Duurzaamheid gaat niet alleen over het milieu

Regelmatig horen we nog dat duurzaamheid alleen over het milieu gaat. Maar het gaat ons om meer. We vinden dat een goede duurzame transitie alleen mogelijk is als dit niet ten koste gaat van mensen. Dat betekent dat we bij de verandering naar een klimaatneutrale en circulaire economie ook inzetten op de sociale aspecten. Zoals social return en het toepassen van Internationale Sociale Voorwaarden.

Die aspecten gelden in het algemeen, ze zijn niet specifiek op één productgroep of onderwerp van toepassing. Daarom zul je de sociale doelen in de uitwerking van de doelen per onderwerp minder prominent terugzien. Soms is dat ook omdat ze lastiger in harde getallen te vatten zijn dan bijvoorbeeld energiebesparingsdoelen. Maar dat wil niet zeggen dat ze minder belangrijk zijn. Ga je aan de slag met duurzaamheid, kijk dan dus ook altijd goed naar de mogelijkheden om positieve sociale impact te realiseren.