EnergieRijk Den Haag viert ondertekening Warmteconvenant en ingebruikname Stadsbatterij

Op 24 oktober ondertekende een groot aantal maatschappelijke vastgoedpartijen en Eneco het Warmteconvenant. Het Rijk was erbij! In dit convenant geven zij aan dat ze de energievoorziening van overheidsgebouwen in het centrum van Den Haag gaan verduurzamen, en daarvoor kennis zullen delen en concrete maatregelen zullen nemen. Ook de innovatieve Stadsbatterij is tijdens de feestelijke viering in de onderdoorgang van Rijnstraat 8 in gebruik genomen. Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, wethouder Arjen Kapteijns van Den Haag en gedeputeerde Frank Rijkaart waren erbij aanwezig. André Weimar, directeur IFHR, gaf samen met anderen namens de rijksoverheid het startsein voor de stadsbatterij. 

De feestelijke opening van de stadsbatterij

Samen verduurzaming mogelijk maken

In 2018 hebben gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en andere (semi-) publieke organisaties en partners zich onder de naam EnergieRijk Den Haag (ERDH) verenigd. Gezamenlijk willen zij ervoor zorgen dat de belangrijkste (semi-) overheidsgebouwen in 2040 klimaatneutraal zijn. ERDH is gestart vanuit het inzicht dat het verduurzamen van gebouwen vaak slimmer gerealiseerd kan worden als dit gebouwoverstijgend wordt aangepakt, in plaats van met de gebruikelijke ‘gebouw voor gebouw’-aanpak.

Op 24 oktober zetten het RVB, provincie Zuid-Holland, BAM, de Unie van Waterschappen, Haaglanden Medisch Centrum en Eneco een volgende stap om de energievoorziening van gebouwen te verduurzamen. Zij zullen kennis over verduurzamingsmaatregelen en initiatieven uitwisselen en concrete maatregelen nemen. Denk hierbij aan het testen van temperatuurverlaging bij alle gebouwen van de partners. Eerste onderzoeksresultaten laten zien dat ook met een lagere temperatuur van het stadsverwarmingsnet medewerkers hun werkplek als comfortabel ervaren. Met minder energiegebruik en minder CO₂-uitstoot tot gevolg. 

Minister voor Energie en Klimaat Rob Jetten:

“Met het tekenen van dit warmteconvenant bereiken we een nieuwe mijlpaal. Hierdoor kunnen we samen een volgende stap zetten naar een verdere verduurzaming van het stadsverwarmingsnet in Den Haag.”

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen:

"We weten allemaal dat we werk moeten maken van de energietransitie. Het is daarin belangrijk dat we als Rijk in de praktijk brengen wat wij van anderen verlangen. Met dit Warmteconvenant werken we aan de verduurzaming van onze overheidsgebouwen. Dat brengt ons weer een stap dichterbij om in 2040 een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben."

Een Stadsbatterij om het elektriciteitsnet te ontlasten

Behalve dat de ondertekening van het Warmteconvenant plaatsvindt, is op deze dag ook de Stadsbatterij in gebruik genomen. Deze staat in de onderdoorgang van Rijnstraat 8 en verzorgt deels de elektriciteitsvoorziening van het kantoorgebouw van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). 

Als gevolg van de verdere elektrificatie van de gebouwde omgeving, ontstaat krapte op het elektriciteitsnet. Daarom is het belangrijk dat er meer kennis komt over het opslaan en onttrekken van elektriciteit met behulp van batterijen. Met de Stadsbatterij kan duurzame energie op een later moment worden gebruikt dan dat deze opgewekt wordt. Ook kan elektriciteit worden geladen wanneer deze ruim, en dus goedkoop, voorhanden is. Bijvoorbeeld bij veel wind of overvloedige zonneschijn. Daarnaast vangt de Stadsbatterij pieken en dalen op in het lokale elektriciteitsnet en ontlast het daarmee het net. 

Op de langere termijn zouden batterijen zoals de Stadsbatterij ingezet kunnen worden in zogenaamde Smartgrids. Dit zijn elektrische netwerken die ervoor zorgen dat verschillende belanghebbenden op elkaar in kunnen spelen. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld gecentraliseerde en gedecentraliseerde producenten, leveranciers, transport- en distributienetbeheerders en consumenten. De Stadsbatterij is een initiatief van ERDH en is tot stand gekomen met medewerking van Ateps, BAM, Invesis, Troef Energy en het RVB. 

Minister voor Energie en Klimaat Rob Jetten:

“De Stadsbatterij stelt ons in staat om in het centrum van onze hofstad te leren hoe deze manier van energie opslaan precies werkt voor het gebruik in ons vastgoed.”

Meer over de ondertekening en de ingebruikname van de Stadsbatterij lees je hier: Warmteconvenant getekend en Stadsbatterij in gebruik genomen | Nieuwsbericht | Energierijk Den Haag