Het Ambitieweb

Ambities worden concreet gemaakt in dialoog tussen opdrachtgevers, inkopers en beleid/vakdepartementen. Zij maken inzichtelijk waar binnen hun eigen departement en rijksbreed de grootste effecten gesorteerd kunnen worden, met gerichte acties. Het Ambitieweb is een belangrijk hulpmiddel om het gesprek op gang te brengen.

Visual van het Ambitieweb met daarin de thema's en niveaus van actie: strategisch plan/MVI-actieplan, opdrachtverlening of managementafspraak, categorieplannen of routekaarten, inkoopopdrachten en rapportage.

Het Ambitieweb is in de basis een eenvoudige aanpak, die de doelen van een organisatie of een project/contract in één oogopslag inzichtelijk maakt. Daarmee helpt het:

  • de opgave te structureren;
  • impact te identificeren;
  • doelen transparant(er) en meetbaar te maken;
  • de dialoog te ondersteunen;
  • focus aan te brengen in het inkoopproces.

Het Ambitieweb heeft ook een prominente plek in de inkoopstrategie van het Rijk. Hoe beter de ambitie in zicht is gebracht, hoe meer houvast de opdrachtgevers en inkopers in de lagen daaronder hebben om de ambitie te concretiseren.

Het Ambitieweb in de praktijk

Lees hier hoe het Ambitieweb werkt en tot stand kwam. Het Ambitieweb kent een Rijksbrede variant, zoals beschreven in de Inkoopstrategie. Het kennisteam MVI van Rijkswaterstaat creëerde een op maat gemaakt Ambitieweb Bedrijfsvoering en bijvoorbeeld ook het Rijksvastgoedbedrijf heeft een eigen variant gemaakt. Er werken steeds meer onderdelen van het Rijk met deze systematiek om ambities te formuleren. Deze PIANOo-handreiking helpt daarbij, daarin staat ook het basis-Ambitieweb wat je zelf kunt aanpassen op jouw organisatie en doelstellingen. 

Wil je nog niet meteen de (inkoop)diepte in, maar de mogelijkheden op een leuke en goede manier verkennen. Daarvoor kun je het Ambitiewebspel gebruiken. Ook daarbij kun je zelf thema’s kiezen, of juist de thema’s van Inkopen met Impact gebruiken. Of allebei.