Met wie fiets jij op 25 mei?

Donderdag is het de landelijke ‘fiets naar je werk’- dag. Fietsen is een gezonde en duurzame manier van reizen. De themadag sluit goed aan bij de nieuwe overheidscampagne “Da’s zo gefietst” én het rijksbrede doel om minder CO2 uit te stoten door bewuster te reizen.

Mensen op de fiets

Da’s zo gefietst

Een kwart van alle verplaatsingen in ons land gaat met de fiets. Dat is nergens in de wereld zo hoog. Ons land heeft bovendien meer fietsen dan inwoners. Toch is er ook nog veel te winnen. Een derde van alle autoverplaatsingen in Nederland is korter dan 5 kilometer. Naar het werk, de bakker of bibliotheek: vaak een afstand die voor velen prima te fietsen is. Voor die korte ritjes kunnen de meeste mensen écht net zo makkelijk de fiets nemen. Met de publiekscampagne “Da’s zo gefietst!” wil het ministerie van IenW net dat laatste zetje geven om die fiets te pakken. Want als je gezond genoeg bent om de tweewieler te pakken, dan is vaker fietsen goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. 

Gunstige regelingen voor fietsen naar het werk

Ook het Rijk als werkgever stimuleert om op de fiets naar het werk te gaan. Gerard de Koe, coördinator CAO Rijk: ”Door hybride werken, kiezen we waar en wanneer we werken. Daar hoort ook de keuze bij ook bij hoe je dan reist. Met reizen stoten we met z’n allen CO₂ uit. Vanuit het klimaatakkoord zijn er rijksbreed afspraken gemaakt dat we ons in gaan zetten op minder CO₂-uitstoot. Door bewust te reizen en bijvoorbeeld vaker de fiets te pakken, dragen we bij aan het verlagen van de uitstoot”. In de cao zijn regelingen opgenomen om fietsen te stimuleren - onder de rijksmedewerkers voor wie dat mogelijk is. Allereerst is er een hoge vergoeding voor fietsen. Rijksmedewerkers krijgen 21 cent per kilometer. Ook kunnen zij één keer in de vijf kalenderjaren met een vergoeding een (tweedehands) fiets (en accessoires) kopen. Deze vergoeding is 500 euro en kan bovendien aangevuld worden met het Individueel Keuze Budget (IKB) tot aan 1.500 euro (totaal dus2.000 euro). Dat geeft een fiscaal voordeel. In de pilot duurzame cao gaat één van de geselecteerde ideeën over hoe de fietsregeling kan worden uitgebreid. Bijvoorbeeld met een vergoeding voor onderhoud en fietsenstalling. Een ander geselecteerd idee heeft als insteek het combineren van vervoersmiddelen tijdens een reis. Wie weet wordt het in de toekomst dus nog makkelijker. 

Optimaliseren van de fietsparkeervoorzieningen

Goede fietsvoorzieningen op het werk ondersteunen de doelen en de motivatie om op de fiets naar het werk te komen. De facilitaire dienstverleners voor de Rijksoverheid, zijn verantwoordelijk voor een prettige werkomgeving en de voorzieningen in de rijksgebouwen, zoals de fietsenstallingen, oplaadpunten voor e-bikes en mogelijkheden om te douchen. Zij zijn bezig om samen met ministerie BZK en het Rijksvastgoedbedrijf een leidraad te maken voor het optimaliseren van de fietsparkeervoorzieningen bij de Rijkskantoren. Centraal hierin staat de vraag: Wat is er nodig om fietsenstallingen zodanig te ontwikkelen dat we als Rijk fietsparkeervoorzieningen kunnen aanbieden aan medewerkers en bezoekers met het oog op:

  • Duurzaamheid (vitaliteit, circulariteit, stimuleren fietsgebruik)
  • Toegankelijkheid (aantrekkelijk, veilig, comfortabel)
  • Toekomstbestendigheid (anticiperen op veranderend fietsaanbod)

Sjoerd van Erp, Productmanager Gebouw & Logistiek bij FMHaaglanden: “Deze leidraad moet ons meer richting gaan geven om op natuurlijke momenten van nieuwbouw en renovatie de fietsparkeervoorziening optimaal in te richten. Daarnaast kan het een waardevol instrument zijn om een bestaande situatie te toetsen en binnen de mogelijkheden te optimaliseren.”

Dan resteert nu nog de vraag: wie nodig jij uit om donderdag samen naar het werk te fietsen?