Foto van een bloesem in bloei

Stemmen op de KoopWijsPrijs en eerste bijenoogst op De Resident

Nederland moet verduurzamen, en het Rijk speelt hierin graag een voortrekkersrol. Een van de genomineerden van de KoopWijsPrijs 2021 – stem nu! – is dan ook de rijksbrede inkoopcategorie ICT Werkomgeving Rijk. Met de prijs wordt het project dat via maatschappelijk verantwoord inkopen de meeste impact heeft gemaakt, beloond en in het zonnetje gezet. Verder in deze nieuwsbrief: dg Klimaat en Energie Sandor Gaastra’s visie op de duurzaame transitie (en de rol van het Rijk), meer over hoe het Rijk samen met VodafoneZiggo banen creëert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en: de eerste honing van de bijen op het zonnige dak van De Resident is geoogst.

Ken je collega’s die nog geen deel uitmaken van onze duurzame beweging, maar die je er wel bij wil betrekken? Stuur deze nieuwsbrief dan door en laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven!

#DuurzameEstafette: ‘We gaan de goede kant op, maar niet hard en hoog genoeg’

Het is vijf over twaalf, zo luidt de conclusie op de klimaattop COP26 in Glasgow deze maand. Om de gevolgen van klimaatverandering te verkleinen, moeten we volop inzetten op duurzaamheid, circulaire economie en de energietransitie. Sandor Gaastra staat als directeur-generaal Klimaat en Energie op de barricades voor een nieuwe manier van denken: “We bewegen de goede kant op, maar nog niet hard en hoog genoeg." Benieuwd naar zijn verhaal? Lees het hele interview op Denk Doe Duurzaam!

#DuurzameEstafette: ‘We gaan de goede kant op, maar niet hard en hoog genoeg’

Sandor Gaastra

Stem voor de winnaar van de KoopWijsPrijs 2021

De drie genomineerden voor de KoopWijsPrijs 2021 zijn bekend en het Rijk zit erbij! Dit zijn: 1. Provincie Noord-Holland met Duurzame Cruquiusbrug, 2. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met de rijksbrede inkoop van ICT-hardware 3. De gemeente Rotterdam met herlegbare rioolbuizen. Met de KoopWijsPrijs waarmee ieder jaar een project op het gebied van MVI in het zonnetje wordt gezet. Breng voor 13 december je stem uit!

Stem op de genomineerden voor de KoopWijsPrijs 2021

MVI thema's

Partnership Rijk en VodafoneZiggo: impact maken vanuit intrinsieke motivatie

Zo hebben de Rijksoverheid en het telecombedrijf VodafoneZiggo al een jarenlange SROI-samenwerking. Dit doen ze door via een partnership mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam betaald werk te bieden. “SROI is voor ons geen vinkje in de overeenkomst, maar zit echt in ons DNA.” In dit interview op Maatwerk voor Mensen inspireren ze je graag met mooie voorbeelden!

Partnership Rijk en VodafoneZiggo: impact maken vanuit een intrinsieke motivatie

Rijk_VodafoneZ_nieuwsbrief

De eerste honing op het dak van De Resident is geoogst

Om biodiversiteit in Nederland te bevorderen is er in september 2020 een aantal bijenkasten op het dak van De Resident geplaatst door Bijzaak. De Resident is een Haags kantoorpand waarin de ministeries van VWS en SZW zijn gevestigd. Afgelopen zomer is de eerste (biologische) honing geoogst: BIJenRijk. Een derde van de honingopbrengst wordt in verschillende gerechten van het Petit Café van die ministeries verwerkt. De overige opbrengst wordt verdeeld tussen de ministeries. De bijenkasten zijn geplaatst en worden onderhouden door Bijzaak. Zij streven naar meer honingbijen en biodiversiteit. Hoe ze dit doen? Dat lees je op Denk Doe Duurzaam!

De eerste honing op het dak van De Resident is geoogst

Per spoor door Europa kan prima

Jochen Geraedts reist als regiocoördinator van de directie huisvesting van het ministerie van Buitenlandse Zaken door heel Europa. Voor zijn werk als regiocoördinator huisvesting reist Jochen regelmatig door Europa. Sinds de coronapandemie doet hij dat minder vaak. Als hij kan kiezen tussen de trein en het vliegtuig, gaat hij altijd voor het spoor. En dat hoeft helemaal niet veel langer te duren, duurder of ingewikkelder te zijn. Hoe dat kan? Lees daarvoor het interview met Jochen!

Per spoor door Europa kan prima

Jochen Geraedts_nieuwsbrief

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.