Format MVOI-actieplannen

Wat is eigenlijk de ambitie van mijn eigen organisatie? Ben je op zoek naar richting voor het maken van een duurzame keuze dan helpt om te weten wat de speerpunten van de eigen organisatie zijn.

De Rijksoverheid streeft naar MVOI-actieplannen voor elk departement. In die plannen wordt aangegeven welke ambities het departement heeft op welke doelstellingen, en welke concrete acties zij hiertoe uitvoeren. Het gaat hierbij zowel om departementspecifieke inkoop (inkoop die alleen het ene departement zelf raakt) als generieke inkoop (voor de hele rijksoverheid via categoriemanagement). De Rijksbrede doelen lees je op de pagina doelen of in de inkoopstrategie van het Rijk. Bekijk ook de departementale MVOI-actieplannen.

Veel ministeries kiezen er voor om naast het MVOI-actieplan ook een Duurzaamheidsplan te maken. Of om die twee samen te voegen. In een duurzaamheidsplan staat wat een ministerie - naast slim inkopen – nog meer doet om de duurzame rijksdoelen te bereiken. Het schrijven van een MVOI- of Duurzaamheidsplan is een verplichte en belangrijke eerste stap, maar het gaat natuurlijk om de resultaten. Daarom is ook afgesproken dat de bestuursraad van een ministerie via een planning- en controlcyclus volgt hoe het met die resultaten staat en ingrijpt als het nodig is.

Categorieplannen en routekaarten

Het Rijk koopt veel ingekochte goederen en diensten gezamenlijk in, van bedrijfsauto’s tot kantoorartikelen en van datacenters tot de inhuur van personeel. Zo’n bundel noemen we ‘inkoopcategorieën’, en voor elk van de 22 categorieën is er een categorieplan. Categorieplannen geven een beeld van de inkoopstrategie, de geplande aanbestedingen en hoe de categorie invulling geeft aan de MVOI-doelstellingen. De categorieplannen van het Rijk staan (na afronding) op de pagina ‘Zaken doen met het Rijk’. Voor grond-, weg- en waterbouw en vastgoed werkt het Rijk niet met categorieplannen maar met routekaarten. Daarin staat de concrete ambitie, uitgezet in de tijd.