Herkenbaar én circulair product: video ‘De reis van de stoel’ toont duurzame ambitie in de praktijk

50% minder nieuwe grondstoffen gebruiken in 2030 en baankansen regelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het zijn twee van de vijf rijksbrede ambities, waar ook de vier concerndienstverleners (CDV’s) van het Rijk – bestaande uit de Belastingdienst, FMHaaglanden, de Dienst Justitiële Inrichtingen en Rijkswaterstaat –al een paar jaar aan werken. Dat doen zij samen met de inkoopcategorie Werkplekomgeving. De samenwerking leidt tot mooie resultaten, ook waar het de communicatie aangaat.

Meerdere circulaire stoelen

Tot de verbeelding sprekend

“Voor het eerst hebben we nu ook op communicatief vlak de handen ineengeslagen, met als resultaat een video die laat zien hoe we concreet impact maken”, aldus Hairo van den Berg, Aspectmanager Duurzaamheid bij Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (CFD) van de Belastingdienst. Het CFD faciliteert zo’n 100 kantoren in Nederland. Daarin verzorgen ze services voor de medewerkers van de Belastingdienst en andere overheidsorganisaties (ruim 40.000 werkplekken).

Of het nu gaat om bureaustoelen of andere voorwerpen; nieuwe producten gaan hand in hand met fors grondstoffengebruik en hebben aanzienlijke CO₂-impact. Reparatie en hergebruik van bureaustoelen is dan ook erg de moeite waard. Hairo: “De categorie Werkplekomgeving heeft een geweldige werkwijze ontwikkeld om bureaustoelen zo lang mogelijk bínnen het Rijk te houden. Dit deed de categorie samen met het Landelijk Facilitair Management Overleg (LFMO), waarin de vier CDV’s zich hebben verenigd."

De video laat zien hoe een bureaustoel dankzij reparaties, (her)gebruik op diverse locaties en hoogwaardige recycling een sterk verlengde levensduur heeft. Het streven is de bureaustoel zo lang mogelijk als stoel in te zetten. Wanneer dat niet langer haalbaar is, krijgen onderdelen een andere toepassing, soms onzichtbaar en soms juist heel creatief. “Dit verhaal, de ‘reis van de stoel’, wilden we vanuit de kennisgroep Duurzaamheid van het LFMO graag delen met alle medewerkers en klanten binnen het Rijk”, vertelt Hairo. 

“Door dit verhaal onder de aandacht te brengen, vergroten we niet alleen de bekendheid maar zorgen we ook voor een stukje trots onder medewerkers en klanten.”

Het LFMO sloeg daarom de handen ineen met de categorie Werkplekomgeving voor een communicatieve co-productie. Martijn van der Rijt, categoriemanager Werkplekomgeving, vertelt: “Iedereen heeft graag een goede bureaustoel, en bij dit belangrijke gebruiksvoorwerp boeken we veel circulaire vooruitgang. We houden de grondstoffen binnen de keten en doordat we dus minder nieuwe producten uit landen als China importeren, verminderen we de transportimpact. Allemaal stappen richting een circulaire toekomst.”   

Van lineair naar circulair

Volgens Hairo weten veel rijksmedewerkers niet of onvoldoende dat hun werkgever zo duurzaam omgaat met – bijvoorbeeld - bureaustoelen. “Door dit verhaal onder de aandacht te brengen, vergroten we niet alleen de bekendheid maar zorgen we ook voor een stukje trots onder medewerkers en klanten. Werken aan duurzame impact draagt in toenemende mate bij aan aantrekkelijk werkgeverschap. We benadrukken dat de overheid haar voorbeeldrol pakt. En onze interne klanten willen we ervan overtuigen dat nieuw inkopen vaak niet nodig is. Video’s als deze kunnen helpen bij de switch van lineair denken naar circulair denken.”

Magazijn met onderdelen voor stoelen

Social return

De duurzame omgang met bureaustoelen wordt gecombineerd met sociale duurzaamheid, vertelt Hairo. “Binnen de Rijksoverheid willen we 5.000 participatiebanen invullen. Een groot deel van de werkzaamheden aan de stoelen wordt gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een absolute win-winsituatie.” 

“De onderlinge samenwerking tussen de CDV’s is ingestoken op elkaar ondersteunen, zodat niet iedere CDV zelf het wiel opnieuw hoeft uit te vinden."

Krachtenbundeling

Vanuit de samenwerking tussen de vier CDV’s en de categorie Werkplekomgeving is bewust gekozen voor een video die focust op de inhoud – wat gebeurt er met een stoel? – en niet op de organisatie eromheen, het klantportfolio of de specifieke CDV’s. Volgens Marcia van Dooren, directeur van CFD, voorzitter van het LFMO en duurzaamheidsambassadeur, is goede interne samenwerking de succesfactor voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. “De onderlinge samenwerking tussen de CDV’s is ingestoken op elkaar ondersteunen, zodat niet iedere CDV zelf het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Door die kennisuitwisseling kunnen we de verduurzaming de komende jaren gaan versnellen.” Hairo vult aan: “Vanuit de kennisgroep Duurzaamheid ondersteunen we elkaar bijvoorbeeld op projecten en we organiseren workshops over duurzaamheid voor anderen.” 

Dankzij deze krachtenbundeling én het inkoopvolume van het Rijk kunnen echt duurzame stappen worden gezet, besluit Hairo. “We moeten niet onderschatten dat de overheid een spilfunctie heeft in het aanjagen van innovatie en duurzaamheid in de markt. Dat gaat om producten én social return. Ik hoop dat we meer succesvolle producten of werkwijzen kunnen delen, zoals nu de reis van de stoel. Heeft iemand een goede suggestie om zoiets binnen het Rijk uit te lichten, dan hoor ik dat graag!” 

Wil je een suggestie met Hairo delen? Dat kan met een e-mail naar denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl