Foto van een bloesem in bloei

Jaarcijfers 2023: Aandacht voor het klimaat werpt haar vruchten af!

Hoeveel gas hebben we verbruikt bij de Rijksoverheid? Hoe vaak pakten we een dienstauto, het ov of het vliegtuig? En, liggen we op koers voor het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking? In ‘Mei Verantwoordingsmaand’ zetten we alle resultaten op een rij. En geven we tips om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheidsverslaglegging.

Verduurzaming rijksbedrijfsvoering 2023: wat ging goed, wat kan beter?

Aandacht voor het klimaat werpt haar vruchten af. Ondanks dat onze CO2-uitstoot voor zakelijk reizen in 2023 gestegen is, daalde de totale CO2-uitstoot van de Rijksoverheid. Dit komt onder andere door de forse energiebesparing in de panden. 

Een aantal belangrijke resultaten:

  • Van april t/m december verminderde het gasverbruik met 26%. De stroom die we inkopen is 100% groen. Daarvan komt 52% uit Nederland.
  • We rijden minder met dienstauto’s, maar vliegen weer vaker.
  • MVOI-criteria zijn vaker toegepast.

Op de Feiten & Cijfers-pagina’s vind je meer resultaten die het Rijk boekte op weg naar een klimaatneutrale, circulaire en sociale bedrijfsvoering.

Afbeelding van een laadpaal

Hoe hebben deze ministeries het gedaan in 2023?

De ministeries werken hard aan het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Zo zijn enkele van de meest uitstotende schepen deels op biobrandstof gaan varen bij IenW en zijn er ruim 600 zonnepanelen op daken van defensiegebouwen gelegd.  

Steeds meer ministeries kiezen ervoor hun vorderingen in een verslag inzichtelijk te maken. Liggen ze op koers om de doelen 2030 te halen en waar liggen de uitdagingen? Lees het in hun duurzaamheidsverslagen:

Zelf aan de slag met duurzaamheidsverslaglegging: vijf adviezen

Hoe maak je een goed duurzaamheidsverslag? En waar begin je? Op initiatief van IenW deelden duurzaamheidscoördinatoren, data-analisten, auditors en andere geïnteresseerden hun kennis en ervaringen. Advies 1: bepaal de materiële thema’s en focus! 

Benieuwd naar de andere 4 adviezen? Lees het artikel: 

Duurzaamheidsverslaglegging bij het Rijk: 5 adviezen

Marielle van der Beek en Marij Derksen: “We pakken niet dingen af, maar voegen toe”

De jarenlange inzet van Marielle en Marij, duurzaamheidscoördinatoren bij OCW, betaalt zich ondertussen uit. “Het zit hem ook in de positieve toon waarop we het brengen. We pakken dingen niet af, maar voegen toe.” 

Lees het interview over hun persoonlijke drijfveren, de uitdagingen en waar ze trots op zijn. 

De persoon achter het plan: Marielle van der Beek en Marij Derksen

Marij Derksen & Marielle van der Beek

#DenkDoeDuurzaam

Samen werken we aan duurzamere bedrijfsvoering: groen, circulair en sociaal. De Rijksoverheid is een grote organisatie dus we kunnen met elkaar een groot verschil maken. Daar krijgen we een mooiere wereld voor terug. 

Graag lichten we een aantal mooie LinkedInberichten uit die laten zien welke duurzame stappen gezet worden over de gehele breedte van de bedrijfsvoering. 

Heb je zelf een mooi voorbeeld, gebruik #DenkDoeDuurzaam in je bericht (met de hoofdletters, zodat mensen die voorleessoftware gebruiken je bericht ook tot zich kunnen nemen). Dan kan iedereen het onderwerp makkelijk vinden. Laat je inspireren!

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van Denk Doe Duurzaam. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl