De MVOI-criteriatool

Heb je inzicht in de ambities? De MVOI-criteria-tool helpt om de ambitie om te zetten naar concrete inkoopcriteria. Voor diverse MVOI-productgroepen kun je op drie ambitieniveaus concrete MVI-criteria te kiezen. Voor een aantal daarvan is toepassen van de minimumeisen verplicht.

Met behulp van de MVOI-criteriatool verzamel je snel de meest recente MVOI-criteria voor je inkoopdocument. Je kunt zowel geschiktheidseisen, selectiecriteria, eisen, gunningscriteria als contractbepalingen selecteren. Daarbij kun je kiezen uit drie ambitieniveaus (dezelfde als die in het ambitieweb): basis, significant en ambitieus. En zie je ook wat de relevante duurzaamheidsthema’s zijn waarop het criterium betrekking heeft. Vervolgens kun je je selectie downloaden. Deze teksten kun je na controle en eventuele aanvulling overnemen in je aanbestedingsdocument.

Alt-tekst: Een illustratie van een fietser op een weg. Langs de weg staan drie borden geplaatst. De borden geven drie verschillende niveaus aan: van uitsluiten naar aanmoedigen en excelleren.  Niveau 1: Basis: stellen van eisen. Uitsluiten niet-duurzame producten en diensten. Bij standaardaanbestedingen, impact wordt vooral gerealiseerd door uniforme toepassing van eisen. Niveau 2: Significant: scherpere eisen en gunningscriteria. Aanmoedigen duurzame producten en diensten. Op basis van beleidsambities en redelijke kans op impact. Niveau 3: Ambitieus: functionele en experimentele criteria. Nieuwe oplossingen en innovatie. Bij sterke innovatiebehoefte, betekenisvolle impact, hoog inkoopformule, sterke marktpositie.