Design voor Duurzaam – innovatieve aanpak pilot cao

De Rijksoverheid is de pilot verduurzaming CAO Rijk samen met de vakbonden gestart. De reden? Ook in de arbeidsvoorwaarden zien werkgever en werknemersorganisaties mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een beter klimaat en milieu. Collega's van verschillende rijksorganisaties zijn vol energie aan de slag gegaan om de 14 eerder geselecteerde ideeën om te vormen tot echte experimenten, die mogelijk een plek kunnen krijgen in de CAO Rijk. Dit gebeurt met de methode Design voor Duurzaam. Bekijk de video voor de innovatieve aanpak van deze pilot.

Voice over video pilot cao
 
De wereld kantelt. 
 
Wachten we af, of komen we in beweging?

Het Rijk zet de knop om 


Wij staan op

Voor alle 140.000 rijkscollega’s.

Van schoonmakers, ICT-ers tot inspecteurs

Onze ambitie? …de meest duurzame cao 

Wij zijn van doen en doorbreken silo’s

Een andere aanpak, aan de randen van het systeem, geeft inzichten van werknemers door aan de werkgever  


Van nieuw naar hergebruik 
 
Van beton naar groen.
 
Van energievreters naar -gevers

Kleine experimenten worden groots

In hoog tempo

Van idee naar schets

Experimenteren

Leren

Startend van onderop
 
Hordes nemend

In co – creatie 

Bieden wij perspectief,en brengen beweging.
 
Klaar voor de volgende stap

Met jou?