Maak je duurzame ambities concreet met deze handreiking

Wil je jouw doelstellingen concreet maken voor de inkoopstrategie Inkopen met Impact? De nieuwe PIANOo-handreiking Aan de slag met het Ambitieweb helpt je daarbij! De handreiking ondersteunt overheden bij de toepassing van het Ambitieweb met een stappenplan om tot duurzame acties en maatregelen te komen voor inkoopopdrachten.

Een schematische weergave van het Ambitieweb, een hulpmiddel om ambities te bepalen voor duurzamer werken.

Het Ambitieweb is een visueel hulpmiddel dat de doelen van een inkoopopdracht laat zien, verdeeld over verschillende thema’s en uitgedrukt in 3 ambitieniveaus. Het helpt projectteams om gezamenlijke afwegingen te maken en de dialoog over duurzaamheid te structureren, zodat duurzame maatregelen geformuleerd en vastgelegd. Het ambitieweb sluit aan bij de MVI-criteriatool, waar je voor de drie niveau’s inkoopcriteria kan vinden en selecteren.

Ondersteunende tool

De handreiking van PIANOo biedt onder andere een stappenplan om het gesprek over duurzaamheid binnen projectteams te organiseren. Dit stappenplan is gebaseerd op praktijkervaringen van verschillende organisaties. Het is een eerste aanzet – als je deze stappen volgt dan kom je tot goed resultaat. Het is daarentegen géén blauwdruk: iedereen is vrij om dit toe te passen zoals hij of zij denkt dat het beste bij de situatie past.

Ook bevat de publicatie 5 praktijkvoorbeelden van overheden die het Ambitieweb al succesvol toepassen in de praktijk. Daarnaast is er een tool beschikbaar die helpt bij het opstellen van uw eigen Ambitieweb.

Aan de slag met het Ambitieweb?

Misschien heb je al eens het Ambitieweb van Rijkswaterstaat gezien. Dat is dus  één van de toepassingen. We hebben niet één Ambitieweb nodig, maar veel meer. Gelukkig werken steeds meer onderdelen van het Rijk met deze systematiek om ambities te formuleren. Neem de PIANOo-handreiking er dus bij als je (voorbereiding van) aanbestedingen oppakt of ambities wil vastleggen voor je categorie, afdeling of organisatie. Er worden je thema’s aangereikt, maar kies vooral wat van toepassing is voor jouw organisatie. Wil je weten welke doelen er bij het Rijk zijn gesteld op thema’s als circulariteit, klimaat en participatie? Je vindt die in Inkopen met Impact en in het klimaatakkoord (hoofdstuk 10D): Een voorbeeldrol voor de Rijksoverheid.

En wil je nog niet meteen de (inkoop)diepte in, maar de mogelijkheden op een leuke en goede manier verkennen? Daarvoor kun je naast de handreiking ook het Ambitiewebspel gebruiken. Ook daarbij kun je zelf thema’s kiezen, of juist de thema’s van Inkopen met Impact gebruiken. Of allebei.

Download

Download de handreiking en tools op pianoo.nl of zie de inkoopstrategie en het Ambitiewebspel.