Haags Klimaatakkoord: het Rijksvastgoedbedrijf doet mee

Een klimaatneutraal Den Haag in 2030. Dat is het doel van de gemeente met het Haags Klimaatakkoord. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) stapte ook in, als één van de partijen die dat akkoord sloten. Zij doen onder andere mee via de zogeheten gebouwtransitiepaden, die ervoor moeten zorgen dat het verbruik van overheidsgebouwen afneemt, en door te testen of de verwarming in Paleis Noordeinde zuiniger kan. 

Rijkskantoor Korte Voorhout 7 Den Haag
Korte Voorhout 7 Den Haag

Den Haag wil het liefst al in 2030 de hele stad klimaatneutraal hebben. De gemeente kan dat ambitieuze doel niet alleen bereiken en heeft daarom een klimaatakkoord gesloten met bedrijven, de provincie, maatschappelijke organisaties en het Rijk. Het akkoord bestaat uit 38 klimaatdeals.

Lees hier meer over de bijdrage die RVB levert aan het Haags Klimaatakkoord