Rijksbrede Producten- en Dienstencatalogus Facilitair

Doel: Overzicht geven van de rijksbrede producten en diensten voor de facilitaire dienstverlening. En via de duurzaamheidsbijlage inzicht geven in de duurzaamheid ervan. 

Of het nou gaat om catering, beveiliging, of kantoorbenodigdheden, het Rijk werkt aan een zo duurzaam mogelijk facilitaire dienstverlening. De vier concerndienstverleners van de Rijksoverheid hebben dit doel vastgelegd in de duurzaamheidsbijlage bij de Rijksbrede Producten- en Dienstencatalogus. Per onderwerp laat deze bijlage zien hoe de vier facilitaire dienstverleners van het Rijk bijdragen aan klimaatneutraliteit, circulariteit, arbeidsparticipatie en naleven van internationale sociale voorwaarden.

De Rijksoverheid heeft vier concerndienstverleners (CDV’s). Dit zijn Belastingdienst/CFD, Facilitair Bedrijf DJI, FMHaaglanden en Rijkswaterstaat CDV. Deze organisaties moeten zorgen voor duurzame facilitaire dienstverlening. Het doel is dat in 2030 de diensten van de CDV’s zijn veranderd in circulaire facilitaire diensten met een neutrale CO₂-impact. Om dit te bereiken worden bijvoorbeeld steeds meer elektrische voertuigen ingezet. Verder maken ze werk van het verminderen van afval, voedselverspilling en het gebruik van primaire grondstoffen. Dit zijn grondstoffen die direct uit de natuur worden gewonnen, zoals olie, gas, erts en steen.

Het doel is dat we spullen en grondstoffen zo veel mogelijk hergebruiken. In contracten met leveranciers worden deze doelen duidelijk vastgelegd. Daarnaast is er blijvend aandacht voor sociaal werkgeverschap. De CDV’s zorgen bijvoorbeeld voor opleidingsplaatsen en stages. En zij geven kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tot slot wordt ook kritisch gekeken naar de productieketen, om na te gaan of er geen mensenrechten worden geschonden, of spullen worden gemaakt onder goede arbeidsomstandigheden en of leveranciers bij de productie het milieu niet schaden.

Hoe en hoe snel dit wordt bereikt kan per CDV verschillen. Dat komt bijvoorbeeld door verschillen in:

  • de afhankelijkheid van aanbestedingen,
  • de looptijd van contracten,
  • welke duurzaamheidsdoelen voorrang krijgen per CDV.