fysieke props van programma Denk Doe Duurzaam in een perk met gras. De props bestaan uit een fiets, een wereldbol met blaadje en twee mannetjes. Alle drie zijn ze vormgegeven als een estafettestok die mensen aan elkaar kunnen doorgeven.

Duurzaamheidsverslag IenW bron van inspiratie

DenkDoeDuurzaam is een initiatief van de Rijksoverheid en hoopt vooral Rijksambtenaren inspiratie te bieden, maar ook andere overheidsorganisaties, ondernemers of stakeholders.
In deze nieuwsbrief houden we je op hoogte van de laatste ontwikkelingen en delen we inspirerende voorbeelden van duurzaamheidsinitiatieven. Deel deze nieuwsbrief in je netwerk en stuur hem door naar andere geïnteresseerden!

Duurzaamheidsverslag IenW bron van inspiratie

Het vijfde duurzaamheidsverslag van het ministerie van Infrastructuur en Waterschappen (IenW) is wederom een inspiratiebron voor velen. In het duurzaamheidsverslag van 2019 lees je meer over de duurzaamheidsamibities van het ministerie, praktijkvoorbeelden en een selectie van duurzame projecten en initiatieven.

Duurzaamheidsverslag IenW bron van inspiratie

EnergieRijk Den Haag

EnergieRijk Den Haag is een samenwerkingsverband tussen het het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en diverse andere (semi-)publieke organisaties. Het doel van samenwerking? De belangrijkste (semi-)overheidsgebouwen in het centrum van Den Haag zijn in 2040 klimaatneutraal. Voor dit heldenverhaal spraken we Frans Deeleman, projectdirecteur van EnergieRijk Den Haag, over deze ambitie.

EnergieRijk Den Haag

Duurzaamheid belangrijk speerpunt in Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

De Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de organisatie en bedrijfsvoering van het Rijk. Ook over duurzame bedrijfsvoering verantwoordt het Rijk zich in deze rapportage. In dit artikel behandelen we de voortgang.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk verschenen

Circulair aanbesteden: een duurzamer Nederland, ook tijdens het coronavirus

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt óók in tijden van corona samen met haar opdrachtgevers hard door aan het verduurzamen van 12 miljoen vierkante meter vastgoed. Het Rijk heeft de ambitie dat in 2030 al haar vastgoedprojecten circulair aanbesteed worden. Crystal Ririassa, programmamanager Koers Circulair bij het Rijksvastgoedbedrijf legt de lat hoog en vertelt in dit heldenverhaal meer over hoe circulair aanbesteden binnen het Rijk.

Circulair aanbesteden, ook tijdens het coronavirus

Een prominente plek voor duurzaamheid in de inkoopstrategie

Met de inkoopstrategie Inkopen met Impact maakt het Rijk verschil op het gebied van duurzaamheid en sociaal inclusief opdrachtgeverschap. Rolf Valenteijn, Afdelingshoofd Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Rijk inspireerde de Unie van Waterschappen een eigen duurzame en sociale inkoopstrategie te ontwikkelen. In dit heldenverhaal vertellen Rolf en Henkjan van Meer, beleidsadviseur bij de Unie van Waterschappen, daar meer over.

UvW en Rijk wisselen duurzame kennis uit

Duurzame strijd op zee en ander mooi nieuws

De Rijksoverheid zet zich ook in coronatijd in op het gebied van duurzame, sociale en innovatieve bedrijfsvoering. In dit artikel zetten we een aantal voorbeelden uiteen, zoals de wedstrijd Oceans 1. De wedstrijd is een initiatief van de Internationale Maritieme Organisatie. Vaartuigen strijden om de meeste CO2-reductie, met als uiteindelijke ambitie om over 10 jaar 40% minder CO2 uit te stoten.

Duurzame strijd op zee en ander mooi nieuws

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.