantie door van marktpartijen inzicht in de keten te eisen. 
 • De rijksoverheid werkt met ambitieniveaus, die op www.mvicriteria.nl staan. Til de ambitie steeds een niveau hoger, door van het tweede niveau het basisniveau te maken. En kondig dit van tevoren aan zodat de markt zich hierop kan voorbereiden.
 • Kies voor een langetermijnaanpak om MVOI-doelen te bewerkstelligen. Zo geef je de markt vertrouwen hierin te investeren.
 • Richt je in eerste instantie op de innovatieve koplopers. Zo krijg je inzicht wat er op het gebied van MVOI al mogelijk is. Zorg er daarnaast voor dat de grote groep van volgers (het peloton) op termijn aansluiten.

“Aanbestedingsregels dwingen je met grotere partijen zaken te doen. Gelukkig konden we terecht bij coöperaties.” – Niels van der Zee, manager, ministerie van OCW

Inkoop via coöperaties

In het mini-symposium kwam ook de praktijk van MVOI aan bod aan de hand van twee cases. Niels van der Zee, manager bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), wilde als opdrachtgever aantrekkelijke relatiegeschenken zo duurzaam mogelijk inkopen. Zijn SG wilde daarnaast designers betrekken en zaken doen met bedrijven die stages stimuleren. Zo kregen ook cultuur en onderwijs aandacht. “Het is een kleine markt met kleine spelers met wie we het liefst direct werken. Aanbestedingsregels dwingen je echter met grotere partijen zaken te doen. Gelukkig konden we ook terecht bij coöperaties.” Dat een circulair geschenk een gewild item kan zijn, bewijst OCW met de Rijkswachter: een uniek houten poppetje gemaakt van de kisten waarmee het Rijksmuseum kunstwerken transporteert. “Achterop staat welk kunstwerk in de kist heeft gezeten. Zo zorg je voor waardevol hergebruik van afvalhout.”

Marktconsultatie

David van ’t Hag, senior inkoopadviseur van het Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) Noord, begeleidde Van der Zee bij de duurzame inkoop. “We hebben voorafgaand aan de aanbesteding een marktconsultatie georganiseerd om de plannen rond MVI te delen. We wilden weten welke kansen marktpartijen zagen. Dat werd zeer gewaardeerd door hen. Zo kunnen zij zich goed op een aanbesteding voorbereiden. Voor circulair inkopen is het belangrijk dat de hele keten daarin samenwerkt.” Die voorbereiding is ook nodig voor de aanbestedende dienst zelf. “Het is belangrijk dat opdrachtgevers tijdig de inkoop betrekken, zodat je gezamenlijk kunt onderzoeken wat de duurzame mogelijkheden zijn.”

“Het is belangrijk dat opdrachtgevers tijdig de inkoop betrekken, zodat je gezamenlijk kunt onderzoeken wat de duurzame mogelijkheden zijn.” – David van ’t Hag, senior inkoopadviseur, IUC Noord

Vervoer en verblijf

Een (rijks)inkoopcategorie waar duurzaamheid ook een grote rol speelt is Vervoer en verblijf. Neem alleen al de CO2-voetafdruk van de vele reisbewegingen die rijksmedewerkers maken. Maurice Boiloie kan als verantwoordelijke categoriemanager mooie voorbeelden geven van de stappen die het Rijk zet en de keuzes die hij daarbij maakte. “We zijn een contract van 8 jaar aangegaan zodat we geleidelijk de functionaliteit van onze reis-app en de alternatieven voor de auto kunnen uitbreiden. Denk aan de mogelijke vervoermiddelen die voor je klaarstaan na aankomst op een OV-station, voor the last mile. Omdat we zo veel gebruikers hebben, wil de markt hier ook wel op inzetten. Zo gaan duurzaamheid en klanttevredenheid hand in hand.” Volgens Boiloie duurt het vaak wel even voordat zo’n duurzame keuze is ingeburgerd. “Gedragsverandering is de grootste uitdaging bij verduurzamen.” Dat is ook de kernboodschap in zijn recente video.

Gedragsverandering is de grootste uitdaging bij verduurzaming.” – Maurice Boiloie, categoriemanager Vervoer en verblijf, Rijksoverheid

(Aanvullende) tips voor MVOI:

 • Wil je in zee gaan met kleine, innovatieve marktpartijen maar laten de aanbestedingseisen dit niet toe? Kijk of je zaken kan doen via een coöperatie.
 • Begin ruim op tijd aan de duurzame en sociale inkoop zodat je samen met de markt kunt uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.
 • Laat prijs voor een klein percentage meewegen in de aanbesteding: dat kan als je werkt met een bandbreedte als budget waarbinnen inschrijvers vervolgens alle ruimte kunnen nemen voor een duurzaam en sociaal aanbod.
 • Maak van de duurzame, circulaire en sociale opties de standaard zodat eindgebruikers niet automatisch kiezen voor het traditionele aanbod.
 • Geef aandacht aan klanttevredenheid. Een duurzame keuze moet geen straf maar een beloning zijn.
 • Wees eerlijk tegen eindgebruikers over het ingekochte product of dienst, houd rekening met een gewenningsperiode en stel bij als de klanttevredenheid laag blijft.