Verder kijken dan alleen de techniek

Studenten van de Universiteit Leiden doen onderzoek naar duurzaamheid bij de afdelingen bedrijfsvoering/inkoop van de overheid. Bij deze duurzaamheidsuitdagingen stellen studenten de vraag: “Hoe kan een departement zijn bedrijfsvoering verduurzamen?” Deze week: de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De studenten van de universiteit Leiden
Van links naar rechts: Sarah Kluge (voorzitter), Yvette Nason (contactpersoon), Sander ten Caat (supervisor), Anne-Jolijn Sophie Wolters (secretaresse), Lucas Albertus Jozef Jonk (assistent voorzitter), Alexia Skrypnyk (editor) en Chris Steensma (opdrachtgever RVO)

Gebouwen zijn grote bronnen van CO2-uitstoot en afval. Dit begint bij de bouw en zet zich voort tijdens het gebruik van een pand. Door te kijken naar de verlichting, het gebruik van apparatuur en het reguleren van de temperatuur is het mogelijk om de ecologische afdruk van een pand fors te verminderen. Maar dan moeten wel de juiste technieken worden toegepast. 

Door haar eigen gebouw in Den Haag te verduurzamen, kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een steentje bijdragen aan het doel om de CO2-uitstoot in Nederland de komende jaren te verminderen. Dit is iets waar wij, als studenten van Governance of Sustainability aan de Universiteit Leiden (een studie gericht op het snijvlak tussen overheid(sbeleid) en duurzaamheid), graag aan willen bijdragen. Ons doel is om te onderzoeken hoe het gebouw van RVO duurzamer kan worden; met name op het gebied van energieverbruik en afval, om zo het kantoor toekomstbestendig te maken.

Doorbreek de complexiteit

Ons onderzoek is onder andere gebaseerd op elders toegepaste technieken, onderzoek en kaders (bv. het Levende Gebouw en Paris Proof buildings). Alhoewel er veel onderzoek is gedaan, is maatwerk vereist om tot effectieve oplossingen te komen. Elk gebouw en elke organisatie is nu eenmaal anders. In het geval van de RVO zijn er vele oplossingen mogelijk. Maar de uitvoering ervan is soms lastig, omdat de verantwoordelijkheid is verdeeld over meerdere bestuurslagen binnen en buiten RVO. Door dat complexe bureaucratische systeem is niet alles even makkelijk haalbaar.  

Deze complexe structuren leiden soms tot onenigheid tussen de verschillende partijen wanneer ze niet weten bij wie ze terecht moeten met klachten of suggesties. Dit betekent dat we bij het aandragen van onze voorstellen naast technische oplossingen ook moeten kijken naar het verbeteren van de communicatiestructuur van de RVO met andere partijen zoals Rijksvastgoedbedrijf en FMHaaglanden. Bovendien is het belangrijk dat onze voorstellen goed zijn onderbouwd om voldoende draagvlak te creëren bij de gebouwbeheerders, de verhuurders van het pand en de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Een voorbeeld hiervan is het voorstel om meer groen te introduceren in het pand. Denk hierbij aan groene gordijnen/muren, samenwerking met een startup die zich bezighoudt met biologische compost of herziening van papierleveranciers. Het verduurzamen van het RVO-gebouw kent vele aspecten, waardoor het onderwerp en het doel redelijk breed zijn. Dit maakt het soms lastig om het probleem en de oplossingen af te bakenen, maar het geeft ons ook de ruimte om creatief te denken en nieuwe ideeën in te brengen. Wij hopen hiermee dat we het draagvlak en enthousiasme om het RVO-gebouw te verduurzamen, kunnen vergroten bij alle bestuurslagen. Over een tijdje delen we het resultaat van ons onderzoek op deze site.